Darvinizmi sübut edən tək bir dəlil də yoxdur. Məhz bu səbəblə darvinistlər, tam 150 ildir elmi dəlil gətirmək yerinə fərqli üsul istifadə edir: Çaxnaşma və demaqoqluq.

 

– Darvinistlər, təkamül nəzəriyyəsinin saxtakarlıq olduğunu gizlətmək üçün hər yola müraciət edir. Təkamülü sorğulayan, anti-darvinist görüşü müdafiə edən professor və elm adamlarını tələm-tələsik vəzifədən azad edir və onları susdururlar.

– Darvinizm saxtakarlığını, olduqca mürəkkəb elmi həqiqətmiş kimi göstərməyə çalışırlar. Qarışıq formula, aydın olmayan sözlərlə insanları aldatmağa çalışırlar. Elm ilə heç bir əlaqəsi olmamasına baxmayaraq, elmin və insanların elmə olan hörmətini istifadə edirlər.

– Demaqoq boşboğazlıq edir, əleyhinə görüşlərə elmi cavablar vermək yerinə şarlatanlıqla cavab verirlər. Qəti, konkret elmi dəlillərə heç bir həqiqi elmi dəlil gətirə bilmədikləri üçün guya zarafat tərzində, lağ və nalayiq üslub istifadə edərək özlərinə yaradılışı isbat edən qəti dəlilləri etibarsız etməyə çalışırlar. Açıq dəlillər ortada ikən, bu üsulla insanları məğlub edəcəklərini düşünürlər.

– İnsanların düşünmələrini və həqiqətləri araşdırmalarına maneə törətməyə çalışırlar. Ancaq bu şəkildə darvinizm saxtakarlığının kəşf edilməyəcəyini zənn edirlər. Demaqoq izahatlarla və qəribə formullarla boğulmuş, qarışıq, anlaşılmaz yazılarla insanları düşünməkdən uzaqlaşdırmağa çalışırlar.

– Xarici darvinizm tərəfdarı nəşrləri bunun ən yaxşı nümunələridir. Bu nəşrlərin heç biri “bəli yaradılışı dəstəkləyən 100 milyon fosil var. Biz də buna bu şəkildə cavab veririk” deyə bilmir. Canlıların milyon illər əvvəlki hallarının olduğu kimi saxlandığı kəhrəbadan heç bəhs etmir. Bunların hamısının darvinizmi yox etdiyini bildiklərindən bu mövzuları heç vaxt açmır. Yalnız bol-bol, elmi dəlillərdən uzaq, aydın olmayan demaqoqluğa əl atırlar.

– Anti-darvinist fikirdəki tələbələrin məktəblərdən çıxarılması üçün zorakılıq tətbiq edirlər. Məsələn son dövrlərdə “The Observer” qəzetində nəşr olunan mövzu ilə əlaqədar məqalədə darvinist elm adamlarının, “əgər din, tələbələrin təkamülü qəbul etmələrinə maneə törədirsə, bu tələbələrin universitetdə qalmaları üçün məna yoxdur” dedikləri ifadə edilir. Bu da darvinist qorxutma və həzm etmə üsulunun darvinistlərin ən dəqiq izahıdır.

– Darvinistlərin tez-tez istifadə etdikləri demaqoq üsullarından biri, Harun Yəhyanın bütün dünyanı sarsıdan bənzərsiz əsərlərinin maddi qaynağının xarici ölkələrə söykəndiyi iddiasıdır. Son olaraq “Observer” qəzetində çıxan xəbərdə bəhsi keçən işlərin Səudiyyə Ərəbistanı dəstəkli olduğu iddia edilmişdir. Halbuki Səudiyyə Ərəbistanının təkamül mövzusuna heç əhəmiyyət vermədiyi, dövlətin təkamülə qarşı siyasətinin olmadığı açıq görülür. Əgər Səudiyyə Ərəbistanı hökuməti həqiqətən təkamülə qarşı bir iş icra etmək istəsə, şübhəsiz ki, bunu Türkiyədə etməyəcək. Bunun bir mənası yoxdur. Səudiyyə hökumətinin əlindəki pul da, imkan da, öz ölkəsində əhatəli bir iş etməsi üçün kifayətdir. Darvinistlərin bu istiqamətdə etdikləri demaqoqluq olduqca məntiqsiz, hətta gülməlidir.

– Yenə eyni qəzetdə Türkiyədə kasıb məktəblərin Harun Yəhyanın kitablarına minnətdar olduqları iddia edilmişdir. Bu da başqa bir demaqogiya üsuludur. Harun Yəhyanın kitabları elmi dəyəri olduğu üçün, qəti həqiqətləri açıq şəkildə göstərdiyi üçün bütün dünyada oxunur. Zəngin Avropa ölkələri və Amerika, bu kitabları ən çox oxuyan ölkələrdir. İnsanlar, doğruları göstərdiyi üçün bu kitabları sevərək alır. Darvinistlər, yalnız bu həqiqəti həzm etmir.

– Darvinist elm adamlarının danışmaqdan qorxduqlarının deyilməsi də yenə eyni demaqoqluğun bir hissəsidir. Həqiqətdə elm adamları yaradılış müdafiəçiləri danışmaqdan qorxmur. Onların qorxuları yaradılışı isbat edən milyonlarla dəlilə baxmayaraq darvinizm lehində tək bir dəlil təqdim etməmələrinə əsaslanır. Əllərində elmi dəlil olsa şübhəsiz ki, bu tip müzakirələrə qatılmamaları üçün bir səbəb yoxdur. Yaradılış həqiqətini sübut edən 100 milyon fosilə cavab verə bilmir, zülalın təsadüfən meydana gələ bilməyəcəyini etiraf edə bilmirlər. Hər hansı bir mübahisə zamanı açıq, qəti, elmi həqiqətlərlə qarşılaşacaqlarını bilirlər. Və bunlara verə biləcək heç bir cavabları yoxdur.

– Yenə “Observer” qəzetində yer alan Avropa Şurasının yaradılış atlasının məktəblərdə oxudulmamasına istiqamətli cəhdi də darvinistlərin sözdə həzm etmə üsullarının ən bilinənlərindəndir. Kitabları qadağan edib insanlara elmi həqiqətləri bilməyəcəklərini zənn edirlər. Halbuki məktəblərdə tək tərəfli darvinizmin izah edilməsi, əleyhinə görüşə yer verilməməsi darvinistlər adına utanc vericidir. Fəlsəfə məktəblərində də, kommunizm izah edilərkən bunun əleyhinə fikri olan faşizm də izah edilir. Kainatın meydana gəlməsi ilə əlaqədar Böyük Partlayış nəzəriyyəsi izah edilərkən bunun qarşı iddiaları da izah edilir. Bu nümunədə isə vəziyyət daha çox dəhşətlidir. Çünki yaradılış elmi dəlillərlə isbat edilmiş bir həqiqət ikən, darvinizm boş sözdür.

 

Əgər darvinistlərin əllərində nəzəriyyələrini sübut edəcək dəlillər olsaydı və darvinistlər nəzəriyyələrinin doğru olduğuna səmimi olaraq inansaydı, demaqogiyaya müraciət etməyə, yaradılış dəlillərini gizlətməyə çalışmağa, elm adamlarını və yaradılış müdafiəçilərini mənimsənilməsinə şübhəsiz ki, ehtiyac görməzdi. Darvinistlərin qadağan etdiklərinin, ələ saldıqlarının, uzun demaqoqdan bəhs etmələrinin, müzakirəyə girməmələrinin əsas səbəbi darvinizmin böyük boş söz, dünyanı 150 ildir aldatmış hiyləgərlik olmasıdır.

Lakin bu qadağalar, çaxnaşma və demaqoqluq, dünyaya yaradılışı dəstəkləyən 100 milyon fosilin mövcud olduğunun açıqlanması ilə sona çatmışdır. Artıq insanlar günəşi görüb. “çöl hələ də qaranlıqdır” təlqin etməyə çalışmaq bir fayda vermir. Elmi həqiqətlər bütün dünyanın gözlərinin önündədir. Darvinist yalan ifşa olmuşdur. Artıq darvinistlər hansı demaqogiya üsuluna müraciət edərlərsə Allahın izni ilə mütləq məğlub olacaqlar.