CNN-də yayımlanan “Larri King Live” adlı verilişin aparıcısı Lari Kinq, keçdiyimiz günlərdə proqramında ölümdən çox qorxduğunu dilə gətirmişdi. Tanınmış televiziya aparıcısı sözlərində öləndə bir yerə gedəcəyini düşünmədiyini, (Allahı tənzih edirik) məhz bu səbəbdən ölümdən qorxduğunu ifadə etmiş, bunu düşünməsinin səbəbini də bir inanca sahib olmamasına bağlamışdı.

Bu sözlərindən də aydın olduğu kimi digər bəzi insanlar kimi Lari Kinqin problemi axirətin mövcudluğuna inana bilməməkdir. Öləndə yox olacağını düşünür, bu da özünü qorxuya salır.

Bəzi insanların axirətin varlığından şübhəyə düşməsinin mühüm səbəbi maddənin həqiqi mahiyyətini dərk etməmələridir. Maddəni mütləq varlıq zənn edən və maddə xaricində varlıqları yox qəbul edən bu insanlar əslində böyük yanılma içindədirlər. İnsanın yalnız maddədən, yəni ətdən və sümükdən ibarət olduğunu düşündükləri üçün öz sümük halına dönmüş bir insanın yenidən diriləcəyinə inana bilmirlər. Halbuki heç bir şübhə yoxdur ki, diriləcək olan nə ət, nə də sümükdür. Belə ki, insanı insan edən əti sümüyü yox, ruhudur. Sevinən, şəfqət duyan, düşünən, qərar verən, musiqidən, mənzərədən zövq alan, gözəl yeməklərdən və içkilərdən xoşu gələn, bunların hamısını həyata keçirən insanın əti sümüyü yox, ruhudur. Şüur sahibi olan hər bir insan özünün ruh sahibi olduğunu anlayır, özünün əsl yurdunun dünya yox, axirət olduğunu da dərk edir. Belə ki, ruhun aid olduğu əsl yurd dünya deyil, axirətdir.

Bu məqamda ağlı və vicdanı ilə düşünən ruh sahibi insan dünyanın ancaq axirətə hazırlıq olduğunu, bu hazırlıq prosesində hər an sınaqdan keçdiyini və bu imtahanı haqqı ilə vermək üçün daim yaxşı və gözəl davranışlarda olmalı olduğunu bilir. Bu dünyanı yaradanın Allah olduğunu və Allahın ona şah damarından daha yaxın olduğunu heç vaxt unutmur. Allahı dost tutur və həyatını Onun rizasını axtararaq keçirir. Allahın razılığını qazanmağı məqsəd tutaraq yaşayan insan ölümlə qarşılaşanda mələklər tərəfindən gözəlliklə qarşılanacaq, Allah tərəfindən sonsuz cənnət həyatı ilə mükafatlandırılacaqdır.

 

Bu dünya həyatı əyləncə və oyundan başqa bir şey deyildir. Axirət yurdu isə əsl həyatdır. Kaş ki, biləydilər! (Ənkəbut surəsi, 64)