Adnan Oktarın 9 iyun 2011-ci il A9 tv və Samsun Aks tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram. “Allah və Onun Elçisi bir işə hökm verdiyi zaman heç bir mömin kişi və mömin qadın öz işlərində istədikləri qərarı verə bilməzlər. Allaha və Onun Elçisinə asi olan kəs, əlbəttə ki, açıq-aydın azğınlığa düşmüşdür.” (Əhzab surəsi, 36) Peyğəmbər nə deyirsə, o. “Allaha və Onun Elçisinə asi olan kəs, əlbəttə ki, açıq-aydın azğınlığa düşmüşdür.” Qurana və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə tam tabe olmaq, inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram. “Möminlərə müjdə ver ki, onlara Allah tərəfindən böyük bir lütf nəsib olacaqdır.”(Əhzab surəsi, 47) Əbcədi 2005-ci il tarixini verir. Şeytandan Allaha sığınıram. “Kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə. Onların əziyyətlərinə fikir vermə və Allaha təvəkkül et. Allahın Qoruyan olması kifayətdir.” (Əhzab surəsi, 48) Demek ki, bu pisliklər, münafiqlər insanlara əziyyət verəcəklər, müsəlmanlar da əhəmiyyət verməyəcəklər, çünki təsiri və əhəmiyyəti yoxdur inşaAllah.