6 dekabr 2011-ci il tarixində “Al Jazeera English TV” kanalının “The Stream” adlı proqramında “Din və təkamül uyğun gəlir?” başlıqlı mövzu hazırlanıb. Tədbirdə İngiltərə, Amerika və Əfqanıstanda yaşayan bəzi müsəlman müəllimlərə təkamül nəzəriyyəsinin dində yerinin olub-olmadığı sualı yönəldilərək fikirləri öyrənildi.

Proqramın əsas nöqtəsi öncə İngiltərə mətbuatında, sonra dünya mətbuatında yer alan “İngiltərədə müsəlman tələbələr təkamül nəzəriyyəsinin olduğu dərsləri boykot edir” başlıqlı xəbərlərdi.

Diktor təkamül nəzəriyyəsini dünya miqyasında yerlə bir edən cənab Adnan Oktar bir çox əsərini oxuduğunu deyib. Həmçinin cənab Adnan Oktarın əsərlərində soyqırım, kommunizm, faşizm kimi bir çox sosial fəlakətin mənbəyinin darvinizm olduğuna işarə etdiyini söylədi. Nə var ki, proqrama qatılan bəzi müsəlman müəllimlər guya “din ilə təkamülün uyğun gəldiyi və bunu bütün müsəlmanların qəbul etdiyi” kimi iddia ortaya ataraq böyük yanlışlıq içində olduqlarını göstərdilər.

Əvvəla, müsəlman aləminin ümumi darvinizmin elmdən uzaq nəzəriyyə olduğunu bilir, həyatın yaradıldığına inanır. Darvinist olmaq, Allah inancını inkar etməyi də gətirir (Allahı tənzih edirik).

Allaha və Allahın endirdiyi İslam dininə inandığını deyən insanlar üçün əsas yol göstərici heç şübhə yoxdur ki, Quran və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsidir.

Quranda Yaradılışın təkamüllə baş verdiyini, növlər arasında təkamüllü əlaqə olduğunu dəstəkləyən tək bir ayə belə yoxdur. Quranda yaradılışa dair bildirilən həqiqət, həyatın və kainatın Allahın “Ol” əmri ilə möcüzəvi şəkildə var edilməsidir. Bu səbəbdən ağıl, vicdan və fərasət sahibi müsəlmanların təkamül nəzəriyyəsini qəbul etmələri mümkün deyil. Quranın təkamül nəzəriyyəsini təkzib etdiyini, Quran ilə təkamülün heç bir şəkildə uyğun gəlmədiyini ətraflı araşdırmaq üçün baxın: