Son zamanlarda, bəzi TRT kanallarında təkamül ilə əlaqədar sənədli filmlər yayımlanmışdır. Xüsusilə, “TRT Belgesel” və Şərqdəki kürd qardaşlarımız üçün açılmış TRT6 kanallarında yayımlanan bu sənədli filmlərdə, Darvinin saxta təkamül nəzəriyyəsinin doğru olduğuna dair ifadələr yer alır və birbaşa təkamül təbliğatı aparılır. TRT rəhbərlərinin, mövzunun əhəmiyyətini, təhlükəsini və səhvini tam olaraq düşünmədən bu səhvə yol verdiklərini fərz edərək, onlara aşağıdakı xatırlatmaları edirik:

 

Darvinizm bütün ateist ideologiyaların əsasını təşkil edən çox təhlükəli bütpərəst dinidir.

150 il əvvəl formalaşdırılmış darvinizm, o tarixdən sonra olduqca sürətlə inkişaf edən ateizmin və onunla birlikdə inkişaf edən degenerasiya və irqçiliyin, marksizm, kommunizm, leninizm, stalinizm və faşizmin ən əsas qaynağıdır. Bu əsas qaynaq, əlbəttə, özü terrorizmi, soyqırımı, kütləvi qırğınlarını gətirmişdir. Dünya müharibələrinin başlama səbəbi darvinizmdir.

Dünya müharibələri zamanı aclıq, baxımsızlıq, səfalət, intiharlar və qırğınlar nəticəsində 1 milyarddan çox insanın ölməsinə tək səbəb darvinizmdir. İndi dünyada bir çox ölkədə və əlbəttə, öz ölkəmizdə də davam edən terror və hücumların da tək mənşəyi darvinizmdir. Hal-hazırda ölkəmizin bəlası halına gəlmiş PKK terror təşkilatı, kommunizm üzərində qurulmuş və bütün gücünü darvinist ideologiyadan almaqdadır.

Eynilə, tarixdəki qanlı kommunist liderlər Stalin, Lenin, Mao kimi PKK kommunist quruluşu da terror, qan və cinayət istəyir. Eynilə Stalin, Lenin və Maonun Darvinin təlimlərini təqdir edərək, insanların bir növ heyvan olduqlarını iddia etmələri kimi, PKK terrorist quruluşu da bütün insanları bir heyvan olaraq görür və bunun nəticəsi olaraq da qırğınları göz qırpmadan həyata keçirir.

Çünki davamlı olaraq darvinist düşüncə ilə qidalanır, Darvinist ideologiyadan güc alır. Belə bir düşüncə üçün, igid Mehmetçiklərimizi göz qırpmadan şəhid etmək son dərəcə asandır. TRT, TRT6 yolu ilə Şərqdə darvinizm təbliğatı apararkən, yəqin ki, bu həyati gerçəkləri nəzərə almaya bilər. Halbuki orada darvinizm təbliğatı demək, PKK-ya birbaşa dəstək vermək, bu qanlı təşkilata yeni kütlələr qazandırmaq, daha çox Mehmetciyin şəhid olması deməkdir.

Şərqdə darvinist təbliğat demək, ölkəni bölünməyə, parçalamağa aparmaq deməkdir. Aparılan bu darvinist təbliğat ilə fərqində olmadan kütlələri PKK tərəfinə çəkmək, günahı böyük olan çox ciddi səhvdir. Unutmaq olmaz ki, PKK yalnız darvinist təbliğat ilə özünə tərəfdar yığmaqdadır. Bu azğın ideologiyanın, bu çirkli bütpərəst dininin təsirinə girən məlumatsız və xüsusilə kiçik yaşlardakı kütlələr, onlara həqiqətlər öyrədilmədiyindən asanlıqla PKK-nın hipnozuna düşə bilərlər. Əgər eyni təbliğat dövlətin kanalı olan TRT vasitəsilə da edilsə, bu eyni yola xidmət etməkdən başqa bir şey deyil.

 

PKK-ya qarşı əsl və təsirli mübarizə darvinist, materialist ideologiyanı aradan qaldırmaqdır.

PKK-ya yönəlmiş illərdir davam edən hərbi mübarizə, ölkəmiz üçün konkret bir nəticə vermədiyi kimi minlərlə əsgərlərimizin şəhid olmasına səbəb olmuşdur. Türk Milləti də Türk hökuməti də illərdir əldə etdiyi təcrübə və həll edilməməsinə görə, PKK ilə mübarizədə metodun hərbi üsul olmadığını əslində çox yaxşı bilir, lakin başqa bir yol sınamır. Halbuki PKK-ya qarşı YEGANƏ mübarizə şəkli, ANTİ-DARVİNİST mübarizə olmalıdır. Hörmətli Adnan Oktar, illərdir reportajlarında, kitablarında və yazılarında, anti-darvinist təhsil xaricində heç bir üsulun PKK-ya qarşı təsirli olmayacağını, oradakı darvinist quruluş çökdürülmədən bu terror təşkilatına son qoyulmayacağını dəfələrlə dilə gətirmişdir.

Hörmətli Adnan Oktar, yenə bir neçə dəfə müraciət etmiş və orada anti-darvinist təhsilə yönəlmiş bir iş qrupu yaradılmasını, hətta birbaşa bunun TRT6 kanalı vasitəsilə edilməsini və bunun üçün lazım olan dəstəyi sevə-sevə verəcəyini söyləmişdir. Əgər dövlətimiz və TRT, Şərqdə PKK-ya qarşı həqiqi mənada üstünlük qazanmaq istəyirsə, hörmətli Adnan Oktarın bu sözlərinə diqqət verməlidirlər. Orada aparılan mübarizə ideoloji mübarizədir. PKK-nın bağlı olduğu azğın darvinist ideologiya çökdürülmədən, bölgədə üstünlük əldə etməyin yolu yoxdur. PKK özünə şərait hazırlayar və tərəfdar toplayarkən, bu batil ideologiyanı silah kimi istifadə edir.

Oradakı səmimi dindar kürd xalqını Allah inancından uzaqlaşdırmaq və onlara insanların heyvandan başqa bir şey olmadıqlarını təlqin edən üsul tətbiq edir. Bu hipnozun fərqində olmadan təsiri altına girənlər, asanlıqla adam öldürə, kütləvi qətliamları edəcək inancın, yəni azğın dinin cadusu altındadırlar. Buna görə ideoloji olaraq yayılmağa çox rahat əsas tapan bu batil inancın qarşısını kəsmək, kökünü qurutmaq mümkün olmur. Belə bir quruluşa silahla cavab vermək və ya onları vicdana dəvət etməyə çalışmaq da heç bir nəticə verməyəcək. Ediləcək tək şey, təməldəki batil ideologiyanı aradan qaldırmaqdır. Bu, yalnız anti-darvinist təhsil ilə mümkün olur.

PKK o bölgədə, saxta dinini yayarkən, buna qarşı heç bir tədbir görülməsə, anti-darvinist bir iş edilməsə, oradakı xalqımız bu təhlükə haqqında məlumatlandırılmasa, darvinist ideologiyanın təhlükəsi, azğınlığı və saxtalığı onlara izah edilməsə, PKK-nın orada ləğv edilməsi mümkün deyil. Buna görə, bu bəlanı aradan qaldırmağın tək yolu, təcili olaraq oradakı xalqımıza qarşı bir anti-darvinist iş başlatmaqdır. Darvinizm çökdüyündə qaçılmaz olaraq kommunizm də, marksizm də çökəcək. TRT-in üzərindəki məsuliyyət böyükdür, TRT bu əhəmiyyətli məsuliyyətə uyğun hərəkət etməlidir. TRT ölkəmizdə çox qiymətli gənclik və çox qiymətli bir Türk Milləti yetişdirməkdə məsuliyyətli, öhdəliyi böyük olan kanaldır və birbaşa Dövləti təmsil edir.

Bu səbəbdən üzərindəki yük də böyükdür. TRT-in bütün addımlarını doğru atması, həqiqətən çox yaxşı nəsillər yetişdirmək üçün doğru seçimlər etməsi lazımlıdır. TRT dünyəvi dövlətin bir simvoludur. Buna görə dövlət necə qədim dinləri qoruyur, bunların təbliğatını etmirsə, TRT də eyni şəkildə şumerlərdən qalma bütpərəst dini olan darvinizmin təbliğatını etməməlidir. Əgər təkamül dövlət əliylə, TV verilişləri vasitəsilə öyrədiləcəksə, mütləq bu azğın dinin elmi keçərsizliyinin göstərilməsi və bununla yanaşı yaradılış həqiqətinin də izah edilməsi lazımdır.

TRT Uca Rəbbimizin izni ilə, ölkəmizi bölünməyə aparmağa və PKK tərəfdaşı olub mehmetçiklərimizi şəhid etməyə çalışan marksist, kommunist və darvinist kütlənin bütün çirkli planlarını ortadan qaldıracaq, onları ziyana uğradacaq və PKK-ya qarşı həqiqi elmi mübarizəni verə biləcək imkanlara malikdir. TRT bu böyük imkanı çox yaxşı istifadə etməli və üzərindəki məsuliyyəti ən mükəmməl şəkildə yerinə yetirərək mütləq anti-darvinist i