Əhzab surəsi, 20-ci ayənin təfsiri

Adnan Oktar: “Əgər müttəfiqlər bir də gəlmiş olsaydı”, müsəlmanlara hücum edənlər, “gəlmiş olsaydı” -deyir, “onlar bədəvilər arasında köçəri həyat sürüb”, yaxud uzaq bir bölgədə olub, onların arasında olub, uzaqda olub, “barənizdəki xəbərləri soruşub öyrənmək istəyərdilər”. Müsəlmanlar haqqında məlumatı uzaqdan, sonradan başqa yerlərdən əldə etməyə çalışırlar. “Nə edirlər görəsən? Nə iş görürlər? Yeni hücumlar etmək, müsəlmanlara yeni hücumlar etmək üçün belə bir şeylər edirlər.

images (5)