25 yanvar 2011-ci il tarixdə NTV təkamül proqramında maraqlı və olduqca məntiqsiz bir təsbit edilib, bu gün təkamül və yaradılış arasında qarşıdurmanın olduğu, lakin bunun da bir təkamül prosesinin nəticəsi olduğu iddia edilmişdir. Bu iddiada, bunun bir ayırdetmə, seçmə və uyğunlaşma müddətinin nəticəsi olduğu və 10-20 il sonra təkamülün ayırd edilərək qalib gələcəyi kimi inanılması çətin nəticə çıxarılmışdır.

Halbuki, bunu iddia edən darvinistin özü də, gərək indi dünya səviyyəsindəki gedişatdan, gərəksə də darvinizmin saxta nəzəriyyə olmasından yola çıxaraq, nəticənin qeyri-mümkün olduğunu çox yaxşı bilməkdədir.

Nə canlı strukturlarda, nə də ictimai sistemlərdə hər hansı təkamül olmadığından bu iddia ciddi məntiq pozuqluqları ehtiva etməkdədir. TƏKAMÜL VƏ YARADILIŞ ARASINDA QARŞIDURMA OLMASI, YARADILIŞIN TƏK GERÇƏK, TƏKAMÜLÜN İSƏ YARADILIŞ GERÇƏYİNƏ QARŞI MÜDAFİƏ OLUNMAĞA ÇALIŞILAN SAXTAKARLIQ OLMASI SƏBƏBİYLƏDİR.

 

Dünya təkamül saxtakarlığından təmizlənilməkdə, darvinizm yox olub getməkdədir

Son 30 ildir cənab Adnan Oktar tərəfindən icra edilməkdə olan darvinizm əleyhinə elmi işlərlə çox əhəmiyyətli nəticə əldə edilmişdir. Bu işlərlə dünyaya darvinist diktatorluq tərəfindən yayılmış olan bir saxtakarlığın ifşa edilməkdə və bütün dünya bu saxtakarlıqdan təmizlənilməyə çalışılmaqdadır.

Özünü elm kimi göstərən nəzəriyyənin əslində elmlə heç bir əlaqəsinin olmadığı, elm adına bütün dünyanı aldatdığı, tarixin ən böyük elm saxtakarlığı olduğu açıqlanmaqdadır.

Bu səbəbdən Haqqın qarşısında batil vardır və hər vaxt üçün Haqq olan, batil ilə mübarizə halında olmuşdur. Təkamül ilə yaradılış arasındakı mübarizənin səbəbi məhz budur.

Proqram qonağının öz ağlına görə təkamüllü mübarizə prosesi olaraq təsvir edib yenə öz məntiqinə görə ayırd edilib önə çıxacağını düşündüyü darvinizm isə, olduqca yaxın zamanda yox olub gedəcək. Hal-hazırda darvinistlərin narahatlığı və çırpınışları, bu uduzmanın fərqində olmalarından qaynaqlanmaqdadır.

Bu nəticə, darvinistlərin zənn etdiyi kimi, təbii seleksiya nəticəsində işləyən materialist proses deyil, bütün aləmlərin Rəbbi olan Uca Allahın Adətullahının təcəlli etdiyi nəticədir. Allah Təala ayəsində qalib gələcək olanları bildirmişdir:

 

De ki: “Haqq gəldi, batil yox oldu. Heç şübhəsiz, batil yox olucudur.” (İsra surəsi, 81)