Darvinist ideologiya, tamamilə saxtakarlığa söykənən, yer üzündəki bütün canlıların təsadüfən meydana gəldiyini müdafiə edəcək qədər ibtidai yalandır. Amma belə ağıldan uzaq olmasına baxmayaraq, bu yalan, dünyadakı bütün dövlətlərə, hökumətlərə, məktəblərə, universitetlərə, elmi dairələrə, iş yerlərinə, qəzetlərə, jurnallara, radiolara, televiziyalara hakim olmuşdur. Bunu yayan, darvinizm saxtakarlığını bütün dünyada hakim hala gətirən hiyləgər və dəccal quruluş olan “Darvinist diktatorluk”dur. 150 ildir vəzifə başında olan bu hiyləgər diktatura, hal-hazırda can verməkdədir amma təsirini davam etdirir.

Darvinist diktatorluğun hakimiyyəti təkid, zorakılıq, təhdid və təzyiqə əsaslanır. Bu gün dünyanın demək olar ki, heç bir universitetində TƏKAMÜL ƏLEYHİNƏ BİR PROFESSORUN TƏHSİL VERMƏSİ MÜMKÜN DEYİL. HEÇ BİR ÖLKƏNİN BAŞ NAZİRİ ANTİDARVİNİST OLDUĞUNU AÇIQLAYA BİLMƏZ. HEÇ BİR MÜƏLLİM TƏLƏBƏSİNƏ TƏKAMÜL SAXTAKARLIĞINI İZAH EDƏ BİLMƏZ, TƏLƏBƏLƏR DƏ MÜƏLLİMLƏRİNƏ TƏKAMÜLƏ İNANMADIĞINI DEYƏ BİLMƏZLƏR. Bunu edən bir professor və ya müəllim dərhal işindən çıxarılar. Tələbə o dərsdən sinifdə qalar. ANTİDARVİNİST NAZİRİN HÖKUMƏTDƏ QALMASI MÜMKÜN DEYİLDİR. Belə ki, Yaradılış həqiqətinin təkamül ilə birlikdə məktəblərdə öyrədilməsi mövzusunda dünya miqyasında göstərilən demək olar ki, bütün cəhdlər NƏTİCƏSİZ QALMIŞDIR.

 

Bu gün tanınmış böyük mətbuat orqanları təkamülə dəlil kimi təqdim olunmuş saxta fosilin xəbərini MÜTLƏQ ETMƏK MƏCBURİYYƏTİNDƏDİR. Mütləq bu saxtakarlığın bir parçası olmalıdırlar, yoxsa yayım həyatları sona çatar. Yaradılışı müdafiə etdiyi, hətta sadəcə Yaradılış ilə bağlı məqalədən bəhs etdiyi üçün karyerası başa çatan elm adamının və ya professorun yenidən yeni bir işə girməsi mümkün deyildir. Bu adam yəqin ki, bütün dost ətrafını da itirəcək. Elm ətrafında yenidən yer tapması isə qeyri-mümkündür.

İstifadə edilən üsul, təkid, zorakılıq və təhdiddir. Darvinist diktatorluğun təhdidlərindən və əzəli tətbiqlərindən dolayı insanlar indiyə qədər darvinizmə qarşı olduqlarını açıq ifadə etməmiş, sanki rol oynamaq məcburiyyətində qalmışlar. Darvinizmin rəddi hər cür üsul istifadə edilərək həyata keçirilir, çünki əks təqdirdə batil darvinizm dininin müdafiəçilərinin heç bir əsası olmayan bu nəzəriyyəni yaşatmaq üçün bir yolu qalmayacaq. Yalan, yüksək səslə deyilir və bunun yalan olduğunu iddia etmək cinayət sayılır. Elm iddiası ilə irəli sürülən nəzəriyyə elmdən tam uzaq, rəsmən və açıq şəkildə rədd edilməsi ləğv olunan, batil, ehkamçı inanc sistemi halına gətirilmişdir. Əsas diqqət çəkici olan isə, bunun göz görə-görə, heç çəkinmədən edilməsidir.

 

Dünyanı fəlakətə aparan təkamül nəzəriyyəsi elmin inkişafına da maneə törətməkdədir

Bugün dünyada, TƏKAMÜLÜ DƏSTƏKLƏMƏ CƏHDLƏRİNƏ AXIDILAN PUL, MİLYONLARLA DOLLARDIR. Təkamül çalışması deyilən şey isə, sərvət xərclənərək yalnız yeni saxtakarlıqlar istehsal etmək və bunu mətbuat vasitəsilə genişləndirməkdir. Müxtəlif elmi irəliləyişlər və tibb sahəsində aparılacaq yeniliklərdə, məsələn, xərçəng, alzheimer kimi əhəmiyyətli xəstəliklərin müalicəsində istifadə ediləcək; ya da Afrikada acından ölməkdə olan milyonlarla insana çatacaq bu pullar; günahsız xalqdan alınıb, dünyanı fəlakətə aparan saxtakarlıq üçün xərclənir.

150 illik tarixin ən böyük saxtakarlığı olan təkamülün bütün dünyaya yayılması və saxta hipnozunu kütlələrə çatdırması darvinist diktatorluğun üsulları ilə həyata keçirilmişdir. Göründüyü kimi, darvinizm elmi olduğu üçün deyil, tamamilə təkid yolu təlqin edildiyi və darvinist diktatorluq tərəfindən qorunduğu üçün dünyada dəstək tapmışdır. Əksəriyyətin bu saxta nəzəriyyəni dəstəkləyən görünməsi insanları aldatmamalıdır. Çünki bu insanların bir qismi darvinizmin dünya miqyasında baş verən tarixin ən böyük saxtakarlığı olduğunu bilmir, bir qismi isə işini itirməmək və ya mühitin reaksiyasını çəkməmək üçün darvinizmi dəstəkləyən insan kimi görünür. Dünya hakimiyyəti, DƏHŞƏTLİ DƏCCAL SİSTEMİ OLAN DARVİNİST DİKTATORLUQ TƏRƏFİNDƏN təmin olunan bu saxta nəzəriyyənin bütün əsasları tək-tək yox edilməlidir. Təkamül nəzəriyyəsinin tamamilə ortadan qalxması Allahın izniylə an məsələsidir.