Zülfü Livaneli Vətən qəzetində 2 noyabr 2008-ci il tarixində nəşr edilən “Yaradılış və təkamül” başlıqlı yazısında, Yaradılış və təkamülün ziddiyyət təşkil etmədiyini bildirmiş və müxtəlif arayışlar göstərərək üstü bağlı şəkildə Yaradılış ilə təkamülün birlikdə qəbul edilməsi lazım olduğu iddiasını irəli sürmüşdür. Lakin Zülfü Livaneli, yanılır.

Zülfü Livanelinin yazısında bir dostunun cümlələrindən köçürdüyü və müdafiə etdiyi xəyali ilk hüceyrənin bir tas su içində meydana gəldiyi iddiası, darvinistlərin 150 ildir insanları aldatmaq üçün istifadə etdikləri böyük yalandır. Hal-hazırda nə hüceyrə, hüceyrənin sahib olduğu yüzlərlə proteindən tək biri belə, texnoloji laboratoriya şərtlərində də istehsal edilməmişdir.

– Tək bir zülalın meydana gəlməsi üçün DNT lazımdır

– Zülal olmasa DNT əmələ gələ bilməz

– DNT olmasa zülal əmələ gələ bilməz

– Zülal olmasa zülal əmələ gələ bilməz

– Tək bir zülalın meydana gəlməsi üçün 60 ayrı zülal lazımdır

– Bu zülalların biri də əskik olsa zülal mövcud ola bilməz

– Ribosom olmasa zülal meydana gəlməz

– RNT olmasa da zülal meydana gəlməz

– ATP olmasa zülal meydana gəlməz

– ATP-ni istehsal edəcək mitoxondri olmasa da zülal meydana gəlməz.

– Hüceyrə nüvəsi olmasa zülal meydana gəlməz

– Sitoplazma olmasa da zülal meydana gəlməz

– Hüceyrədəki orqanellərdən biri əskik olsa zülal əmələ gələ bilməz

– Hüceyrədəki bütün orqanoidlərin mövcud olması və çalışması üçün də zülallar tələb olunur

– Bu orqanellər olmasa heç bir şəkildə zülal olmaz.

 

Bu sistem, bir vaxt işləmək məcburiyyətində olan iç-içə bir sistemdir. Biri olmasa digəri ola bilməz. Tək bir parçası mövcud olsa da, sistemin digər hissələri olmasa bu parça heç bir işə yaramaz.

Qısası,

Bir zülalın MÖVCUD OLMASI ÜÇÜN HÜCEYRƏNİN HAMISI LAZIMDIR. Hüceyrə, bu gün araşdırdığımız və çox az bir qismini anlaya bildiyimiz mükəmməl kompleks quruluşu ilə mövcud olmadığı müddətdə, TƏK BİR ZÜLAL MEYDANA GƏLƏ BİLMƏZ.

Hüceyrə isə, elm adamlarının sözü ilə Nyu York şəhərindən daha kompleks quruluşdur. Bu, indiki vaxtda molekulyar biologiya və genetika elmlərinin bizlərə göstərdiyi həqiqətdir. Hüceyrədəki həssas və kompleks quruluşu Prinketon və Kolumbiya Universitetlərindən Prof. David Berlinski, “qalaktika” ilə qarşılaşdırır.[1] Zülfü Livaneli, əlimizə bir tas su alıb, içinə müxtəlif amin turşusu və zülalları qoyaraq qaynatdığımızda hüceyrə əldə edəcəyimizi iddia edir. Bu, Darvinin hüceyrəni su dolu şar zənn etdiyi 19-cu əsrin cahil mühitindən qalma iddiadır.

Bir miqdar suyun içinə istədiyimiz qədər minerallarla, vitamin, üzvi maddə, hətta Livanelinin iddia etdiyi kimi amin turşusu və tək başına meydana gəlməsi mümkün olmayan zülal qoyaq; bunları istədiyimiz qədər qaynadaq; şimşəklər, ildırımlarla reaksiyalar meydana gətirməyə çalışaq; burada bir hüceyrə meydana gəlməsini gözləmək üçün milyon il bu suyun başında keşik çəkək, bu suyun içindən heç bir zaman bir hüceyrə çıxmayacaq. Heç bir canlı meydana gəlməyəcək. Bu həqiqət 21-ci əsr elmi ilə qəti olaraq sübut edilmişdir. Bu səbəblə Livanelinin bu köhnə iddianı təkrar canlandırma cəhdi nəticə verməyəcək.

Canlıların ibtidaidən aliyə doğru mərhələli dəyişikliklərlə, ara formalar keçirərək təkamül keçirdikləri iddiasının böyük yalan olduğunu 20 və 21-ci əsr texnologiya və elmi bizlərə açıq göstərmişdir. (Əvvəlcə Darvinin ibtidai canlı təyin etməsi doğru deyil. Tək bir hüceyrənin kompleksliyi, yer üzündə ən kiçik canlının da fövqəladə komplekslik sərgilədiyini və bunun əsla təkamüllə izah edilməyəcəyini göstərmişdir.) Livanelinin iddia etdiyi kimi, əgər canlılar təkamül ilə inkişaf etsəydi, bunun şübhəsiz ki, milyonlarla, hətta milyardlarla sübutunun mövcud olması lazım idi. Bu iddiaya görə, təkamül nəzəriyyəsinin xəyali iki mexanizminin, mutasiyaların və təbii seleksiyanın canlıları təkamülləşdirdiyinin görülməsi lazım idi.

Milyon illər ərzində canlılara fayda gətirdiyi, yeni strukturlar əlavə etdiyi iddia edilən mutasiyalar yolu ilə laboratoriyalarda davamlı yeni strukturlar yaradılması lazım idi. Lakin elm adamlarının işləri, mutasiyaların canlı orqanizmlərə zərər, dağıtma və ölümdən başqa bir şey gətirmədiyini açıq isbat etmişdir. Təbii seleksiya deyilən kor prosesin də, şüurlu və ağıllı dizaynlar, orqanlar, strukturlar, canlılar meydana gətirməsi qeyri-mümkündür. Təbii seleksiyanın yoxdan bir orqan meydana gətirdiyi və ya bir orqanı bir başqasına çevirdiyi heç bir şəkildə görülməyib, bunun bioloji şərhi edilməyib.

Sözdə təkamülün əsl böyük sübutu isə fosil qeydlərində tapılmalı idi. Yer üzündəki milyonlarla növ, bir-birindən təkamül keçirdiyini göstərən və milyon illər ərzində mövcud olması lazım olan milyardlarla ara formanın torpağın qazıldığı hər yerdən mütləq çıxması lazım idi. Sözdə təkamülə görə, bir balıq xəyali şəkildə quruya keçərkən milyonlarla dəyişmə keçirməli, bu dəyişmələr yenə milyon illər içində meydana gəlməlidir. Bir balıq, xəyali ayaqları meydana gələrkən, üzgəclərini xəyali şəkildə itirərkən, xəyali ağciyərlərə sahib olarkən və bunun kimi xəyali dəyişmələrin hamısını keçirərkən milyonlarla fosil qalığı buraxmalıdır. Bu vəziyyət, hər bir canlı üçün milyon dəfə təkrarlanmalı və bunun nəticəsində milyardlarla ara fosil olmalıdır.

LAKİN TƏK BİR ARA FOSİL BELƏ YOXDUR

Zülfü Livanelinin və təkamül ilə yaradılış həqiqətini uyğun gətirməyə çalışan digər şəxslərin düşdüyü yanılma budur. Bütün dünyada darvinist diktatorluğun təsiri ilə icra olan zorlama bir darvinist təbliğat bəhsi keçir. Darvinizm, ölkələrin qanunları qorunur, anti-darvinist düşüncədəkilər məktəblərdən, universitetlərdən çıxarılır, darvinizmin etibarsızlığını isbat edən sübutlar susdurulur, kitablar yandırılır, sərgilər əngəllənir, tək tərəfli darvinist təhsil verilir, bütün dünyaya darvinist mətbuat xitab edir. Məhz bu səbəblə, həqiqətlərdən xəbərsiz bir çox insan, təkamülün həqiqətən sübutu olan, elmi nəzəriyyə olduğu yanılmasına qapılır. Darvinistlərin 150 ildir insanlara göstərdikləri saxta kəllə sümüklərini həqiqət zənn edirlər.

Darvinistlərin fosilləri yapışdıraraq meydana gətirdikləri saxta sübutlar, dünyanın ən məşhur muzeylərində sərgi olunduğu üçün bu məlumatsız insanlar yanılır. Darvinistlərin təkamülə dəlil olaraq göstərdiyi bütün fosillərin saxta olduğunu, “təkamülə dəlil tapıldı” xəbərlərinin fərziyyə olduğunu, bunların hamısının elmi olaraq çürüdüldüyünü bilmirlər.

Qazıntılardan çıxarılan əsl fosillərin hamısının (bu miqdar 100 milyon üzərindədir) canlıların milyon illərdir dəyişmədiyinin yəni yaradılış həqiqətini göstərdiyiniz amma bu fosillərin darvinistlər tərəfindən “gizlədildiyinin” fərqində deyillər. Məhz bu səbəblə insanların çoxu indiyə qədər təkamülü məntiqli, tutarlı, sübutlu, elmi həqiqət zənn edib. Çünki darvinist diktatorluq məqsədinə elmi həqiqətlər, sübutlar və əsl qalıqlar ilə deyil, fərziyyə və demaqogiya yolu ilə çatır. Həqiqətdə isə təkamül nəzəriyyəsi, tək bir elmi dəlili olmayan, elm tarixinin ən böyük yalanıdır.

Rəbbimiz şübhəsiz ki, istədiyi şəkildə yaratmağa qadirdir. Əgər Rəbbimiz istəsəydi, əlbəttə yaradılışa təkamülü də səbəb edə bilərdi. Əgər elmi sübutlar həqiqətən təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləsəydi, şübhəsiz ki, Allaha ürəkdən inanan hər insan bunu ən başda müdafiə edərdi. Çünki Allah, bunların yer üzündə dəlillərini də sərgiləyərdi və bu dəlillər bir müsəlman üçün kafi olardı. Lakin həqiqət bu şəkildə deyil. Yer üzündəki bütün dəlillər, canlıların, indiki görünüşləri və komplekslikləri ilə yoxdan, bir anda yaradıldığını göstərir. Və bu dəlillər, Quranda xəbər verilən yaradılışı göstərir:

 

Həqiqətən, Allah yanında İsanın məsəli Adəmin məsəli kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı, sonra isə ona “Ol!” – dedi, o da oldu.  (Al-i İmran Surəsi, 59)

 

Nəticə:

Darvinizmin məqsədi insanları Allah inancından uzaqlaşdırmaq, canlıların heç bir müdaxilə olmadan təsadüfən var olduqları şəklindəki batil inancı zehinlərə təlqin edə bilməkdir. Allaha inanan bəzi insanlar, bu azğın bütpərəst inancını Allah inancı ilə uyğun gətirməyə çalışaraq böyük səhvə yol verir, darvinist diktatorluğun ən böyük yalanlarından birinə qapılırlar. İnsanları birləşdirmə kimi saxta məqsəd ilə ortaya atılan bu iddia, 150 ildir müxtəlif görünüşlərdə ortaya çıxan darvinist yalanın şəkil dəyişdirmiş halıdır. Bu səhvə düşənlər, bir dəfə daha darvinistlər tərəfindən aldadılacaq.

Allah cinləri də, mələkləri də, insanı və bütün digər canlıları da “Ol” əmri ilə yaratmışdır. Cinlərin və mələklərin yaradılışına təkamül yaraşdırmasını bacarmayanlar, insanın yaradılışı üçün belə bir iddia ilə ortaya çıxması böyük bir məlumatsızlıqdır. Hörmətli Zülfü Livaneliyə bu səhvə yol verməməsini və bu səhvə düşənlərə dəstək olmamasını tövsiyə edirik.

 

[1] David Berlinski, Expelled “No Intelligence Allowed” Movie, Ben Stein