Məaric surəsi, 27-28-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Baxın, möminlər üçün Allah deyir ki, Məaric surəsi, 27-ci və 28-ci ayələri, şeytandan Allaha sığınıram. “O kəslər ki, Rəbbinin əzabından qorxurlar” –deyir, yəni möminlər. “Axı Rəbbinin əzabı” -deyir “onlar üçün də təhlükəsiz deyil”. Ancaq vəhylə bildirilən peyğəmbərlərdən başqa, heç kim cənnətə gedəcəyi iddiasında ola bilməz. Mehdilik iddiasında olduqda küfrə düşər. Ayə açıqdır.

images (5)