(İsra surəsi, 8) (Allah musəviləri fitnədən çəkinmələri mövzusunda xəbərdar etmişdir.)

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (20 SENTYABR 2012; 23:00)

ADNAN OKTAR: “Ola bilsin ki, Rəbbiniz sizə rəhm etsin. Əgər siz fəsad törətməyə qayıtsanız, Biz də sizi cəzalandırmağa qayıdarıq. Biz Cəhənnəmi kafirlər üçün bir zindan etdik.” Bu ayədə musəvilərə qarşı təhdid var; Allah, fitnəyə girməyin, gözəl əxlaqlı olun, zülm etməyin, əgər fitnə-fəsad törətməyə qayıtsanız, Mən də sizi cəzalandırmağa qayıdaram deyir.