Son vaxtlarda yerli və xarici bəzi darvinist yayımlarda yeni təbliğat hərəkəti başladıldı. Bu yayımlarda yer alan başlıqlardan bəziləri belə idi: “Təkamül nəzəriyyəsi, irqçiliyə nifrətdənmi doğuldu?”, “Darvini Növlərin Mənşəyini araşdırmağa köləliyə duyduğu nifrət yönəldib”… İlk baxışda darvinizmin iç üzündən, Darvinin qaranlıq məntiqindən, dünyaya gətirdiyi bəla və zülmlərdən xəbərsiz olan bir insanı asanlıqla aldada biləcək görünüşdəki bu izahlar, əslində illərdir insanları tarixin ən böyük kütlə yalanıyla aldatmış darvinistlərin yeni oyunudur. Darvinizm dininin yerlə bir olduğunu görən darvinistlər, həlli darvinizmi, irqçiliyə qarşı, günahsız bir ideologiya kimi göstərməyə çalışmaqda tapmışlar.

HALBUKİ BU, BÖYÜK SAXTAKARLIQ, BÖYÜK YALANDIR.

 

Həqiqət isə budur:

 

Darvinin saxta ortaq mənşə iddiası, bu təbliğatların tam əksinə İRQÇİLİYİN TƏMƏL DAYAĞI OLMUŞ, irqçiliyi bəhanə edərək qırğınlar reallaşdıran FAŞİSTLƏRİN İLHAM QAYNAĞI halına gəlmişdir. Darvinizm, insanların primitiv canlılardan təkamülləşdiyini, bu saxta təkamül içində bəzi irqlərin digərlərindən daha irəli getdiyini qarşıya qoymuş və irqçiliyə elmi maska qazandırmışdır. Bir başqa deyişlə Darvin, saxta elmiliyə əsaslanaraq, saxta fəlsəfə ilə cəmiyyətlərin insanı bir heyvan növü olaraq görmələrini və bu heyvan növü içində sözdə “üstün irqlər” və sözdə “aşağı irqlər” olduğuna inanmalarını istəmişdir. Nazilər və bütün digər faşistlər isə, Darvinin nəzəriyyəsini tətbiq etməkdən başqa bir şey etməmişlər.

 

BU SƏBƏBDƏN DARVİN;

TARİXİN GÖRMÜŞ OLDUĞU, GƏLMİŞ KEÇMİŞ ƏN BÖYÜK FAŞİSTDİR.

TARİXİN ŞAHİDLİK ETMİŞ OLDUĞU ƏN BÖYÜK İRQÇİDİR.

İCTİMAİ FAŞİZM İLƏ KOMMUNİZMİ BÜTÜN DÜNYAYA YAYMIŞDIR.

İRQÇİ FAŞİZM İLƏ İSƏ NAZİLƏRƏ ÖNCÜ OLMUŞDUR. ONLARI NƏZƏRİ İSTİQAMƏTDƏN ÖYRƏTMİŞ, ONLARIN ÖNDƏRİ HALINA GƏLMİŞDİR.

 

Bu bir günahlandırma və ya təhqir deyil, FƏLSƏFİ, TEXNİKİ HƏQİQƏTDİR.

Və xüsusilə Darvin;

 

TÜRKLƏRİ AŞAĞI İRQ OLARAQ GÖRƏN TÜRK DÜŞMƏNİDİR. (NƏCİB MİLLƏTİMİZİ TƏNZİH EDƏRİK) TÜRK DÜŞMƏNLİYİNİ BÜTÜN DÜNYAYA PEYVƏND EDƏN ƏN BÖYÜK İRQÇİDİR.

 

Darvin, Türk irqini aşağı irq olaraq gördüyünü açıqca dilə gətirməkdən heç bir şəkildə çəkinməmişdir. 3 iyul 1881-ci il tarixdə V. Qraham adlı elm adamına yazdığı məktubunda Türklərlə əlaqədar olaraq bu sözlərə yer verir:

 

“Təbii seleksiyaya əsaslanan döyüşün, mədəniyyətin irəliləyişinə sizin zənn etdiyinizdən daha çox fayda təmin etdiyini və təmin etməkdə olduğunu isbat edə bilərəm. Düşünün ki, bir neçə əsr əvvəl Avropa, TÜRKLƏR tərəfindən işğal edildiyində, Avropa millətləri nə qədər böyük risk altında qalmışdı, amma artıq bu gün Avropanın TÜRKLƏR tərəfindən işğalı bizə nə qədər GÜLÜNC GƏLİR. AVROPA İRQLƏRİ OLARAQ BILINƏN MƏDƏNİ İRQLƏR, HƏYAT MÜBARİZƏSİNDƏ TÜRKLƏRƏ QARŞI QƏTİ QALİBİYYƏT ƏLDƏ ETMİŞLƏR. DÜNYANIN ÇOX DA UZAQ OLMAYAN GƏLƏCƏYİNƏ BAXDIĞIMDA, BU CÜR AŞAĞI İRQLƏRİN ÇOXUNUN MƏDƏNİLƏŞMİŞ YÜKSƏK İRQLƏR TƏRƏFİNDƏN ƏLİMİNƏ EDİLƏCƏYİNİ (YOX EDİLƏCƏYİNİ) GÖRÜRƏM.” 1

 

Darvinin bu sözlərinin başqa bir mənası və ya izahı yoxdur. İrqçi Darvin, Türk millətini açıq və ictimai şəkildə AŞAĞI MİLLƏT olaraq gördüyü üçün TÜRK İRQİNİN yaxın gələcəkdə mütləq sözdə “YÜKSƏK İRQLƏR”, yəni Avropalı irqlər tərəfindən TAMAMİLƏ ƏLİMİNƏ EDİLƏCƏYİ YƏNİ ORTADAN QALDIRILACAĞI fikrindədir.

 

Darvinin Türklərlə əlaqədar bu fikri, başqa cəmiyyətlərə istiqamətli olaraq onsuz da açıqca tətbiq olunmuşdur. I dünya müharibəsi və sonrasında yaranan irqçi qırğınların və zülmlərin TƏK QAYNAĞI DARVİNZİMDİR. Çünki darvinizm ideologiyasına görə, insanlar yalnız bir heyvan növüdürlər və bu səbəblə irqlər arasında mərhəmətsiz həyat mübarizəsi mütləqdir. Bu inanc içində dünyanın qabaqda gedən faşistləri, yalnız darvinizmdən güc taparaq ən mərhəmətsiz qırğınları və cinayətləri reallaşdırmış, qadın-uşaq ayırmadan kütlələri yox etmiş, yüz milyonlarla insanın ölümünə səbəb olmuşlar.

 

“The Rise of Fascism” (Faşizmin yüksəlişi) adlı kitabın yazıçısı Peter Krisp “Nazilər Darvin”in nəzəriyyələrini… döyüş və irqçiliyi haqlı göstərmək üçün istifadə etdilər.”2 ifadəsiylə bunu açıqca dilə gətirməkdədir. Tarixçi Hikman isə Hitlerin darvinizmdən təsirləndiyini belə açıqlamışdır:

 

“Hitler qatı təkamülçü idi. Psixozunun dərinlikləri nə olursa olsun “Mein Kampf” kitabı silsilə təkamül fikrini sərgilər, xüsusilə də, ən uyğunların həyat savaşı və daha yaxşı cəmiyyət üçün zəiflərin qətl edilməsi fikirlərinə yer verər.”3

 

Faşist irqçilik haqqındakı bu gerçəklərin ortaya qoyduğu nəticə açıqdır: Darvinizm həm bütün faşist rejimlərin həm də iki dünya müharibəsinin “həqiqi” səbəbkarıdır. Faşistlər təməl inanclarını darvinizmdən alarlar. Təsadüfi yaradıcı güc olaraq görən bu əyri sistemdə xaos, mərhəmətsizlik, zülm, güclünün haqlı olması kimi prinsiplər vardır. Darvinizmdəki davamlı mübarizə prinsipi, bitib tükənmək bilməyən vəhşiliklərin, zülmlərin, qırğınların fəlsəfi döşəməsini meydana gətirməkdədir. Bu səbəbdən DÜNYAYA FAŞİZMİN FƏLSƏFƏSİNİ YERLƏŞDİRƏN ADAM DARVİNDİR.

 

İnsanların ibtidai heyvandan törədiyi, inkişaf etməmiş heyvanların isə mütləq yox edilməsi lazım olduğu fikrini bütün dünyaya yayaraq 100 ildən çox müddətdir cəmiyyətlərin qətl edilməsinin başlıca səbəbkarı Darvindir. Dünyaya irqçiliyi, faşizmi gətirən, dünyada insanları vəhşilik, dağıtma və zülm ilə görüşdürən adam yenə Darvindir. Türk millətinə açıqca aşağı irq yaraşdırması edən, bunu dilə gətirməkdə tərəddüd də etməyən və “aşağı irq” olduğunu düşündüyü üçün millətimizin yox edilməsi lazım olduğuna böyük dayanıqlılıqla inanan tarixin ən böyük faşisti yenə Darvindir.

 

Türk millətinə aşağı irq deyərək yox etmək istəyən irqçi Darvin haqqında “irqçiliyə qarşı idi” yayımları edən yerli nəşrlərin, tarixin ən böyük irqçi və faşistini bu baxımdan qiymətləndirməlidirlər. Dünya, irqçiliyin və faşizmin qanlı hegemoniyası altında illərcə zülm gördüsə, bunun tək və ən fundamental səbəbi yalnız Darvinizmdir. Darvinistlərin, təkamül nəzəriyyəsi ilə 150 ildir davam etdirdikləri kütlə aldatmacaları qəti məğlubiyyətə uğramış və sona çatmışdır. İndi tarixin ən böyük faşistinə “irqçiliyə qarşı idi” deyərək insanları aldatmağa çalışmaqla darvinistlər yalnız gülməli vəziyyətə düşməkdədirlər. İnsanlar artıq darvinizmə və darvinistlərin yalanlarına inanmamaqdadırlar.

 

 

ZƏNCİLƏRİ “MEYMUN” SAYAN İRQÇİLİK

 

Yandakı şəkil, 19-cu əsrdə inkişaf edən Sosial Darvinist nəzəriyyəni əks etdirir: Bir ağacın budaqlarına şimpanze, qorilla, oranqutan və “zənci” yerləşdirilmişdir. Aşağı irq olaraq xarakterizə etdikləri qara dərili insanlara qarşı duyulan bu həyasızca nifrət də darvinizmin təməl ideologiyasını əks etdirir.

 

 

1) Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. I, 1888. New York: D. Appleton and Company, səh.285-286

2) Peter Chrisp, The Rise of Fascism, Witness History Series , səh.6

3) Hickman, R., Biocreation, Science Press, Worthington, OH, pp. 51–52, 1983; Jerry Bergman, “Darwinism and the Nazi Race Holocaust”, Creation Ex Nihilo Technical Journal 13 (2): 101–111, 1999