Əli Dəmirsoy: “Təkamüldə açıqlanması ən çətin olan addımlardan biri də bu primitiv canlılardan, necə olub da orqanelli və kompleks hüceyrələrin yarandığını elmi olaraq açıqlamaqdır. Əsasında bu iki forma arasında gerçək bir keçid forması da tapıla bilməmişdir. Bir hüceyrəlilər və çox hüceyrəlilər bu kompleks quruluşu tamamilə daşıyarlar, hər hansı bir şəkildə daha sadə quruluşlu orqanelləri olan, ya da bunlardan birinin daha primitiv olduğu bir qrupa və ya canlıya rast gəlinməmişdir. Yəni daşınan orqanellər hər halıyla inkişaf etmişdir. Sadə və primitiv formaları yoxdur.” Prof. Dr. Əli Dəmirsoy, Kalıtım və Evrim, Ankara, Meteksan Yayınları, səh. 79

 

Məşhur darvinist paleontoloq Nils Eldreg:

“Ayrı növlərə aid fosillərin, fosil qeydlərində olduqları müddət boyunca dəyişiklik göstərmədikləri, Darvinin “Növlərin mənşəyi”ni nəşr etməsindən əvvəl belə paleontoloqlar tərəfindən bilinən gerçəkdir. Darvin isə gələcək nəsillərin bu boşluqları dolduracaq yeni fosil tapıntıları əldə edəcəkləri kəhanətini söyləmişdir… Aradan keçən 120 ildən çox müddət boyunca icra edilən bütün paleontoloji araşdırmalar nəticəsində, fosil qeydlərinin Darvinin bu kəhanətini TƏSDİQLƏMƏYƏCƏYİ AÇIQCA GÖRÜLÜR. Bu, fosil qeydlərinin qeyri-kafiliyindən qaynaqlanan problem deyil. FOSİL QEYDLƏRİ AÇIQCA BU KƏHANƏTİN SƏHV OLDUĞUNU GÖSTƏRİR. Növlərin təəccüblü şəkildə sabit olduqları və uzun zaman dilimləri boyunca həmişə statik qaldıqları istiqamətindəki müşahidə, “kral çılpaq” hekayəsindəki bütün xüsusiyyətləri saxlamaqdadır: Hər kəs bunu görmüş, amma görməzlikdən gəlməyi seçmişdir. Darvinin nəzərdə tutduğu cədvəli israrla rədd edən inadçı fosil qeydi ilə qarşı-qarşıya qalan paleontoloqlar, bu gerçəyə açıqca üz çevirmişlər.”

  1. Eldredge, and I. Tattersall, The Myths of Human Evolution, Kolumbiya University Press, 1982, səh. 45-46

 

Əli Dəmirsoy:

“Təkamüldə açıqlanması ən çətin olan addımlardan biri də bu primitiv canlılardan, necə olub da orqanelli və kompleks hüceyrələrin meydana gəldiyini elmi olaraq açıqlamaqdır. Əsasında bu iki forma arasında gerçək keçid forması da tapıla bilməmişdir. Bir hüceyrəlilər və çox hüceyrəlilər bu kompleks quruluşu tamamilə daşıyarlar, hər hansı bir şəkildə daha sadə quruluşlu orqanelləri olan, ya da bunlardan birinin daha primitiv olduğu bir qrupa və ya canlıya rast gəlinməmişdir. Yəni daşınan orqanellər hər halıyla inkişaf etmişdir. Sadə və primitiv formaları yoxdur.” Prof. Dr. Əli Dəmirsoy, Katılım və Evrim, Ankara, Meteksan Yayınları, səh. 79

 

 

  1. M. Stenli (John Hopkins Universiteti):

Bilinən fosil qeydləri pilləli təkamül ilə uyğun deyil və heç bir zaman olmamışdır… Paleontoloqların əksəriyyəti, dəlillərinin Darvinin bir növün dəyişməsinə aparan çox kiçik, yavaş və gedərək yığılan dəyişikliklər üzərinə etdiyi vurğuyla ziddiyyət təşkil edər vəziyyətdə olduğunu hiss etmişdir… Onların hekayələri də ört-bas edilmişdir.

  1. M. Stanley, The New Evolutionary Timetable: Fossils, Genes, and the Origin of Species, Basic Books Inc. Publishers, N. Y., 1981, səh. 71

 

Science jurnalı:

Təkamüllü biologiya və paleontologiya sahələrinin xaricində qalan çox sayda yaxşı təhsilli elm adamı, çox təəssüf ki, fosil qeydlərinin darvinizmə çox uyğun olduğu kimi səhv fikrə qapılmışdır… Darvindən sonrakı illərdə, onun tərəfdarları bu istiqamətdə (fosillər sahəsində) kəşflər əldə etməyi ümid etmişlər. Bu kəşflər əldə edilə bilməmiş, amma yenə də optimist gözləmə davam etmiş və bir qisim xəyal məhsulu fantaziyalar da dərs kitablarına qədər girmişdir.

Science, 17 iyul 1981, səh. 289

 

Neville Corc (Paleontoloq, Glasgow Universiteti) :

Fosil qeydlərinin (təkamüllü) zəifliyini ortadan qaldıracaq izah vermək artıq mümkün deyil. Çünki əlimizdəki fosil qeydləri son dərəcə zəngindir və yeni kəşflərlə yeni növlərin tapılması qeyri-mümkün görünməkdədir… Hər cür kəşfə baxmayaraq, fosil qeydləri hələ (növlər arası) boşluqlardan yaranmağa davam etməkdədir.

  1. N. Corc, “Fossils en Evolutionary Perspective”, Science Progress, vol. 48, January 1960, səh. 1

 

Antropoloq Jefri H. Şvartz:

“Bir çox paleontoloq fosil qeydlərində, itkin halqaları tapmaq yerinə, yalnız böyük boşluqlarla və bu günə qədər yazılmış fosil növləri arasında hər hansı bir ara forma olmadığı gerçəyiylə üz-üzə gəldi.” (Schwartz, Jeffrey H., Sudden Origins, 1999, səh. 89)

 

Edmund J. Ambros (London Universitetində hüceyrə biologiyası professoru):

“Geoloji araşdırmaların bu gün gəlinən mərhələsində, geoloji qeydlərdə, Yaradılışçıların, Allahın hər bir növü ayrı olaraq yaratdığı düşüncəsinə tərs düşəcək heç bir tapıntı yoxdur…” (Dr. Edmund J. Ambrose, The Nature and Origin of the Biological World, John Wiley & Sons, 1982, səh. 164)

 

  1. B. Kitts (Oklahoma Universiteti, Elm tarixi professoru):

Təkamül, növlər arası keçid formalarını tələb edir, amma paleontologiya bunu təkamülçülərə verməmişdir. (D. B. Kitts, Paleontology and Evolutionary Theory (1974), səh. 467)

 

İndiki vaxtda pandaların daşıdıqları bütün xüsusiyyətlərə sahib olan, bundan 96 milyon il əvvəl yaşamış olan pandalar təkamülü rədd etməkdədir. Fosillərlə isbat edilən bu gerçək, açıq və dəqiq olaraq ortadadır. Darvinistlərin israrla göz ardı etməyə çalışmaları, bu həqiqəti dəyişdirməz. Canlılar təkamüllü bir müddət nəticəsində ortaya çıxmamışdır. Canlı və cansız bütün varlıqları Allah yaratmışdır.

 

Mark Zarneki (Təkamülçü paleontoloq):

Nəzəriyyəni (təkamülü) isbat etmənin önündəki böyük maneə, həmişə fosil qeydləri olmuşdur… Bu qeydlər heç bir zaman üçün Darvinin fərz etdiyi ara formaların izlərini ortaya qoymamışdır. NÖVLƏR BİRDƏN YARANARLAR VƏ YENƏ BİRDƏN YOX OLARLAR.

 

karlton E. Bret:

Yer üzündə həyat zaman içində, yavaş-yavaş və addım-addımmı inkişaf etdi? FOSİL QEYDLƏRİNİN BU SUALA CAVABI; “XEYR”DİR.

 

Dr. Kolin Paterson (Paleontoloq):

Hər hansı bir növün başqa hansı növ canlıdan gəldiyini göstərən bir fosil fotoşəkili göstərməyimi istəmisiniz – BELƏ BİR FOSİL QEYDİ MÖVCUD DEYİL.

 

Con Adlar və Con Kari:

Növlər arası formaları nə qədər çox sayda elm adamı axtarsa, o qədər çox xəyal qırıqlığına məruz qalır.

 

Mark Ridley (Zoolog, Oxford Universiteti):

Gerçək bir təkamülçü heç bir zaman, yaradılışa qarşı təkamül nəzəriyyəsinə dayaq olaraq fosil qeydlərini istifadə etməməkdədir.

 

Hoimar Von Ditfurt:

Geri dönüb baxdığımızda, haradasa iztirabla axtarılan o keçid formalarını heç cür tapa bilməmiş olmamıza təəccüblənməmiz lazım olduğunu anlayırıq. ÇÜNKİ BÖYÜK EHTİMALLA BELƏ BİR ARA MƏRHƏLƏ HEÇ VAR OLMADI.

 

Tom Kemp (Oxford Universiteti):

Bir nəsildən digərinə növlərin bir-birinə keçidinin mümkün olduğunu göstərəcək tək bir qeyd nümunəsi yoxdur.

 

Prof N. Heribert Nilsson (Lund Universiteti, İsveç, Məşhur təkamülçü botanikaçı):

Təkamülü, 40 ildən çox sürən təcrübə ilə sübut etmə təşəbbüslərim sonunda müvəffəqiyyətsizliklə nəticələndi… Fosil materialı indi o qədər tamdır ki, yeni siniflər yaratmaq mümkün olmuşdur və keçid silsilələrinin tapılmaması, material əskikliyi ilə açıqlana bilməz var. (Fosil qeydlərindəki) boşluqlar gerçəkdir; əsla tamamlana bilməyəcəkdir.