“Rəbbinin ayələri yadına salınarkən onlardan üz döndərən, əvvəlcə öz əlləri ilə etdikləri günahlarını unudan adamdan daha zalım kim ola bilər? Quranı anlamasınlar deyə, Biz onların qəlbinə örtüklər çəkdik, qulaqlarına da tıxac vurduq. Sən onları doğru yola çağırsan da, onlar heç vaxt doğru yola gəlməzlər.” (Kəhf surəsi, 57)

 

Ayədə Allahın ayələri xatırladıldığı zaman, üz çevirən və etdiklərini unudanlar, “zalım” olaraq təsvir edilir. Quran çox açıq və aydın olar olaraq endirilən müqəddəs kitabımızdır. Diləyən hər insan Quranı oxuya bilər, Allahın əmrlərini, bəyəndiyi əxlaqı, cənnət və cəhənnəmin xüsusiyyətlərini Qurandan öyrənə bilər. Ancaq, Allahın yaratdığı hikmət olaraq insanların bir qismi, çox açıq olmasına baxmayaraq Quranı anlaya bilmirlər. Çünki Quran ayələri, öyüd və xatırlatmalar ancaq Allahdan qorxanlara təsir edər. Allah qorxusu olmayanlar, bu xatırlatmalar üzərində düşünərək özlərinə dərs çıxara bilməzlər. Beləcə ən asan olanı anlaya bilməmələriylə onlar üzərində əhəmiyyətli möcüzə təcəlli etmiş olar. Bəzi insanların bu qədər şiddətli anlayış və qavrayış əskikliyinə sahib olmaları, bu kəslərin fərqli yaradılışda olduğunun və bütün insanların ürəklərinin, ağıl və anlayışlarının Allahın idarəsində olduğunun dəlilidir. Çünki Allah təkəbbürlənən, yəni Allaha boyun əyməyən kəslərin ürəklərini, qavrayışlarını bağlayacağını bildirir. Quranın xaricində hər şeyi anlayıb, sırf Quranı anlaya bilməmələri Allahın onları ayələrindən əngəllədiyini göstərir. Bundan əlavə ayədə Allahın ayələri xatırladıldığı zaman, üz çevirən və etdiklərini unudanlar “zalım” olaraq təsvir edilir. Unudulmamalıdır ki, insan nə edirsə etsin, istər özünə xatırladılanları xatirində saxlayıb qulluq etsin, istəsə bütün öyüdləri unutsun, hər kəs Allaha hesab verəcəyi günə doğru sürətlə irəliləyir. Əsla unutmayan və yanılmayan Allah, bütün insanları hüzurunda yığacaq və sorğulayacaq olandır: “…Sonra qeybi və aşkarı Bilənin yanına qaytarılacaqsınız, O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir.” (Tövbə surəsi, 105)