Darvinistlər ümumiyyətlə, mükəmməl canlı fosilini alar, bu fosilin üzərində təkamülləşmə hekayəsi uydura biləcəkləri bir parça axtararlar. Coelacanth nümunəsində olduğu kimi, canlının normalda yağ kisəsi olan parçasını, bütün dünyaya “ibtidai ağciyər” deyərlər. Ergi Dəniz Özsoyun Senzurasız proqramında bəhs etdiyi “mozaika təkamül” adı altında “orqanlarda ara-keçid” hekayəsi, elə bu aldatmanın guya elmi adıdır. Darvinistlərin televiziya proqramlarına çıxaraq şəkillərini göstərdikləri, kitablarda nəşr etdikləri xəyali “ara fosillər” bu yalanın məhsuludurlar. Darvinistlər, Darvinin də etiraf etdiyi ara fosil yoxluğunu, bu yalana sığınaraq ört bas etməyə çalışmaqdadır.

Darvinistlərin ara fosil deyib dayandıqları canlıların hamısı TAM VƏ MÜKƏMMƏL CANLILARDIR. Bu canlıların geridə buraxdıqları qalıqlarda ARA FORMA XÜSUSİYYƏTİ GÖSTƏRƏN TƏK BİR QURULUŞ YOXDUR. Bütün üzvlər, orqan və strukturlar mükəmməl haldadır və günümüz canlılarının sərgilədiyi fizioloji mükəmməllikdən fərqsizdir. Bu səbəbdən darvinistlər, ara forma dedikləri canlıları YALNIZ ZEHİNLƏRİNDƏ HAZIRLAMAQDADIRLAR.

Bu yalanı yaxından anlaya bilmək üçün ilk olaraq Coelacanth nümunəsinə baxmaq kafi olacaqdır:

 

Coelacanth: Coelacanth, illər boyunca Darvinistlərin ən məşhur sudan quruya keçid ara forması olaraq hər Darvinist nəşrdə yerini alırdı. Ta ki, CANLISI GÜNÜMÜZ DƏNİZLƏRİNDƏ TAPILANA QƏDƏR! Darvinistləri ən böyük sükutu xəyala uğradan şey bu olmuşdu. 200-dən çox görülən Coelacanth, 410 MİLYON İL ƏVVƏL NECƏDİRSƏ ELƏ İDİ.

Coelacanthın dənizlərdə canlı olması nəticəsində ortaya çıxan gerçəklər, DARVİNİSTLƏRİN BÜTÜN FOYASINI ORTAYA ÇIXARMIŞDIR.

 

– Darvinistlər Coelacanthın sudan çıxmağa hazırlandığını və buna görə də dayaz sularda yaşadığını iddia etmişlər.

– Halbuki bu balıq, 180 m. dərinliyin üzərinə heç çıxmayan, çıxdığı zaman da çox qısa müddət yaşaya bilən DƏRİNLİK BALIĞIDIR.

– Darvinistlər illər boyunca Coelacanth qalığı üzərində yerimək kimi dəyişmə keçirən ayaqların var olduğunu iddia etmişlər.

– Halbuki Darvinistlərin ibtidai ayaq dedikləri bölgələr canlının mükəmməl üzgəcləridir.

– Darvinistlər, Coelacanth qalığı üzərindəki fosilləşmiş təbəqəni illərcə insanlara “ibtidai ağciyər” olaraq tanıtdılar.

– Halbuki, Darvinistlərin ibtidai ağciyər dedikləri bölgələr, yalnız canlının yağ kisələridir.

 

Hal-hazırda Coelacanthın canlı nümunəsi olmamış olsaydı, böyük ehtimalla sudan quruya keçidin ən böyük nümayəndəsi kimi tanıdılmağa davam edəcək və MÜBAHİSƏSİZ ƏN YAXŞI ARA FORMAYMIŞ KİMİ üzərində minlərlə fərziyyə ediləcəkdi. Eynilə aşağıdakı ara forma adıyla tanıdılan mükəmməl canlılarda olduğu kimi.

 

Tiktaalik Roseae: Darvinistlərin ən əhəmiyyətli fərziyyə vəsaiti ümumiyyətlə mozaika canlılardır. Çünki mozaika canlılar birdən çox növün xüsusiyyətlərini üzərilərində saxlayarlar. Bu da son dərəcə normaldır, çünki canlı növləri və filumlar, insanların canlıları təsnif edib araşdırarkən asanlıq təmin edilməsi üçün yaradılmış ayrımlardır. Bir canlının bioloji olaraq sərhədlərini ifadə etməzlər. Bu səbəbdən, əlbəttə insanlar tərəfindən yalnız qruplaşdırma məqsədiylə yaradılmış bu adlara tam mənasıyla sığmayan canlılar olacaq, keçmişdə də var olmuşlar. İndiki vaxtda yaşayan PLATYPUS üç fərqli növün xüsusiyyətini saxlayan mükəmməl canlıdır və bu mövzuya ən yaxşı nümunədir. (Platypus kürklü olması və balalarını əmizdirə bilməsiylə məməli sinifinə daxildir, lakin bunun yanında quş dimdiyinə və sürünən zəhərinə də malikdir).

Tiktaalik Roseae də, üzgəc, qabıq kimi balıq bənzəri xüsusiyyətlər daşımasının yanında, kəllə, boğaz, qabırğa, qol, ayaq kimi hissələrinin də dörd ayaqlı heyvanlara yaxın xüsusiyyətlər göstərməsi ilə MOZAİKA CANLIDIR. Və bu canlı TAM VƏ MÜKƏMMƏL CANLIDIR. Bu canlı qalığı üzərində, orqanların ibtidaidən inkişaf etmişə təkamülləşdiyini sübut edəcək TƏK BİR ARA FORMA XÜSUSİYYƏTİ YOXDUR. Təkamülçülərin, iddialarını dəstəkləmək üçün tapmaları lazım olan canlılar “ara formalardır”, mozaika canlılar deyil.

 

Archaeopteryx: Ağzındakı dişlər, qanadlarındakı pəncələr və uzun quyruğu səbəbiylə darvinistlər tərəfindən hələ də fərziyyə vəsaiti olaraq istifadə edilən Archaeopteryx də eyni yalanın məhsuludur. Arcaeopteryxin darvinistlər tərəfindən saxta bir ara forma olaraq əfsanəyə çevrilməsindən bir müddət sonra fosil sümükləri detallı araşdırılmış və bu canlının sürünəndən quşa xəyali keçidi göstərən “ibtidai quş” olmadığı, əksinə skelet və tük quruluşunun uçmağa son dərəcə əlverişli olduğu, sürünənlərə bənzədilən xüsusiyyətlərin tarixdə yaşamış və hətta indiki vaxtda yaşayan digər bəzi quşlarda da olduğu ortaya çıxmışdır. Darvinistlərin dayanmadan nümunə verdikləri və elmi istinad qəbul etdikləri darvinizm yanlısı Science jurnalı, Archaeopteryxin mükəmməl quş olduğunu açıqca dilə gətirmişdir:

 

Archaeopteryx böyük ehtimalla ilk quşlarla əlaqədar olaraq tüklərin və uçuşun ən qədim mənşəyi ilə əlaqədar çox bir şey söyləyə bilməz, çünki Archaeopteryx, müasir mənada, bir quşdur. (1)

 

Archaeopteryx haqqında darvinist fərziyyələri ortadan qaldıracaq ən güclü dəlillərdən biri isə, Archaeopteryx ilə eyni dövrdə yaşamış olan MÜKƏMMƏL QUŞ  FOSİLLƏRİDİR. 125 milyon illik LIANINGORNIS və 120 milyon illik CONFUCIUSORNIS xəyali quş təkamülü iddiasıyla əlaqədar bütün fərziyyələri ortadan qaldırmaqdadır.

Darvinistlərin Archaeopteryx-i ara forma elan etmələrinin ən böyük səbəbi, pəncəli qanadlarıdır. Halbuki indiki vaxtda Venesuelada yaşayan Hoatzin quşları da eyni Archaeopteryx kimi pəncəli qanadlara malikdir. Dünyada pəncəli qanadlara sahib başqa bir çox quş növü vardır. Bu vəziyyət, pəncəli qanadların bir ara-keçid forması xüsusiyyəti olduğu iddiasını yıxmaqdadır. Və bu vəziyyət, tək bir mükəmməl xüsusiyyətdən darvinist təbliğatın necə rahatlıqla edə bildiyini də açıqca göstərməkdədir.

 

İda: Son vaxtlarda darvinistlərin deyimiylə sanki bir məsxərəlik olaraq bütün ictimaiyyətdə yer alan İda rüsvayçılığı, darvinistlər baxımından utanc verici iddiadır. 95%-i qorunmuş olan qalığın bir lemur növü olduğu açıq ikən edilən bu hay-küy, darvinist yalanın ölçülərini göstərməsi baxımından əhəmiyyətli nümunədir. Bu lemur, tükənən 19 lemur növündən birinə aiddir. Digər lemurlardan fərqli olaraq göstərilən canlının iki xüsusiyyəti isə, bütün digər primat növlərində olan növə xas xüsusiyyətlərdir. İdanın “insanın xəyali təkamülündə” itkin halqa olduğu istiqamətindəki iddialar, bu gün darvinist kütlələr tərəfindən belə qəbul edilməməkdədir, dünya səviyyəsində tanınmış darvinist jurnallar belə bu iddianı olduqca sərt dillə tənqid etməkdədirlər. İdanın bu siyahıda yer almasının tək səbəbi, darvinistlərin insanları aldada bilmək üçün sərhədləri necə aşdıqlarını göstərə bilmək üçündür.

 

Lusi: Darvinistlərə görə Australopithecus cinsinin müxtəlif növləri tapılsa da, yalnız Australopithecus afarensis (1974-cü ildə tapıldığında dünyaya guya insanın təkamülünün isbatı olaraq təqdim edilən “Lusi”nin təmsil etdiyi növ) insanın doğrudan atası qəbul edilir. Lakin bu canlı, bir şimpanze növündən başqa bir şey deyil. Bu canlının insanın atası sayıla bilməyəcəyi darvinistlər tərəfindən də qəbul edilmiş vəziyyətdədir. Məşhur Fransız darvinist elm jurnalı Science et Vie, may 1999-cu il sayında Lusi, “Adieu Lucy” (əlvida Lusi) başlığını istifadə edərək qapaq etmişdir. Jurnal, Australopithecus növü meymunların insan soyunun atası olmadığını və bu canlıların soy ağacından çıxarılması lazım olduğunu yazmışdır. (2)

Dünya tərəfindən tanınmış təkamülçü paleoantropoloq Richard Leakey də, Lusinin təkamül dəlili olaraq heç bir etibarlılığının olmadığını bu sözlərlə ifadə etməkdədir:

 

Lusinin (Australopithecus afarensis) bir piqment şimpanze qarışığından başqa bir şey olmadığı çox əzici və qarşı qoyulmayacaq şəkildə mümkündür. Meymundan insana keçidə dair fərz edilən dəlillər inandırıcı olmaqdan həddindən artıq dərəcədə uzaqdır. (3)

 

At ardıcıllığı: 19-cu əsrdə ilk olaraq inkişaf etdirilən daha sonra davamlı olaraq dəyişməyə uğradılan at ardıcıllığı, sonrakı qazıntılarda ortaya çıxan qalıqlar qarşısında, əsassız və mənasız fosil yığınına çevrilmişdir. Zamanla bir çox Darvinist atın təkamülü ssenarisinin gerçək dəlillərə əsaslanmadığını qəbul etmək məcburiyyətində qalmışdır. Noyabr 1980-ci ildə Çikaqo Təbiət Tarixi Muzeyində 150 təkamülçünün qatıldığı, dörd gün davam edən və pilləli təkamül nəzəriyyəsinin problemlərinin ələ alındığı yığıncaqda söz alan təkamülçü Boy tərəfindən Rensberger, atın təkamülü ssenarisinin fosil qeydlərində heç bir dayağı olmadığını və atın pilləli təkamülləşməsi kimi bir müddətin heç yaşanmadığını açıqca dilə gətirmişdir. Amerikan Təbiət Tarixi Muzeyinin müdiri darvinist paleontoloq Niles Eldredge, bu yalanı belə təsvir edir:

 

Etiraf edirəm ki, dərs kitablarına narahat edici miqdarda çox şey sanki gerçəkmiş kimi girdi. Məsələn, bunun ən məşhur nümunəsi, 50 il əvvəl hazırlanmış olan və hələ alt qatda sərgilənməkdə olan atın təkamülü sərgisidir. Bu, saysız dərs kitabında mübahisəsiz gerçək kimi göstərilmişdir. Mən indi bunu təəssüf verici düşünürəm çünki, bu cür hekayələri ortaya atan insanların, bunların [qalıqların] bir hissəsinin spekulyativ təbiətindən, şəxsən özlərinin xəbərdar olduğunu düşünürəm. (4)

 

Pikaia: Pikaia, günümüzdən təxminən 540 milyon il əvvəl Kembri dövründə yaşamış mükəmməl canlıdır. Pikaia haqqındakı darvinist iddialar, darvinistlərin Kembri dövrünə izah gətirə bilməmələrindən və dolayısilə Kembri canlılarına guya “atalarımız” görünüşü verməyə çalışmalarından qaynaqlanmaqdadır. Pikaia, 540 milyon il əvvəl, heç bir xəyali atası olmadan birdən ortaya çıxmışdır və bütün xüsusiyyətləriylə qüsursuz bir onurğasızdır. Heç bir orqanı ara forma xüsusiyyəti göstərməməkdədir. Üstəlik, PİKAİA İLƏ EYNİ DÖVRDƏ, ONUN GUYA NƏVƏLƏRİ OLAN BALIQLARIN DA VAR OLDUĞU ORTAYA ÇIXMIŞDIR. Bu səbəbdən, Pikaianın guya balıqların atası olduğu iddiası böyük yalandır.

Bu, Darvinistlərin hər vaxt etdikləri yalan ara forma seçkisidir. Amerikan Təbiət Tarixi Muzeyindən Qaret Nelson təkamülçülərin “kefi istədiyi kimi” təkamüllü ata seçməsi üçün bunları söyləyər:

 

Bəzi atalar tapmamız lazımdır. Bunları seçək. Niyə? Çünki bu ataların olması lazım olduğuna inanırıq və bunlar ən yaxşı namizəddirlər. Ümumiyyətlə işlər belə gedir. Şişirtmirəm. (5)

 

Therapsidler: Therapsidler darvinistlər tərəfindən maraqlı şəkildə təkamülə dəlil göstərilməyə çalışılmaqda, hətta Cəlal Şengör kimi bəzi təkamülçülər tərəfindən bütün dinozavrlar ara forma elan edilməkdədir. Bunun tək səbəbi darvinistlərin içində olduğu çarəsizlikdir. Darvinistlər sürünəndəki üç sümüyün zamanla məməlilərin tək qulaq sümüyünə çevrildiklərini iddia edər və bunun üçün də iki çənə sümüyü olan therapsidi ara forma olaraq göstərməyə çalışarlar. Halbuki, çənə sümüklərinin guya mutasiyalar nəticəsində qulaq kimi kompleks bir orqana dəyişməsi qeyri-mümkündür. Bu iddiaya görə mutasiyaların iki çənə sümüyünü, qulaq sümüyü olacaq şəkildə necə kiçiltdiyi, ideal ölçü və şəklə necə gətirdiyi, ətrafında necə əzələlər meydana gətirdiyi, orta qulaqda necə tarazlıq qurulduğu, bu sırada canlının hələ necə eşitməyə və çənəsindən istifadə etməyə davam etdiyi suallarının cavabı darvinistlər tərəfindən verilə bilməməkdədir.

Bundan əlavə, bu iddianı dəstəkləyən TƏK BİR ƏDƏD BELƏ ARA FOSİL YOXDUR.

Tesapsidler, iki çənə sümükləri mükəmməl funksiya görən, qəti olaraq ara forma xüsusiyyəti göstərməyən, tam və qüsursuz quru canlılarıdır.

Ayrıca therapsidler, Darvinistlərin canlıların meydana gəldiyini iddia etdikləri kimi xronoloji sıralamada ortaya çıxmazlar. Darvinistlərin iddiasına görə, məməlilərin mənşəyi üçün təyin olunmuş xəyali soy bu şəkildə olmalıdır: anapsidler, pelycosauridler, therapsidler, cynodontlar, erkən məməlilər və müasir məməlilər. Bu saxta düzülüşü təsdiqləyən isə TƏK BİR ƏDƏD BELƏ ARA FOSİL OLMADIĞI kimi, canlıların yaşadıqları dövrlər etibarilə bu SOY AĞACI TAMAMİLƏ ETİBARSIZDIR.

Bununla əlaqədar olaraq təkamülçü paleontoloq Robert Karol, mövzuyla əlaqədar bu etirafı edər:

 

“Pelycosaurs və therapsidler arasındakı ARA-KEÇİD SƏNƏDLƏŞDİRİLMƏMİŞDİR.” (6)

 

“Etobur therapsidlerin iki qrupu olan therocephalianlar və cynodontlar üst Permiyendə Rusiyada və Cənub Afrikada ortaya çıxar. BU QRUPLARIN MƏNŞƏYİNİ YA DA ARALARINDAKI ƏLAQƏNİ TƏYİN EDƏ BİLMƏDİK…” (7)

 

Hylonomus: Normal şərtlərdə demək olar heç bir Darvinistin guya dəlil olaraq belə gətirmədiyi Hylonomus, eyni Darvinist çarəsizliyin bir təzahürü olaraq Senzurasız proqramında Nadir Helvacıoğlu tərəfindən guya ara forma olaraq göstərilmişdir.

Bunun tək səbəbi, Hylonomusun BİLİNƏN ƏN QƏDİM SÜRÜNƏN OLMASIDIR, O QƏDƏR. Canlı, 310 milyon il əvvəl yaşamışdır və mükəmməl sürünən xüsusiyyətləri göstərməkdədir. Yenə bütün digər nümunələrdə olduğu kimi, bu canlı fosilində də ara forma təyin etməsinə uyğun gələn heç bir quruluş yoxdur. Bütün orqan, üzv və strukturlar yerli yerində və mükəmməl funksionallıqdadır. Bu iddialar yalnız darvinistləri hörmətdən salmaqda, darvinizmin bir yalan olduğunu da isbat etməkdədir.

 

Qaynaq:

1)    Hank Hanegraaff, Fatal Flaws “What Evolutionists Don”t Want You To Know”, W Publishing Group, 2003 səh. 19

2)   Isabelle Bourdial, “Adieu Lucy”, Science et Vie, may 1999, no. 980, səh. 52-62

3)  Richard Leakey, “Lucy – Evolution’s Solitary Claim For an Ape/Man: Her Position is Splitting Away” Creation Research Society Quarterly, vol. 22, no. 3, dekabr 1985, səh. 144-145 – Nicholas Comninellis, Creative Defense, Evidence Against Evolution, Master Books, 2001, səh. 188

4)   Colin Patterson, Harper”s, fevral 1984, səh. 60

5)    The Wall Street Journal, 9 dekabr 1986

6)   Carroll, Robert L. 1988. Vertebrate Paleontology and Evolution. W. H. Freeman. New York.Evrimci Carroll, 19

7)  Carroll, Robert L. 1988. Vertebrate Paleontology and Evolution. W. H. Freeman. New York. Evrimci Carroll, 377