Əhzab surəsi, 20-ci ayənin təfsiri

“Əgər Müsəlmanların əleyhinə olan”, müsəlmanlara hücum edəcək olanlar, müttəfiqlər gəlmiş olsaydı -deyir, “çöldə” yaxud uzaq bir bölgədə olub, barənizdəki xəbərləri soruşub öyrənmək istəyirdilər. Müsəlmanların haqqında olan məlumatları uzaqdan, sonradan başqa yerlərdən əldə etməyə çalışırlar. “Görəsən nə edirlər? Nə iş görürlər? Müsəlmanlara yeni hücumlar etmək üçün belə edirlər.

images (5)