Hörmətli Ərtoğrul Özkök, darvinizmin əsrin ən böyük kütlə yalanı olduğunu sübut edən bu gerçəklərdən xəbərdarsınızmı?

 

 1. Yeraltından çıxarılmış fosil sayının 100 MİLYONU KEÇDİYİNDƏN, bunların aralarında BİR ARA FOSİL BELƏ TAPILMADIĞINDAN, bir qismi hələ də yaşamaqda olan canlılara aid olan bu fosillərin, mükəmməl strukturlarıyla YARADILIŞ GERÇƏYİNİ İSBAT ETMİŞ OLDUĞUNDAN xəbəriniz varmı?

 

 • – Tək bir zülalın yaranması üçün DNT lazımdır
  • Zülal olmadan DNT yarana bilməz
  • DNT olmadan zülal yarana bilməz
  • Zülal olmadan zülal yarana bilməz
  • Tək bir zülalın yaranması üçün 60 ayrı zülal lazımdır
  • Bu zülalların biri belə əskik olsa zülal var ola bilməz
  • Ribozom olmadan zülal yaranmaz
  • RNA olmadan da zülal yaranmaz
  • ATP olmadan zülal yaranmaz
  • ATP-ni çıxaracaq mitoxondri olmadan da zülal yaranmaz.
  • Hüceyrə nüvəsi olmadan zülal yaranmaz
  • Sitoplazma olmadan da zülal yaranmaz
  • Hüceyrədəki orqanellərdən biri əskik olsa zülal yarana bilməz
  • Hüceyrədəki bütün orqanellərin var olması və çalışması üçün də zülallar lazımdır
  • Bu orqanellər olmadan da heç bir şəkildə zülal olmaz.

Bu sistem, bir yerdə çalışmaq məcburiyyətində olan iç-içə sistemdir. Biri olmadan digəri ola bilməz. Tək bir parçası var olsa belə, sistemin digər parçaları olmadan bu parça heç bir işə yaramaz.

Qısacası,

BİR ZÜLALIN VAR OLMASI ÜÇÜN HÜCEYRƏNİN HAMISI lazımdır. Hüceyrə, bu gün araşdırdığımız və çox az bir qısmini anlaya bildiyimiz mükəmməl kompleks quruluşu ilə var olmadığı müddətcə, TƏK BİR ZÜLAL BELƏ YARANA BİLMƏDİYİNDƏN XƏBƏRİNİZ VARMI?

 

 1. İnsanın xəyali təkamülünə dəlil göstərilməyə çalışılan BÜTÜN KƏLLƏ SÜMÜKLƏRİN SAXTA OLDUĞUNDAN, bunların bir qisminin darvinistlər tərəfindən kimyəvi və yapışqan köməyiylə ÇIXARILDIĞINDAN, bir qisminin də SOYU TÜKƏNMİŞ meymun və ya insan soylarına aid olduğundan, darvinistlərin 150 ildir bu saxta kəllə sümüklərlə İNSANLARI ALDATMAĞA ÇALIŞDIQLARINDAN xəbəriniz varmı?

 

 1. Tək bir xromosomda 1 MİLYON SƏHİFƏLİK MƏLUMAT olduğundan, bu səbəbdən 100 trilyon hüceyrədən ibarət olan insan bədənində YÜZ TRİLYONLARLA məlumatın mikrokod sistemi ilə kodlaşdırılmış olduğundan, bu fövqəladə sistem içindəki tək bir parçanın belə TƏSADÜFƏN MEYDANA GƏLMƏSİNİN QEYRİ-MÜMKÜN olduğundan xəbəriniz varmı?

 

 1. TƏK BİR ARA FOSİL BELƏ OLMADIĞINDAN xəbəriniz varmı?

 

 1. Ara fosil yoxluğunun nəzəriyyəsinə ən böyük etiraz olacağını, yəni nəzəriyyəsinin yıxacağını və yox edəcəyini DARVİNİN ŞƏXSƏN ÖZÜNÜN ETİRAF ETMİŞ olduğundan xəbəriniz varmı:

 

Əgər həqiqətən, növlər o biri növlərdən yavaş inkişaflarla törəmişdirsə, NİYƏ SAYSIZ ARA-KEÇİD FORMASINA RAST GƏLMİRİK? Niyə bütün təbiət qarışıqlıq halında deyil də, TAM OLARAQ TƏYİN OLUNMUŞ VƏ YERLİ YERİNDƏDİR? Saysız ara-keçid forması olmalı, lakin nə üçün yer üzünün sayıla bilməyəcək qədər çox layında basdırılmış olaraq TAPA BİLMİRİK… Nə üçün HƏR GEOLOJİ QURULUŞ VƏ HƏR TƏBƏQƏ BELƏ ƏLAQƏLƏRLƏ DOLU DEYİL? Geologiya yaxşı dərəcələndirilmiş bir müddət ortaya çıxarmamaqdadır və bəlkə də BU MƏNİM NƏZƏRİYYƏMƏ QARŞI İRƏLİ SÜRÜLƏCƏK ƏN BÖYÜK ETİRAZ OLACAQ.

(Charles Darvin, The Origin of Species, səh. 172, 280)

 

 1. Bütün canlı müxtəlifliyinin təxminən 530 milyon il əvvəl yer üzündə BİRDƏN meydana çıxmış olduğundan və canlıların mərhələlərlə təkamülləşdikləri yalanını tamamilə ortadan qaldıran kompleks KEMBRİ CANLILARININ Darvinə “fosil qeydlərindəki ƏN BÖYÜK NARAHATLIQLARDAN BİRİNİ vermiş olduğundan” xəbəriniz varmı? (Stephen J. Gould, The Panda’s Thumb, 1980, səh. 238-239)

 

 1. Darvinistlərin, YARADILIŞ GERÇƏYİNİ İSBAT ETDİKLƏRİ ÜÇÜN, 530 milyon il əvvəlinə aid Kembri fosillərini 70 il, 65 milyon illik tutuquşu fosilini günümüz tutuquşusu ilə eyni olduğu üçün 40 İL GİZLƏTDİKLƏRİNİ və indi mövcud 100 milyon fosilin bütününü də, bu günə qədər insanlardan GİZLƏTMİŞ OLDUQLARINDAN xəbəriniz varmı?

 

 1. Darvinistlərin 150 ildir davamlı olaraq SAXTA FOSİL ÇIXARDIQLARINDAN, bu saxta fosilləri dünyanın ən böyük muzeylərində on illər boyunca sərgilədiklərindən və saxtakarlıqları aydın olduğunda isə tələm-tələsik bunları HƏSİR ALTI ETDİKLƏRİNDƏN xəbəriniz varmı?

 

 1. ARCHAEOPTERYXİN bir ara fosil deyil, MÜKƏMMƏL UÇAN QUŞ OLDUĞUNDAN, Archaeopteryx ilə EYNİ DÖVRDƏ YAŞAYAN günümüz quşlarından fərqsiz uçan quşların fosillərinin tapılması, bu səbəbdən “ara fosil Archaeopteryx” yalanının TARİXƏ BASDIRILMIŞ OLDUĞUNDAN xəbəriniz varmı?

 

 1. Darvinistlərin illərdir ən böyük ara forma nümunəsi olaraq göstərməyə çalışdıqları COELACANTHİN indiki vaxtda yaşayan MÜKƏMMƏL KOMPLEKSLİKDƏ canlı olduğundan, darvinistlərin dənizdən quruya addım atdığını iddia etdikləri bu canlının, DAYAZ SULARA ÇIXDIĞINDA BELƏ SUYUN İÇİNDƏ OLDUĞU HALDA DƏRHAL HƏYATINI İTİRƏN, ancaq 180 m. DƏRİNLİKDƏ YAŞAYA BİLƏN dib balığı olduğundan və bu canlının yaşayan nümunəsinin indiki vaxtda 200-dən ÇOX tutulmuş olduğundan xəbəriniz varmı?

 

 1. Atın təkamülü nağılının bir SAXTAKARLIQ olduğundan, təxminən 50 milyon il əvvəl dörd dırnaqlı tülkü böyüklüyündəki canlıdan tək dırnaqlı ata xəyali keçidi göstərmək üçün fərqli dövrdə yaşayan əlaqəsiz canlılardan saxta təkamül nağılı yaradılmış olduğundan və bu saxta nağılın 50 milyon il əvvələ aid tapılmış at kəllə qalıqları ilə YERLƏ BİR OLMUŞ olduğundan xəbəriniz varmı?

 

 1. QAPQARANLIQ BEYNİN İÇİNDƏ, elektrik siqnallarının rəngarəng, hərəkətli, canlı və qüsursuz detallara sahib təsvir şəklinə çevrildiyindən və bunu TƏSADÜFLƏRLƏ İZAHININ QEYRİ-MÜMKÜN olduğundan xəbəriniz varmı?

 

 1. Qapqaranlıq beynin içində ən keyfiyyətli televizorda belə meydana gəlməyən dəqiqlikdə təsvir meydana gəldiyindən, ən keyfiyyətli musiqi setindən daha çox güclü dəqiqlikdə səs meydana gəldiyindən və bunun TƏSADÜFLƏRLƏ MEYDANA GƏLMƏSİNİN QEYRİ-MÜMKÜN olduğundan xəbəriniz varmı?

 

 1. Darvinistlərin, beynin içində elektrik siqnallarından yaranan dünya içində görənin, toxunanın, iyləyənin, eşidənin, hiss edənin “KİM” olduğu sualına heç bir cavab verə bilmədiklərindən; yalnız maddənin varlığına inanan darvinizm müdafiəçilərinin RUHUN VARLIĞINA heç bir izah gətirə bilmədiklərindən xəbəriniz varmı?

 

 1. YARADILIŞ ATLASININ bütün dünya səviyyəsində DARVİNİZMİ QƏTİ VƏ GERİ DÖNÜLMƏZ ŞƏKİLDƏ YERLƏ BİR ETMİŞ OLDUĞUNDAN xəbəriniz varmı?

Hörmətli Ərtoğrul Özkök,

 

Darvinizmin böyük bir boş söz və elmi heç bir dayağı olmayan aldatma olduğunu görə bilmək üçün bu gerçəklərdən xəbərdar olmalısınız. Stoldan qalxıb ətrafınızda olub bitənləri yaxından araşdırmalısınız. Fosil sərgilərinə gedib baxmalı, fosilləri yaxından araşdırmalı, fosil sərgilərinə gedən xalqımızın fikirlərini öyrənməlisiniz. Qəti dəlillər qarşısında insanlarımızın, təkamülün saxtakarlıq olduğunu anlamış və buna razı salma olmuş olduğuna özünüz şahid olmalısınız.

Gənclərlə danışmalı, Türkiyədə gənclərin arasında təkamülə inanan tək bir adam belə qalmadığını öz gözlərinizlə görməlisiniz. Yaradılış Atlasının dünya səviyyəsindəki təsirini yaxından izləməli və insanların gerçək elmi dəlillər görüncə təkamülə döyüş açmış olduqlarını, artıq “Darvinistim” demənin “artıq elmdən uzağım” mənasını verdiyini özünüz müşahidə etməlisiniz. Daha həqiqi olmalı, hadisələri bu gerçəklərə görə qiymətləndirməlisiniz.