Darvin, 1859-cu ildə, bundan tam 150 il əvvəl Növlərin Mənşəyi adlı kitabında bunları söyləmişdi: Əgər həqiqətən, növlər o biri növlərdən yavaş inkişaflarla törəyibsə, NİYƏ SAYSIZ ARA-KEÇİD FORMASINA RAST GƏLMİRİK? Niyə bütün təbiət BİR QARIŞIQLIQ HALINDA DEYİL, tam olaraq TƏYİN OLUNMUŞ VƏ YERLİ YERİNDƏDİR?

 

Hal-hazırda, Darvinin 150 il əvvəl söylədiyi sözlər gerçək oldu!

İndi, Darvinin 19-cu əsrdə söylədiyi kimi, həqiqətən də, ARA FOSİL DEYƏ BİR ŞEY OLMADIĞI ORTAYA ÇIXDI.

Yer üzünün sayıla bilməyəcək qədər çox layında 100 milyondan çox fosil tapıldı. Lakin bunların TƏK BİRİ BELƏ ARA FOSİL DEYİLDİ.

Olan 250 milyon fosil, tam da Darvinin nəzərdə tutduğu kimi TƏBİƏTİN QARIŞIQLIQ İÇİNDƏ OLMADIĞINI, TAM, MÜKƏMMƏL, QÜSURSUZ VƏ BÜTÜN PARÇALARI YERLİ YERİNDƏ OLAN CANLILARDAN MEYDANA GƏLDİYİNİ ortaya çıxardı.

Darvinin söylədiyi kimi, HEÇ BİR GEOLOJİ QURULUŞDA VƏ HEÇ BİR TƏBƏQƏDƏ canlıların bir-birinə sözdə əlaqəsini göstərən HEÇ BİR ARA CANLI FOSİLİ OLMADIĞI görüldü.

Bütün bunların üstünə, yeni elmlər HÜCEYRƏNİN, XROMOSOMLARIN, ZÜLALLARIN FÖVQƏLADƏ KOMPLEKSLİKDƏ olduğunu göstərdi.

 

DNT-nın içində BİR MİLYON ENSİKLOPEDİYA SƏHİFƏSİNİ DOLDURACAQ miqdarda məlumat olduğu və belə möhtəşəm quruluşun TƏSADÜFƏN MEYDANA GƏLMƏSİNİN QEYRİ-MÜMKÜN olduğu kəşf edildi.

Hər şeyin ən fundamental element olan atomların QÜSURSUZ NİZAMA VƏ MÖHTƏŞƏM KOMPLEKSLİYƏ sahib olduğu aydın oldu.

Və yer üzündəki bu möhtəşəm nizam, bənzərsiz, qüsursuz sənət, yenə tam olaraq Darvinin söylədiyi kimi NƏZƏRİYYƏSİNƏ QARŞI QARŞIYA QOYULACAQ ƏN ƏHƏMİYYƏTLİ ETİRAZ olaraq ortaya çıxdı.

İndiki vaxtda yaşayan Darvinistlər də bu vəsiyyətin doğruluğunu təsdiqlədilər:

 

Niles Eldredge (Harvard Universitetində paleontoloq)

Həqiqətən də, müxtəlif və yaxşı saxlanmış fosillərin ani olaraq meydana gəlməsi, FÖVQƏLADƏ İNTELLEKTUAL MEYDAN OXUMA təşkil etməkdədir. 1

 

Derek V. Aqer (Məşhur İngilis paleontoloq):

Problemimiz budur: Fosil qeydlərini detallı olaraq araşdırdığımızda, növlər ya da təsnif edər səviyyəsində olsun, davamlı olaraq eyni gerçəklə qarşılayarıq; pilləli təkamüllə inkişaf edən deyil, BİRDƏN YER ÜZÜNDƏ YARANAN QRUPLAR GÖRƏRİK. 2

 

Mark Zarneki (Təkamülçü paleontoloq):

Nəzəriyyəni (təkamülü) isbat etmənin önündəki böyük MANEƏ, hər vaxt üçün FOSİL QEYDLƏRİ OLMUŞDUR… Bu qeydlər heç bir zaman üçün Darvinin fərz etdiyi ARA FORMALARIN İZLƏRİNİ ORTAYA QOYMAMIŞDIR. Növlər birdən meydana gələrlər və yenə birdən yox olarlar. Və bu gözlənilməz vəziyyət, növlərin Allah tərəfindən yaradıldığını müdafiə edən yaradılışçı arqumentə dəstək təmin etmişdir. 3

 

Karlton E. Bret:

Yer üzündə həyat zaman içində, yavaş-yavaş və addım-addım mi inkişaf etdi? Fosil qeydlərinin bu suala cavabı; “XEYR”DİR. 4

 

Dr. Kolin Paterson (Paleontoloq):

Hər hansı növün başqa hansı növ canlıdan gəldiyini göstərən fosil fotoşəkili göstərməmi istəmisiniz – BELƏ BİR FOSİL QEYDİ MÖVCUD DEYİL. 5

 

Devid B. Kits (Oklahoma universiteti, elm tarixi professoru):

Təkamül, növlər arası keçid formalarını tələb edir, amma PALEONTOLOGİYA BUNU TƏKAMÜLÇÜLƏRƏ TƏQDİM EDƏ BİLMƏDİ. 6

 

Mark Ridley (Zoolog, Oxford universiteti):

Gerçək təkamülçü heç bir zaman, yaradılışa qarşı təkamül nəzəriyyəsinə DAYAQ OLARAQ FOSİL QEYDLƏRİNİ İSTİFADƏ ETMƏMƏKDƏDİR. 7

 

Stivn M. Stenli:

Bilinən fosil qeydləri, təkamülün böyük morfoloji ara keçidi bacaran TƏK BİR NÜMUNƏSİNİ DƏ SƏNƏDLƏŞDİRƏ BİLMƏDİ. Buna görə FOSİL QEYDLƏRİ pilləli təkamülün etibarlı ola biləcəyinə dair HEÇ BİR DƏLİL ÖNƏ SÜRƏ BİLMƏZ. 8

 

Hoimar Von Ditfurt :

Geri dönüb baxdığımızda, az qala iztirabla axtarılan o keçid formalarını heç cür tapa bilməmiş olmamıza təəccüblənməmizin lazım olduğunu anlayırıq. Çünki böyük ehtimalla BELƏ BİR ARA MƏRHƏLƏ HEÇ VAR OLMADI. 9

 

Corc Qeylord Simpson:

Təkamül tarixinin böyük hissəsini təmsil edən ara-keçid formaları haradadır? HƏLƏ HEÇ BİR YERDƏ TAPILA BİLMƏDİLƏR. 10

 

Tom Kemp (Oxford universiteti):

Bir nəsildən digərinə növlərin bir-birinə keçidinin mümkün olduğunu göstərəcək TƏK BİR QEYD NÜMUNƏSİ YOXDUR. 11

 

Dr. Kolin Paterson:

Gould və Amerikan Muzeyi mütəxəssisləri ara fosillərin tapılmadığını söyləyərkən bir ziddiyyət sərgiləməməkdədirlər. TƏK BİR ARA FOSİL BELƏ YOXDUR. 12

 

Məhz bu səbəblərlə Darvini təbrik edirik!

Yaşadığımız əsrdə ələ keçən elmi dəlillərlə Darvinin həqiqətən də çox ehtiyatlı insan olduğu ortaya çıxdı! 150 il əvvəl “tək bir ədəd belə ara fosil yoxdur” demişdi, indi tək bir ədəd belə ara fosil olmadığı milyonlarla fosil qeydi ilə təsdiq edilmiş oldu! Darvinin vəsiyyəti eynisiylə təsdiqləndi! Darvini, üstün uzaqgörənliyi və bu əhəmiyyətli təxmininə görə, doğumunun 200-cü ildönümündə təbrik edirik.

 

 

1 Niles Eldredge The Monkey Business: A Scientist Looks at Creationism, Washington Square Press, New York, 1982, səh.44

2 Derek A. Ager, “The Nature of the Fossil Record”, Proceedings of the British Geological Association, cilt 87, 1976, səh. 133

3 Mark Czarnecki, “The Revival of the Creationist Crusade”, MacLean”s, 19 yanvar 1981, səh. 56

4 Carlton E. Brett, “Statis: Life in the Balance”, Geotimes, vol. 40 (mart 1995), səh.18

5 L.D.Sunderland, Darwin”s Enigma: Fossils and Other Problems, 4-cü nəşr, Master Books, 1988, 10 aprel 1979 tarixli məktub

6 “Paleontology and Evolution Theory”, Evolution, Vol. 28 (sentyabr 1974) səh. 467

7 “Who Doubts Evolution?”, New Scientist, sayı 90, 25/06/1981, səh. 831

8 Stanley, Steven M., Macroevolution: Pattern and Process, San Francisco: W. H. Freeman and Co., 1979, səh. 39

9 Hoimar Von Ditfurth, Dinozorların Sessiz Gecesi 2, Alan Yayıncılık, noyabr 1996, İstanbul, Tərcümə: Veysel Atayman, səh.22

10 G.G. Simpson, The Meaning of Evolution, Bentam Books, Inc. New York, 1971, səh. 16-19

11 Tom S. Kemp, Mammal-like Reptiles and the Origin of Mammals, New York American Press, 1982, səh.363

12 L.D.Sunderland, Darwin”s Enigma: Fossils and Other Problems, 4-cü nəşr, Master Books, 1988, səh. 89