25 yanvar 2011-ci il tarixli NTV təkamül proqramında qonaqlardan biri təkamülün bir etibar məsələsinə görə inkar edildiyini, problemin xəyali “meymun ata” iddiasında olduğunu, əslində “atanız aslan-pələng” deyilsə bir problem olmayacağını iddia etmişdir. Halbuki ciddi şəkildə yanılır.

Həqiqətdə onun iddia etdiyi kimi vəziyyət, belə bir narahatlıq yoxdur. Bunu, əlbəttə, özü də bilir. Təkamülün ən böyük problemi İDEOLOJİ OLMASI, SAXTAKARLIĞA ƏSASLANAN BATİL BÜTPƏRƏST DİN OLMASIDIR.

Təkamülün problemi, HEÇ BİR ELMİ DƏLİLƏ DƏSTƏKLƏNMƏMƏSİNƏ baxmayaraq elm adı ilə ortaya çıxmasıdır. 150 ildir bütün dünyada İNSANLARI ALDATMASI, SAXTA DƏLİLLƏRİ VƏ SAXTAKARLIQLARI İNSANLARA SIRIMASIDIR.

Təkamülün ən böyük problemlərdən biri, tamamilə saxtakarlıq olmasına baxmayaraq dünya səviyyəsində DİKTATORLUQ İDARƏSİ ALTINDA MÜHAFİZƏSİ və çətin və təzyiqlə insanlara təlqin edilməyə çalışılmasıdır.

Təkamülün problemi, insanlara heyvandan gəlmiş təsadüfi varlıqlar olduğu təlqinini verməsi, buna görə dünyadakı bütün diktator rejimlərinin, irqçi və separatçı fəaliyyət, müharibələrin, soyqırımıların, qan tökən rejimin QAYNAĞI OLMASIDIR.

Bilavasitə təkamülün problemi meymun deyil. Əgər Allah bizlərə, canlı varlıqları təkamül ilə yaratdığını və insanın da meymundan törədiyini bildirsə və bizlər bunun milyonlarla elmi dəlilini görsək, bunun ilk və ən güclü müdafiəçiləri, şübhəsiz ki, bizlər olardıq. Bu iddia, yenə darvinist təbliğat üsuludur. Darvinizm ilə əlaqədar ən böyük problemlər bəsitləşdirilməyə və darvinizmin əsl təhlükəsi insanlara unutdurulmağa çalışılır. Lakin təkamül tamamilə, hər iddiasıyla TARİXİN ƏN BÖYÜK ELM SAXTAKARLIĞIDIR.