25 yanvar 2011-ci ildə NTV-də müzakirə edilən təkamül proqramında məktəbin 5-ci sinif müəlliminin sinifdə təkamül izah etdiyi üçün cəza alması mövzusu ümumiyyətlə, müzakirə edilmiş və buna görə müxtəlif iddialar irəli sürülmüşdür.

Əvvəlcə deyilən cəza qərarı son dərəcə şübhəli mövzudur. Bu gün bütün dünya məktəblərində tədris planında olan və ibtidai təhsildən universitetlərə qədər rəsmi olaraq dərs deyilən təkamül nəzəriyyəsinin sinifdə hansısa müəllim tərəfindən izah edilməsinə reaksiya verilməsi imkansızdır. Bu vəziyyət ya başqa səbəblər ehtiva etməkdədir ya da köçürülən mövzunun təkamül ilə yaxından və ya uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Bu mövzu açıqca yalnız darvinistlər tərəfindən fərziyyə vəsaiti edilməyə çalışılmaqdadır.

“Təkamüldən bəhs edənlər cəza alır, təkamülün məktəblərdə tədris olunmaması üçün cəhd edilir, təkamül çətin vəziyyətdədir” kimi iddialarla təkamülü zərər çəkmiş göstərməyə çalışmaq bir oyundur. Proqramda bəhs edildiyi kimi, “görəsən başım dərdə girərmi, xoşuna gəlməyən bir şeymi söyləyərəm” narahatlığı içində təkamüldən bəhs etmədiyini iddia etmək də eyni dərəcədə böyük aldatmadır. Bu, darvinistlərin illərdir istifadə etdiyi təbliğat taktikalarından biridir. Mövzu ilə əlaqədar yazılarımızı buradan oxuya bilərsiniz.

 

Təkamül hal-hazırda BÜTÜN DÜNYADA RƏSMİ OLARAQ TƏDRİS OLUNMAQDADIR. Bütün dövlət təşkilatları tərəfindən RƏSMİ İDEOLOGİYA OLARAQ MƏNİMSƏNMİŞDİR. Dövlət rəhbərlikləri rəsmi olaraq təkamülü dəstəkləməkdədirlər.

Dünyada MİLYONLARLA DOLLAR TƏKAMÜL ÜÇÜN AYRILMIŞDIR. Xərçəng və müxtəlif xəstəliklərə ayrıla biləcək, tibdə çox böyük və faydalı inkişaflar üçün istifadə edilə biləcək bu pullar bir saxtakarlıq üçün xərclənməkdə və heç olmaqdadır.

Universitetlərdə professorlar, məktəblərdə müəllimlər TƏKAMÜLÜ İZAH ETMƏK MƏCBURİYYƏTİNDƏDİRLƏR. Təkamülü araşdıran hər hansı müəllim DƏRHAL İŞİNDƏN ALINIR.

 

Bütün dünyada ittifaq halında, TƏKAMÜLƏ QARŞI TƏK SÖZ BELƏ EDİLƏ BİLMİR. Bunu edənlərə ŞİDDƏTLİ TƏZYİQ, QINAMA ÜSULLARIYLA MANE OLUNUR

 

Təkamülü və ya Darvini zərər çəkmiş göstərməyə çalışmaq bir oyundur

Dünyada, təkamülün bütün dünyada yayılması və təkamülə qarşı gələnlərin təzyiq üsulu ilə susdurulmasını təşkil edən və illərdir bu vəzifəni mütəşəkkil şəkildə davam etdirən DARVİNİST DİKTATORLUQ vardır.

Bəzi BÖYÜK MƏTBUAT ORQANLARI DARVİNİST DİKTATORLUĞUN HİMAYƏSİNDƏDİR. Saxtakarlıqla darvinist xəbərləri mütləq müəyyən zamanlarda gündəmə gətirmək və insanlar üzərindəki təkamül hipnozunu, cadu təsirini sağlamlaşdırmaq istəyirlər. Təkamül saxtakarlığının bütün dünyaya, kəndlərə, şəhərlərə çatdırılması mətbuat yoluyla həyata keçirilir.

Bu səbəbdən TƏKAMÜLÜ VƏ YA DARVİNİ ZƏRƏR ÇƏKMİŞ GÖSTƏRMƏYƏ ÇALIŞMAQ BİR OYUNDUR. Darvinistlər təzyiq və ya əziyyətə məruz qaldıqları iddiasıyla ortaya çıxaraq, özlərini haqsızlığa məruz qalmış, məzlum və zərər çəkmiş mövqeyə düşmüş kimi göstərməyə çalışırlar. Bu zərər çəkmiş görünüşün, çox geniş diametrli olaraq ifşa edilmiş olan saxtakarlıqlarını aradan qaldıracağını və yenə insanları bu yolla aldadaraq tərəfdar yığa biləcəklərini düşünürlər. Bu üsullarla əsl hədəfləri yalnız budur.

Darvinistlər saxtakarlıq edirlər. Dünyanın heç bir yerində təkamül tədris olunduğu üçün təzyiq görən olmamışdır, əksinə təkamülə qarşı gəldiyi və ya tədris olunmadığı üçün ciddi təzyiqlərə məruz qalan, işindən çıxarılan və böyük qaralama kampaniyası ilə akademik həyatı sona çatan çox sayda müəllim olmuşdur.

 

150 ildir darvinist diktatorluq tərəfindən qoruma altındakı bu nəzəriyyə, TARİXİN ƏN BÖYÜK ELM SAXTAKARLIĞI olmasına baxmayaraq, qanunlarla, təzyiqlə, xuliqanlıq üsullarıyla gündəmdə tutulmaqda və eyni üsullarla etiraz edilə bilməz halda qorunmaqdadır. Bəzi şəxslərin zərər çəkmiş olduğu, müəllimlərin buna görə cəza aldığı, universitet müəllimlərinin təkamül izah etdikləri üçün “görəsən qınanaram?” deyə düşündüklərinə dair iddiaların hamısı yalandır. Darvinistlər yenə gerçəkləri təhrif etməkdə və saxtakarca bir üsuldan istifadə etməkdədirlər.