Son günlər istər milli, istərsə də beynəlxalq mediaya aid bəzi təşkilatlarda təkamül nəzəriyyəsini izah edən saytların Türkiyədə internet senzurasına daxil olduğu istiqamətində müxtəlif iddialar yer alıb. Bu şəkildə Türkiyədə təkamül nəzəriyyəsinin izah edilməsinin mümkün olmadığı obrazı yaradılmağa və cənab Adnan Oktarın adı bu hadisə ilə əlaqələndirilməyə çalışılmışdır.

Əvvəla qeyd etmək lazımdır ki, cənab Adnan Oktarın həmin hadisə ilə uzaqdan yaxından əlaqəsi yoxdur. Cənab Oktar təkamül nəzəriyyəsinin izah edilməsinə heç bir şəkildə qarşı deyil və ictimaiyyətə verdiyi bəyanatlar da bunu dəfələrlə bildirmişdir. Cənab Adnan Oktarın qarşı olduğu, məktəblərdə və universitetlərdə təkamül məsələsində tək tərəfli tərbiyə edilməsidir. Cənab Oktar, təkamül öyrədildiyi kimi, elmi dəlilləri Yaradılış həqiqətinin də oxudulmalı olduğunu ifadə edir. Bu məsələ ilə bağlı cənab Oktarın çox sayda açıqlaması vardır.

Bu gün dünyanın hər yerində məktəb və universitetlərin təhsil tədris planlarında darvinizm rəsmi olaraq yer alır. Bəzi ölkələrdə dövlət rəhbərləri təkamülü fikir olaraq mənimsəməsələr də tək tərəfli darvinist təhsilə mane ola bilmirlər. Elmi həqiqətlər istisna edilir, habelə təhrif edilib təkamül lehinə istifadə edilməyə çalışılıb bu köhnə nəzəriyyə bütün dünyada əl üstündə saxlanılır. Hər cəhətdən çökmüş nəzəriyyə olduğu açıqca bəlli olduğu halda hələ də tələbələrə elmi həqiqət kimi öyrədilir. Bu vəziyyətə qarşı durmaq istəyən və təkamül nəzəriyyəsini qəbul etmədiyini yüksək səslə dilə gətirən təlimçilər işlərindən atılır. Bir sözlə, nə tələbələrə nə də təlimçilərə təkamül nəzəriyyəsini mühakimə etmə hüququ da tanınmır, elmi inkişaflar qarşısında dəfələrlə məhv olan bu nəzəriyyə mütləq həqiqət kimi insanlara yeridilir.

Buna görə də təkamül nəzəriyyəsinin Türk məktəb və universitetlərində öyrədilmədiyi iddiası tamamilə reallıqdan uzaqdır. Doğrunu əks etdirməyən bu iddianın qaynağı isə ODTU təhsil nümayəndəsi Prof. Dr. Musa Doğanın məsələ ilə bağlı açıqlamalarıdır. Musa Doğan verdiyi müsahibədə təkamül nəzəriyyəsinin Türkiyədə dərs kitablarında yer almadığını söyləyərək həqiqətlə uyğun gəlməyən bir ifadə göstərmişdir.

Halbuki Türkiyədə də dünyanın digər bir çox ölkəsində olduğu kimi, darvinizm məktəb və universitetlərin tədris plan proqramlarında adətən əsas prinsip olaraq yer alır. Əgər cənab Musa Doğan bu vəziyyətdən xəbərsiz isə Türkiyədə təkamül nəzəriyyəsinin tədris planında yer aldığını dəlilləri göstərən işlərinin araşdırılmasında fayda var: