Ergi Deniz Özsoy, 14 avqust 2009-cu ildə Senzurasız proqramında bir meymunun çap makinası başına keçərək Şekspirin məşhur əsəri Hamleti yaza bilməsinin MÜMKÜN OLA BİLƏCƏYİNİ, çünki o çap makinasında bütün düymələrin doğru hərflərə basacaq şəkildə KODLAŞDIRILMIŞ olduğunu ifadə etməkdədir.

 

Bu iddianın elm adamından gəldiyini görmək olduqca təəccüblüdür. Lakin mövzu darvinizmi müdafiə etmək olduğunda həmin elm adamlarının məntiqə son dərəcə zidd izahlar edə bilmələri təəccüblü şəkildə mümkün ola bilməkdədir.

Darvinin ağıl və elmdən kənar fikri, dünya üzərindəki həyatın bütün varlığının və müxtəlifliyinin, Allahın yaratmasıyla deyil (Allahı tənzih edirik), təsadüfi və təsadüfi müddətlərin nəticəsində meydana gəldiyini irəli sürər. Buna görə DARVİNİZMDƏ MƏQSƏD, AĞIL, HƏDƏF YOXDUR.

İndi burada soruşmaq lazımdır. Atom planlanmış bir şeyə necə qərar verə bilməkdədir? Bu izah edilən hekayədə sanki planı əvvəldən edilmiş bir bina tikilməkdədir. Sırayla təməl atılmaqda, kərpiclər düzülməkdə, pəncərələr düzəldilməkdə, su, elektrik təsisatı qurulmaqda, infrastruktur tikilməkdə, qapılar tirlər ayrı-ayrı yaradılmaqda, yer mərmərləri döşənilməkdədir. O qədər müntəzəm və böyük inkişaf vardır ki, bina səhvsiz şəkildə bütün detallarıyla tikilməkdədir. Ancaq buradakı əhəmiyyətli nöqtə budur: Bir bina istehsalında memarlar binanı planlar, ustalar bu plana görə çalışarlar. Ağıllı insanın meydana gətirdiyi bir plan və planı reallaşdıran şüurlu tətbiq edicilər vardır.

Özsoyun bəhs etdiyi bu hekayədə isə şüursuz atomlar plan qurmaqda və şüursuz atomlar bir plana görə hərəkət etmə qərarı almaqdadır. Bir binanı tikən ustalar, bir plan daxilində işlərinə və şüurlu varlıqlar olmalarına baxmayaraq səhv edə bilərkən, burada heç səhv etməyən şüursuz atomlardan bəhs edilməkdədir. Bu necə bir şeydir ki, heç unutmadan, heç səhv etmədən kompüter kimi doğru kodları kodlaşdırmağa davam etməkdə, ən mükəmməl nəticəsi ortaya çıxarmaqdadır? Hamleti haradan bilməkdədir, necə səhv etmədən hərəkət edə bilməkdədir? Doğrunun müəyyən oluna bilməsi üçün, səhvin səhv olduğunu bilən şüur olması lazımdır. Lakin burada şüur yoxdur. Əvvəldən hazır model olması lazımdır. Lakin hazırlanmış bir plan yoxdur. O modeli hazırlayan bir ağıl olması lazımdır. Lakin Darvinizmdə ağıl, şüur, hədəf yoxdur.

Özsoyun, “buradakı şüur haradadır?” sualına diqqət yetirilsə heç bir izahı olmamışdır, olması da mümkün deyil. Bu iddia, DARVİNİZMİN SAXTA MƏNTİQİNİ YAXINDAN GÖRƏ BİLMƏK və sonrakı nəsillərin niyə darvinizmi komediya ünsürü olaraq qarşılayacaqlarını anlaya bilmək baxımından yetərli nümunədir.