“…Himayəçi olaraq Allah kifayət edər! Yardımçı olaraq Allah yetər!” (Nisa surəsi, 45)

 

İman edənlərin həm dünyada, həm də axirətdə tək həqiqi dostu vardır. Bu dost onu heç vaxt buraxıb getməz, əsla tərk etməz, hər çətinlikdə yanındadır və ona köməkçidir. Doğulduğu gündən öldüyü günə qədər daim onunla birlikdədir. Onu düşmənlərinə qarşı qoruyar. Onun üçün hər kəsdən daha etibarlıdır, daim qarşılıqsız mükafat verəndir. Şübhəsiz bu dost, aləmlərin Rəbbi olan Qüdrətli Allahdır. Allah, möminlərin ən çox güvəndiyi, ən yaxın dostudur.

İnsan hər anında Qüdrətli Allaha möhtacdır. Heç bir insanın, Allahın xaricində köməkçisi yoxdur. Hər hansı çətinliklə qarşılaşdığında ona kömək edəcək olan yalnız Allahdır. Allah, insanlara rəhmət olaraq, dünya həyatında qarşılaşa biləcəkləri çətinlikləri aradan qaldıra bilmələri üçün bir çox nemət yaratmışdır. İnsanın bu nemətlərdən faydalanarkən, bunları müstəqil güc sahibi varlıq olaraq düşünməsi böyük səhv olar. Çünki əslində bütün bunları yaradan Allahdır və hər biri ancaq Qüdrətli Allahın diləməsiylə insanlar üçün nemətə və rəhmətə çevrilir. Bütün hadisələri ən gözəl şəkildə nəticələndirən və insana nemətlərini çatdıran yalnız Allahdır.

Möminlər, bütün həyatlarını Allahın razılığını qazanmağa həsr etmişlər. Bu uğurda hər cür zorluq və sıxıntını gözə ala biləcək, hər cür fədakarlıq edə biləcək şəkildə dərin imana sahibdirlər. Həyatları boyunca Qurani Kərimdə bildirilən gözəl əxlaqı insanlar arasında yaymaq, insanların Allaha iman etmələrinə vəsilə olmaq üçün ciddi səy göstərərlər. Göstərdikləri bu yüksək əxlaqa qarşılıq isə dünya həyatında heç bir qarşılıq gözləməzlər. İman sahiblərinin bu əxlaqı qəti olaraq həyatlarının məqsədi, yalnız Rəbbimizin sevgisini, məmnuniyyətini qazana bilmək, Onun ucalığı qarşısında lazım olan şükrü yerinə yetirə bilməkdir. Bunun üçün möminlər ən çətin kimi görünən anlarda belə Quranda bildirildiyi kimi “…Allah bizə yetər. O nə gözəl Qoruyandır!…” (Ali İmran surəsi, 173) deyərək şövq və əzmlə səy göstərərlər.