Focus jurnalının aprel 2003-cü il tarixli sayında nəşr olunan bu ifadələr, uzun illər ara forma kimi tanıdılmış Coelacanthın (Latimera chalumnae) canlı nümunəsinin hal-hazırda dənizlərdə tapılması qarşısındakı qarışıqlığı, darvinist kimi ifadə edir. Darvinistlər, 1938-ci ildən əvvəl “Coelacanth” fosili haqqında saysız iddialar etmişlər, canlının üzgəclərini “az qala yeriyən ayaqlar”, qalıqlaşmış yağ kisəsini də “ibtidai ağciyər” kimi şərh etmişdilər. Fosil haqqında irəli sürdükləri müxtəlif fərziyyələrlə, itkin halqanı tapdıqlarını qarşıya qoyurdular.

Əslində canlı dinozavr tapılsaydı, bu daha da təəccüblü olardı. Çünki fosillər “Coelacanth”ın dinozavrların səhnəyə çıxmasından 150-200 milyon il əvvəl var olduqlarını göstərir. Bir çox elm adamının quru onurğalılarının atası kimi göstərdiyi, ən az 70 milyon il əvvəl yox olduğu zənn edilən balıq, canlı tapılmışdır! (1)

Məhz belə bir vaxtda canlı nümunəsi ələ keçən Coelacanth, darvinistlər üçün böyük məyusluğa səbəb oldu. Bu və (ən sonuncusu 2007-ci il may ayı daxil olmaqla və sonra da) hal-hazırda da dənizlərdə ələ keçən 200-dən çox canlı “Coelacanth”, fosillər haqqında irəli sürdükləri darvinist fərziyyələri tamamilə ortadan qaldırdı. Aydın oldu ki, “Coelacanth” təxminən 150 sm. boyunda, olduqca inkişaf etmiş quruluşa malik dib balığı idi. Üstəlik, canlı, 450 milyon illik tarixində heç bir dəyişiklik izi göstərməmişdir. Bir başqa deyişlə, bu gün mövcud olan komplekslik 450 milyon il əvvəl də eyni ilə var idi.

Bütün bunların elmi olaraq başa düşülməsinin ardından “Coelacanth” yaşayan fosillər nümunələri arasında yer aldı və ara forma olduğuna dair bütün iddialar geri çəkildi. Darvinistlər, haqqında fərziyyə etdikləri fosili, artıq əllərindən çıxartdılar (itirdilər). Əgər bu canlı hal-hazırda dənizlərdə tapılmasaydı, eyni ilə “Archaeopteryx”də olduğu kimi bu fosil üzərindəki darvinist fərziyyələr sona çatmayacaqdı. Canlı, sudan quruya keçidin ən böyük nümayəndəsi kimi tanıdılmağa davam edəcəkdi və müzakirəsiz ən yaxşı ara forması kimi üzərində minlərlə fərziyyə ediləcəkdi və bu canlının bir ara forma deyil, mükəmməl dəniz canlısı olduğuna dair həqiqətləri ifadə edənlər isə darvinistlər tərəfindən canla-başla susdurulmağa başlanacaqdı. Eyni ilə hal-hazırdakı digər ara forma iddialarında olduğu kimi. Halbuki heç bir dəlilə əsaslanmadan insanları aldatmaq istəyənlər, heç bir nəticə əldə edə bilməyəcəklərdi. Rəbbimiz bir ayəsində belə buyurur:

 

Haqqı batil ilə örtməyin və haqqı gizləməyin. (Qaldı ki) siz (gerçəyi) bilirsiniz. (Bəqərə Surəsi, 42)

 

1) Focus, aprel 2003-cü il