Qədim Misirdə və qədim Şumerdə də bütpərəst inancı vardı. Bütün canlıların palçıqlı sulardan təsadüflər nəticəsində meydana gəldiyini müdafiə edirdilər. O dövrdə bu inancı müdafiə edən və izah edən bütpərəst rahibləri vardı. Daukins də bizim əsrimizin bütpərəst dininə mənsub rahiblərdən biridir.