25 yanvar 2011-ci il tarixli NTV təkamül proqramında qonaqlardan biri, “Darvindən sonrakı 150 il ərzində meydana gələn dəyişikliklərin çox yaxşı qəbul edilmədiyini, bu səbəblə təkamülün anlaşılmadığını” iddia etmişdir.

Darvindən bəri təkamülün “dəyişdiyi” iddiası bir mənada doğrudur. Ancaq bu düzgünlük təkamülə bir şey qazandırmır. Çünki elmi inkişaflar təkamül nəzəriyyəsinin son dərəcə primitiv məntiqlə hazırlanmış ssenari olduğunu daha da dəqiq şəkildə ortaya qoymuşdur.

 

Darvindən sonra yaşanan inkişafların hamısı təkamül nəzəriyyəsini təkzib etmişdir

Darvin öz dövründə hüceyrəni su dolu köpük zənn edirdi. Darvindən sonra HÜCEYRƏNİN, NYU-YORK ŞƏHƏRİNİN KOMPLEKSLİYİNİ AŞAN KOMPLEKSLİYƏ SAHİB OLDUĞU AYDIN OLDU.

Darvin dövründə ara fosil yox idi, lakin Darvin xəyali ara formaların mütləq gələcəkdə olacağını düşünürdü. Ancaq sonrakı illərdə yer üzünün hamısı qazıldığı və 350 milyondan çox fosilə əldə edildiyi halda, BİR DƏNƏ BELƏ ARA FOSİL OLMADIĞI ortaya çıxdı.

DARVİN DÖVRÜNDƏ GENETİK BİLİNMİRDİ. Buna görə təbii seleksiya ilə üstün hala gələn canlının başqa canlılardan törəyə biləcəyinə inanılırdı. Genetik elminin inkişafı ilə bu iddianın gülünc olması aydın oldu.

Darvinin dövründə nəinki elektron mikroskopu, soyuducu, hətta diyircəkli qələm belə yox idi. DARVİN CANLILARDAKİ MİKROSKOPİK STRUKTURLARIN NƏYƏ BƏNZƏDİYİNDƏN XƏBƏRSİZDİR. Araşdırdığı böcəklər üzərində düşüncəsinə görə xülyaları da var, öz xəyal dünyasında müxtəlif ssenarilər qururdu.

Darvin sahildə oynayan ayıların, çırpınarkən balinaya çevrildiyini iddia edəcək qədər elmdən uzaq bir macəra pərəstdir.

Darvindən sonra dəyişən ən böyük şey ELMİN TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİ TAMAMİLƏ TƏKZİB ETMƏSİ OLDU.

Buna görə 150 il ərzində, həqiqətən də, Darvin və onun təkamül nəzəriyyəsi üzərində çox ciddi dəyişikliklər olmuşdur. O dövrdə ateist masonların gündəmə gətirib genişləndirdiyi bu saxtakarlıq hazırda rəzil olmuş, bütün dünyada fövqəladə dərəcədə alçalmışdır.

150 il sonra olan dəyişiklik, təkamülün yerlə-yeksan olmasıdır.