25 yanvar 2011-ci il tarixdə NTV təkamül proqramında kvant nəzəriyyəsinin və ya Eynşteynin iddialarının heç sorğu-sual edilmədiyi, lakin yalnız təkamülə qarşı bütün dünyada bir etiraz olduğu ifadə edilməkdədir. Bu ifadələrlə darvinistlər, sözdə zərər çəkmiş təkamül və zərər çəkmiş Darvin siyasətlərini davam etdirməyə çalışırlar.

Bu darvinistlər təkamülə etirazın səbəbini əslində çox yaxşı bilirlər. Təkamülə etirazın səbəbi, digər nəzəriyyələrin elmi dəlillərlə dəstəklənilmiş və isbat edilmiş olması, təkamülün isə tək bir elmi dəlil ilə belə dəstəklənməmiş saxtakarlıq olmasıdır.

Təkamülə etirazın səbəbi, tarixin ən böyük elmi saxtakarlıq olmasına baxmayaraq, 150 ildir insanlara məktəblərdə məcburi oxudulması, dövlət təşkilatlarında məcburi müdafiə olmasıdır.

Təkamülə etirazın səbəbi, elmlə, dəlillərlə deyil, yalnız darvinist diktatorluğun dikdə rejimi ilə, qəzəblə, təhdidlə, nifrətlə, xuliqanlıqla, saxtakarlıqla insanlara məcburi təlqin edilməsidir.

Təkamülə edilən etiraz; tək bir zülalın belə təsadüfən ortaya çıxa bilməyəcəyi, mutasiyaların əsla təkamül reallaşdıra bilməyəcəkləri, tək bir belə ara fosil olmadığı isbat edilmişkən və nəhəng elmi dəlillərlə təkamül çökdürülmüşkən, təkamülün hələ qəzet başlıqlarından bir həqiqətmiş kimi verilməsi və təkamülə etirazın təzyiq ilə dayandırılmağa çalışılması səbəbiylədir.

Təkamülə etirazın səbəbi; insanlara bir heyvandan başqa bir şey olmadıqları təlqinini verərək, onları məsuliyyətsiz, məqsədsiz, laqeyd, sevgisiz, vəfasız, vicdansız və qəzəb dolu varlıqlar halına gətirməsi səbəbiylədir. İnsanlara qarşıdurmanı, irqçiliyi, bölücülüyü, qan tökməyi, kütlə qırğınlarını, döyüşləri məqbul kimi göstərib, tarixdə 350 milyondan çox insanın öldürülməsinə səbəb olması səbəbiylədir.

Təkamülə etirazın səbəbi; bütün aləmlərin, bütün varlıqların, bütün gözəlliklərin və möhtəşəm əsərlərin Yaradıcısı, Əziz və Ulu olan Uca Rəbbimizin yaratma sənətinə qarşı inkişaf etdirilmiş qarşı ideologiya (batil din) olması, insanları və cəmiyyətləri dinsizliyə aparması, onları əxlaqsızlığa və cinayətlərə açıq bir heyvan halına çevirməsi və degenerasiya cəmiyyətlər meydana gətirməsidir.

Təkamül, ağılı başında hər insan tərəfindən etiraz edilməli, inkar edilməli və susdurulmalı olan bir vəbadır. Bu vəbaya qarşı geniş tədbir almaq, insanları illərdir ağrıya, gözyaşına, qarışıqlığa və döyüşə sürüyən bu bəladan bütün cəmiyyətləri təmizləmək lazımdır.

Təkamülün elmi olaraq dəstəklənilmədiyi mövzusunu anlamağa başlayan ölkələrdə bu etiraz daha sıx hala gəlməkdədir. Məhz buna görə darvinistlərin bütün səylərinə baxmayaraq, Türkiyə və ABŞ bu mövzuda baş roldadırlar.