06.12.2008-ci il tarixli Vətən qəzetində “5 milyon il sonra insan” başlığı altında xəbər nəşr olundu. Milliyyət qəzetində və NTV veb saytında təkrar edən bu xəbərdə insanın, 5 milyon il sonra, sözdə təkamülləşərək sanki bir yadplanetliyə çevriləcəyi iddia edilirdi. Yazıda insanın, hər milyon ildə bir, xəyali şəkildə dəyişərək qəribə görünüşdə məxluqa çevriləcəyi yenə xəyali şəkillərlə təsvir edilmişdi. Bu böyük yalan, darvinizmin çöküşünü həzm edə bilməyən bəzi insanların, “bir ehtimalla insanları aldatmağa davam edərik” düşüncəsiylə ortaya atdıqları məntiqdən kənar və darvinistlər baxımından utanc verici ssenaridir. Darvinistlər bu dəfə, cəmiyyətə, insanın sözdə təkamülləşdiyi və hətta bu xəyali təkamülün davam etdiyi təlqinini verə bilmək üçün, yadplanetli şəkillərinə müraciət etməkdədirlər.

 

Halbuki, bütün darvinistlərin də çox yaxşı bildiyi kimi, artıq BÜTÜN DÜNYADA insanlar TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİN QƏTİ OLARAQ BÖYÜK YALAN OLDUĞUNU BİLMƏKDƏDİRLƏR. İnsanlar artıq;

 

 • İnsanın, bugünkü görünüşü və mükəmməl vəziyyəti ilə minlərlə il əvvəl YOXDAN YARADILMIŞ OLDUĞUNU,
 • İnsanın tarixinə aid olan bütün fosillərin bu QÜSURSUZ YARADILIŞI GÖSTƏRDİYİNİ,
 • Darvinistlər tərəfindən insanın xəyali təkamülünə dəlil olaraq göstərilməyə çalışılan bütün fosillərin ya SAXTA OLARAQ YARADILDIQLARI ya da SOYU TÜKƏNMİŞ MEYMUNLARA AİD OLDUĞUNU,
 • Yeraltından çıxan 100 milyondan çox fosilin HAMISININ HEÇ BİR DƏYİŞİKLİK KEÇİRMƏMİŞ MÜKƏMMƏL CANLILARA AİD OLDUĞUNU,
 • TƏK BİR ARA FOSİL BELƏ OLMADIĞINI,
 • YAŞAYAN FOSİLLƏR vəsiləsiylə, canlıların milyonlarla il boyunca HEÇ DƏYİŞMƏDƏN QALDIQLARINI, mükəmməl görünüş və strukturlarıyla bir anda yoxdan yaradıldıqlarını anlamışlar.
 • Bu fosilləri ŞƏXSƏN ARAŞDIRMIŞ, fosil sərgilərində onlara ƏLLƏRİYLƏ TOXUNMUŞLAR.

 

Artıq darvinistlərin insanları, BUNUN ƏKSİNƏ İNANDIRMALARI MÜMKÜN DEYİL.

Heç bir ara fosil olmamasının nəzəriyyəsi üçün ən böyük etiraz olacağını, Darvin belə etiraf etmişdir:

 

Əgər həqiqətən, növlər o biri növlərdən yavaş inkişaflarla törəyibsə, niyə saysız ara-keçid formasına rast gəlmirik? Niyə bütün təbiət bir qarışıqlıq halında deyil, tam olaraq təyin olunmuş və yerli yerindədir? Saysız ara-keçid forması olmalı, LAKİN NƏ ÜÇÜN YER ÜZÜNÜN SAYILA BİLMƏYƏCƏK QƏDƏR ÇOX LAYINDA BASDIRILMIŞ OLARAQ TAPA BİLMİRİK… Nə üçün hər geoloji quruluş və hər təbəqə belə əlaqələrlə dolu deyil? Geologiya yaxşı dərəcələndirilmiş bir müddət ortaya çıxarmamaqdadır və bəlkə də BU MƏNİM NƏZƏRİYYƏMƏ QARŞI İRƏLİ SÜRÜLƏCƏK ƏN BÖYÜK ETİRAZ OLACAQ. (Charles Darvin, The Origin of Species, səh. 172, 280)

 

Darvin, bu şəkildə söyləmişdir və bu reallaşmışdır. 150 ildən bəri tək bir ara fosil tapıla bilməmişdir. Olan fosillərin hamısı ayrı müstəqil canlılara aid fosillərdir. Darvinin təkamül nəzəriyyəsi bu açıq gerçək qarşısında qəti olaraq çökmüşdür.

İnsanlar artıq, darvinistlərin “palçıqlı suda öz-özünə yaranan ilk hüceyrə” ssenarilərinə də inanmamaqdadırlar.

 

 • Tək bir zülalın yaranması üçün DNT lazımdır
 • Zülal olmadan DNT yarana bilməz
 • DNT olmadan zülal yarana bilməz
 • Zülal olmadan zülal yarana bilməz
 • Tək bir zülalın yaranması üçün 60 ayrı zülal lazımdır
 • Bu zülalların biri belə əskik olsa zülal var ola bilməz
 • Ribozom olmadan zülal yaranmaz
 • RNA olmadan da zülal yaranmaz
 • ATP olmadan zülal yaranmaz
 • ATP-ni çıxaracaq mitoxondri olmadan da zülal yaranmaz.
 • Hüceyrə nüvəsi olmadan zülal yaranmaz
 • Sitoplazma olmadan da zülal yaranmaz
 • Hüceyrədəki orqanellərdən biri əskik olsa zülal yarana bilməz
 • Hüceyrədəki bütün orqanellərin var olması və çalışması üçün də zülallar lazımdır
 • Bu orqanellər olmadan da heç bir şəkildə zülal olmaz.

 

Bu sistem, bir yerdə çalışmaq məcburiyyətində olan iç-içə sistemdir. Biri olmadan digəri ola bilməz. Tək bir parçası var olsa belə, sistemin digər parçaları olmadan bu parça heç bir işə yaramaz.

Qısacası,

BİR ZÜLALIN VAR OLMASI ÜÇÜN HÜCEYRƏNİN HAMISI lazımdır. Hüceyrə, bu gün araşdırdığımız və çox az bir qismini anlaya bildiyimiz mükəmməl kompleks quruluşu ilə var olmadığı müddətcə, TƏK BİR ZÜLAL BELƏ YARANA BİLMƏZ.

İnsanlar artıq, darvinistlərin, canlıların mənşəyinə və inkişafına dair etdikləri bütün şərhlərin yalandan ibarət olduğunu bilirlər. Artıq darvinistlərin, İNSANLARI ALDADA BİLMƏLƏRİ QEYRİ-MÜMKÜNDÜR.

150 ildən bəri tək bir ara fosil tapıla bilməmişdir bunların hamısı ayrı müstəqil canlılara aid fosillərdir.

Bu səbəbdən darvinistlərin, dərin xəyal güclərini əks etdirən saxta şəkillərlə insanları aldatmağa istiqamətli boş çırpınışları, DARVİNİSTLƏRİ YALNIZ HÖRMƏTDƏN SALMAQDADIR. Bu səylər, yalnız, DARVİNİZMİN ÇÖKÜŞÜNÜN ELANIDIR. Başqa bir məqsədə xidmət etməməkdədir.

Ayrıca xatırlatmaq lazım olsa, bundan yalnız iki ay əvvəl Vətən qəzeti də daxil olmaq üzrə bütün Doğan qrupuna aid mətbuat orqanlarında nəşr olunan bir başqa təbliğat xəbərində, “insanın xəyali təkamülünün artıq dayandığı” iddia edilmişdir. Bir-biriylə tamamilə ziddiyyət təşkil edən bu izahlar, xəbərlərin yalnız nə olursa olsun, darvinizmin təbliğatını etmə məqsədli olduğu, bunlar üçün dəlil və məntiq axtarılmadığı, yalnız “nə qədər yaxşı təbliğat etsəm, o qədər çox tərəfdar taparam” düşüncəsinə əsaslandığı təəssüratı verməkdədir. Məhz bu, 150 ildir davam edən klassik, bütün dünyada tətbiq olunan bilinən darvinist demaqoqluq üsuludur. Təkamülü müdafiə etmək üçün heç bir elmi dəlil və məntiqli izah yoxdur. Məqsəd yalnız, bir yalana insanları öyrədə bilmək, onları buna inandıra bilməkdir.

 

Amma artıq bu yalan olduğu kimi ifşa olmuşdur. Darvinizm çürüyüb getmiş, darvinist saxtakarlıqların və darvinist demaqoqluğun ortaya çıxmasıyla bu saxta ideologiyanın dayaq nöqtəsi qalmamışdır. İnsanlar Yaradılış dəlillərini, dəyişmədən qalmış 100 milyon fosili görmüşlər və darvinizm nağıllarının axmaqlığına isbatlı və dəlil ilə şahid olmuşlar. Artıq insanların darvinizm yalanına aldanmaları Allahın icazəsiylə qeyri-mümkündür. Science jurnalının da isbat etdiyi kimi, Türkiyənin 90%-i artıq təkamülə inanmır. (Science, 11 avqust 2006-cı il: 765-766) Yaradılış Atlası, bütün dünyada darvinist diktatorluğun sonunun gəlməsinə vəsilə olmuşdur. Təkamül yalanını ayaqda tuta bilmənin artıq heç bir yolu yoxdur.