“Kim pis bir iş görərsə və ya özü-özünə zülm edərsə, sonra da Allahdan bağışlanma diləyərsə, Allahın Bağışlayan, Rəhmli olduğunu görər.” (Nisa surəsi, 110)

 

Ayədə, Allahın sonsuz mərhəməti ilə insanlara, hər zaman səhvlərindən ötrü bağışlanma diləmə və tövbə edə bilmə imkanı verdiyi xəbər verilir. Səhvlərindən peşman olan və Allah qorxusu ilə səmimi olaraq günahlarının bağışlanmasını istəyən hər insan, Allahın özünü bağışlamasını ümid edə bilər.

Qüdrətli Allah, sonsuz qüdrət və güc sahibi, sonsuz şəfqət və mərhəmət sahibidir. Allahın bağışlayıcılığı, insanlar üçün çox böyük nemət və rəhmətdir. Çünki insan dünyadakı imtahana görə zəif olaraq yaradılmışdır. Bəzən bilmədiyindən, bəzən unudub yanıldığından, bəzən də nəfsinin ya da şeytanın təlqinlərinə uyduğundan səhv edə bilər. Hər an, bir çox mövzuda əskik düşünə bilər, səhv qərar verə bilər, səhv rəftar sərgiləyə bilər. Ancaq insanı yaradan və ondakı bu əskiklikləri bilən Allah, edilən səhvləri də bağışlayandır.

Bir səhv nəticəsində insanın tək etməli olduğu, səhvindən, bir daha geri dönməmək üzrə imtina etməsi, etdiklərindən səmimi olaraq peşman olması və ölüm anı gəlmədən əvvəl, vicdanının səsini dinləyərək tövbə etməsidir. Allah, hər adamın düşündüklərini, sinələrində gizli olanı biləndir. Kimin Özünə səmimi olaraq yönəldiyini və peşmanlıq hiss etdiyini, kimin səmimiyyətsiz davrandığını şübhəsiz bilər.

Allahın insanların günahlarını bağışlayan olması və onlara həyatları boyunca hər an yeni imkan və fürsətlər verməsi, Rəbbimizin bütün insanlara çox böyük lütfüdür. İnsan, bu böyük lütf qarşısında Allahın razı olduğu qul ola bilmək üçün heç bir zaman gecikmiş deyil. Həyatı boyunca nə qədər səhv etmiş olursa olsun, din əxlaqından nə qədər uzaq yaşamış olursa olsun, səmimi olaraq tövbə etdiyi, səhvlərini düzəltmək üçün səy göstərdiyi və saleh qul olması halında nicat tapa bilər. Səmimi insan üçün keçmişdə edilən səhvlər, ibrət vəsiləsi, eyni səhvlərə təkrar dönməmək, bənzərlərini bir daha etməmək üçün öyüd alınmalı olan xatırladıcılardır.