“İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Mərhəmətli Allah qəlblərdə bir sevgi yaradacaq” (Məryəm surəsi, 96)

 

Ayədə sonsuz şəfqət və mərhəmət sahibi olan Allahın, Allah rizası üçün yaşayan və səy göstərən möminlər arasında sevgi və dostluq bağı meydana gətirəcəyi xəbər verilir.

Sevgi, Allahın insanlara verdiyi ən böyük nemətlərdən biridir. Allah, insan fitrətini sevməkdən və sevilməkdən zövq alacaq, dostluqdan və yaxınlıqdan xoşlanacaq şəkildə yaratmışdır. Quran əxlaqını yaşayan insanlarla bir yerdə olmaq, onlarla dostluğu və sevgini yaşamaq isə, iman edən insana bir çox nemətdən daha çox zövq verər. Quranın bir çox ayəsində möminlərin bir-birlərinə olan sevgilərindən, bağlılıqlarından, mərhəmətlərindən və düşkünlüklərindən bəhs edilir.

İman edənlərin bir-birlərinə olan sevgilərinin qaynağı Allaha olan dərin sevgiləridir. İman edənlər, Allaha olan güclü sevgiləri və səmimi bağlılıqları səbəbiylə, Allahın yaratdığı varlıqları da çox sevər, bunların hər birində Allahın sifətlərinin təcəllilərini görərlər. İman edənlər Allahın razılığını qazanmaq üçün səy göstərən bütün saleh möminlərə yaxınlıq göstərər, onları özlərinə yaxın dost və vəli edərlər. Hər şərtdə onlarla birlikdə olmaqdan böyük zövq alarlar. Bütün müsəlmanlara böyük vəfa və sədaqət ilə bağlıdırlar. Allahın razı olduğunu ümid etdikləri adamdan möminlər də razıdır. Allah yolunda olan saleh möminlər, Allahın ən sevdiyi qullarındandırlar. Bu səbəblə. möminlər də bir-birlərini çox sevərlər və bir-birlərinə çox düşkündürlər. Möminlərin ürəklərinə bu sevgini yerləşdirən Allahdır. Möminlərin bu sevgi anlayışı isə ancaq imanın və Quran əxlaqının yaşanması ilə qazanılar.