13 noyabr 2008-ci il tarixində “Hürriyet” qəzetində, kəşf edilən zülalın təkamül nəzəriyyəsinə sözdə dəlil təşkil etdiyi istiqamətində xəbər nəşr olundu. Bəhs olunan xəbərdə, süni mutasiyalar nəticəsində pozulan zülal zəncirinin işləyişini qorumaq üzrə, ATP istehsal edən zülalların hərəkətə keçdiyi ifadə edilir və darvinist təbliğatın bir gərəyi olaraq bu kəşf təkamülə sözdə dəlil olaraq göstərilməyə çalışılırdı.

Bəhs olunan iddia, darvinist təbliğatın və darvinist demaqogiyanın ən bilinən nümunələrindən birini təşkil edir. Bu iddia ilə “Hürriyet” qəzeti, yaradılışın möhtəşəm dəlilini, heç bir dəlili olmayan təkamülə dəlil olaraq göstərməyə çalışmışdır. Elmi kəşfi tamamilə təkamülə istiqamətli şərh edərək, oxuyucuda təkamülə dəlil tapıldı təəssüratı verməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. Halbuki tam tərsinə bu elmi iş, darvinist açmazlar təkrar ortaya qoymasının yanında, Yaradılış həqiqətinə əhəmiyyətli bir dəlil təşkil edir.

 

  1. Zülallar üzərindəki fərziyyələr əsassızdır, tək bir zülalın təsadüfən meydana gəlmə ehtimalı sıfırdır.

Təkamül nəzəriyyəsini isbat edən tək bir dəlil belə yoxdur. Elə bu səbəblə darvinistlər təbliğata dayanırlar. Demaqoqluq üsulunu ustaca istifadə edərək oxucuda “təkamül həqiqətdir” təəssüratı yaratmağa çalışırlar. Lakin bu bir yalandır. Necə ki, bəhsi keçən yazıda eyni darvinist taktika tətbiq olunmuş, təkamülün əsas açmazlarının heç üzərində durulmamış, zülallar haqqında kəşflər izah edilərkən darvinistlərin hələ zülalın meydana gəlməsini açıqlayan həqiqətindən heç bəhs edilməmişdir. Halbuki indiki vaxtda bir zülal molekulunu, 21-ci əsr texnologiyasına sahib laboratoriyalarda da çıxara bilmək mümkün deyil.

 

– Tək bir zülalın meydana gəlməsi üçün DNT lazımdır

– Zülal olmasa DNT əmələ gələ bilməz

– DNT olmasa zülal əmələ gələ bilməz

– Zülal olmasa zülal əmələ gələ bilməz

– Tək bir zülalın meydana gəlməsi üçün 60 ayrı zülal lazımdır

– Bu zülalların biri də əskik olsa zülal var ola bilməz

– Ribosom olmasa zülal meydana gəlməz

– RNT olmasa da zülal meydana gəlməz

– ATP olmasa zülal meydana gəlməz

– ATP-ni istehsal edəcək mitoxondri olmasa da zülal meydana gəlməz.

– Hüceyrə nüvəsi olmasa zülal meydana gəlməz

– Sitoplazma olmadan da zülal meydana gəlməz

– Hüceyrədəki orqanellərdən biri əskik olsa zülal əmələ gələ bilməz

– Hüceyrədəki bütün orqanoidlərin var olması və çalışması üçün də zülallar tələb olunur

– Bu orqanellər olmasa da heç bir şəkildə zülal olmaz.

 

Bu sistem, eyni vaxtda işləmək məcburiyyətində olan iç içə sistemdir. Biri olmasa digəri ola bilməz. Tək bir parçası mövcud olsa da, sistemin digər hissələri olmasa bu parça heç bir işə yaramaz.

Qısası,

Bir zülalın MÖVCUD OLMASI ÜÇÜN HÜCEYRƏNİN HAMISI LAZIMDIR. Hüceyrə, bu gün araşdırdığımız və çox az bir qismini anlaya bildiyimiz mükəmməl kompleks quruluşu ilə mövcud olmadığı müddətdə, TƏK BİR ZÜLAL MEYDANA GƏLƏ BİLMƏZ.

Darvinistlər, kor təsadüflər nəticəsində meydana gəlməsi ehtimalı sıfır olan zülalların meydana gəlməsini hələ açıqlaya bilməmişkən, bu strukturların işləməyini təkamülə dəlil kimi göstərməyə çalışmaları böyük məntiq məğlubiyyətidir. Bu həqiqət, eyni zamanda darvinist yalanın nə qədər geniş diametrli və nə qədər tələsik tətbiq olunduğunu da göz önündə əks etdirir. Məqsəd, oxucunu hər nə olursa olsun aldatmaqdır və bunun üçün darvinistlər yalana müraciət etməkdən qorxmur.

 

  1. Mutasiyaların dağıdıcı təsiri “Hürriyet” yazısında istər istəməz dilə gətirilmişdir.

“Hürriyet” qəzeti, nəşr olduğu yazıda zülal zəncirinə tətbiq olunan süni mutasiyaların mövcud quruluşu zərərə uğratdığını açıq dilə gətirir. Bəhsi keçən təcrübə nəticəsində, darvinistlərin tək bir zülalının meydana gəlməsini belə açıqlayan möhtəşəm zülal zəncirinə süni mutasiyaların tətbiq olunduğu və bunlar nəticəsində bu zəncir ilə pozulmalar meydana gəldiyi şərh edilir. Bir başqa sözlə, xəyali təkamülün ən əhəmiyyətli mexanizmi olaraq qarşıya qoyulan mutasiyaların dağıdıcı və yox edici təsiri darvinist yayımda dilə gətirilmişdir.

Mutasiyalar canlılara aid bütün məlumatların şifrəli olduğu DNT üzərində, müxtəlif təsirlərlə meydana gələn təsadüfi dəyişikliklərdir. Mutasiyalara radiasiya, kimyəvi maddələr kimi faktorlar səbəb olur. Təkamülçülər, mutasiyaların canlıları təkamülləşdirdiyini qarşıya qoyurlar. Halbuki mutasiyalar canlılara daim zərər verirlər, onları inkişaf etdirməz, onlara yeni xüsusiyyətlər (məsələn qanad, ağciyər kimi orqanlar) qazandırmaz. Onları ya öldürür ya da şikəst buraxarlar. Mutasiyaların bir canlını inkişaf etdirdiyini, ona yeni xüsusiyyətlər qazandırdığını iddia etmək, zəlzələnin bir şəhəri daha inkişaf etmiş və müasir hala gətirdiyini, və ya bir kompüterə çəkiclə vurulduğunda üst modelinin ortaya çıxacağını iddia etməyə bənzəyir. Necə ki, təcrübə zamanı heç bir mutasiyanın genetik məlumatı artırdığı görülməmişdir.

Bəhs olunan təcrübədə də süni olaraq reallaşdırılan mutasiyalar, mükəmməl kompleks quruluşun varlığını davam etdirən və qüsursuz şəkildə bütün funksiyasını yerinə yetirən zülal zəncirinə pozucu təzyiq göstərmişdir. Çaşdıran təkamülün açmazlarının sərgiləndiyi bu işin, darvinist nəşrlər tərəfindən utanmadan təkamülə dəlil olaraq təqdim edilməsidir.

 

  1. Bəhsi keçən elmi təcrübənin ortaya qoyduğu nəticə yaradılışdır.

Edilən elmi iş ilə bu nəticə ortaya çıxmışdır: Süni mutasiyalar nəticəsində zülal zənciri pozulduğunda, ATP istehsal edən zülallar işləməyi qorumağa çalışır. Ortaya çıxan bu nəticə bir möcüzəni ifadə edir. Əla quruluşdakı və üstün kompleksliyə zülal zənciri zərərə uğradığında, zülallar sanki şüurlu şəkildə hərəkət edir və sistemi qorumağa çalışırlar. Təəccüblü şəkildə təkamülə dəlil göstərilməyə çalışılan bu vəziyyət açıq və qəti olaraq Rəbbimizin üstün yaratmasının möhtəşəm dəlilidir. Zülalın quruluşunu, meydana gələn möhtəşəm zülal zəncirini və buradakı üstün kompleksliyi yoxdan yaradan Allah, insan bədənində mutasiyalar ilə meydana gələn dağıdıcı təsirləri qorumaq üçün mükəmməl sistem yaratmışdır. Burada hərəkətə keçən hər bir zülal Rəbbimizin ilhamı və icazəsi ilə hərəkət edir və işləmə şəkli yenə Rəbbimizin ilhamı ilə qüsursuzdur.

Darvinistlər bu təcrübə ilə möhtəşəm zülal quruluşunu müşahidə edib, bu mükəmməl quruluşa aid möcüzə daha kəşf edib. Çıxardıqları, meydana gətirdikləri, yoxdan var etdikləri heç bir şey yoxdur. Zülalların möcüzəvi strukturları və davranışlarını bir izahla təkmilləşdirilməyib. Təkamül keçirən quruluş müşahidə edilməyib. Tam tərsinə zülalların qat-qat mürəkkəb olduğunu görüblər. Bunun təkamülü yıxan dəlil də olduğunun fərqindədirlər. Darvinistlərin olmayan “təkamül prosesinə dəlil gördük” iddiası böyük yalandır. Bu yeni kəşf, mutasiyaların təsiriylə zülalların yoxdan mövcud olmuş yenilik, yəni təkamül deyil. Burada canlının DNT-sində onsuz da mövcud olan məlumata ehtiyac duyulduğunda istifadə edilir. Rəbbimiz, xarici faktorlar nəticəsində canlılardan ibarət zərərləri təmir edən mexanizmi canlıların DNT-lərinə kodlaşdırmışdır. Və bu Allahın möcüzəsidir.

Edilən təcrübə nəticəsində ortaya çıxan bu həqiqət təkamül nəzəriyyəsinin açmazlarına bir daha yenisini əlavə edir. Hal-hazırda darvinistlər, təsadüfən meydana gəlməsini heç bir şəkildə açıqlayıb zülalların öz aralarındakı möhtəşəm bölgüsünün və şüurlu şəkildə qoruma funksiyalarının da izahını etməlidir. Əlbəttə zülalların təsadüfən meydana gəlməsini heç bir zaman açıqlaya bilməyəcəkləri kimi bunun da izahını edə bilməyəcəklər. “Hürriyet” yazısında bəhs edildiyinin əksinə bu vəziyyət, kompleks orqanizmlərin təkamüllə necə meydana gəldiyinə dəlil vermir, tam tərsinə təkamül nəzəriyyəsini kökündən yox edir.

 

Nəticə: Bihudə təkamül təbliğatları artıq müvəffəqiyyət qazanmır.

İnsanların təkamülün yalan olduğuna aid məlumat sahibi olmadıqları, təkamül saxtakarlıqlarını bilmədikləri, zülalların və hüceyrənin təsadüfən meydana gəldiyini zənn etdikləri, tək bir ara fosil olmadığının fərqində olmadığı və yaradılışı isbat edən 100 milyon fosil xəbərlərinin olmadığı bir dövr vardı. Bu dövr içində meydanı boş görən darvinistlər üçün “təbliğat” edilən ən təsirli üsul idi. Dəlil gətirə bilmədikləri üçün, dəlil varmış kimi təlqin verir, insanları aldadır və bunu bütün dünya səviyyəsində təşkil edirdilər.

Darvinistlərin ən böyük səhvlərindən biri, şərtlərin eyni olduğunu zənn etmələridir.

Hal-hazırda insanlar təkamülün böyük kütləvi yalan olduğunu çox yaxşı bilir. Ara fosil olmadığının, 150 ildir yalnız saxtakarlıq edildiyinin, dəlil olaraq qarşıya qoyulan bütün kəllələrin saxta olduğunun artıq fərqindədirlər. 100 milyon fosilin təkamülü təkzib gördülər, milyon illər dəyişmədən qalan yaşayan fosilləri araşdırdılar, bunlara öz əlləriylə toxundular. Artıq, insanları çürük, əsassız təkamül təbliğatlarıyla aldatmaq mümkün deyil. Artıq kimsə bu səhvə yol vermir, eyni şeyləri dayanmadan təkrarlayan darvinist yalanlara yalnız gülüb gedirlər. “Hürriyet” qəzetinə, bu əhəmiyyətli həqiqəti artıq fərq etməsini və darvinist təbliğatın artıq nəticə verməyəcəyini qəbul etməsini tövsiyə edirik.