Müddəssir surəsi, 50-51-ci ayələrin təfsiri

Sanki ürküdülmüş vəhşi uzunqulaqlardır ki, aslandan qorxub qaçırlar -deyir. Müsəlmanların yanından ürkmüş vəhşi uzunqulaqlar kimi qaçırlar.

images (5)