Bir mağaradakı yarasa koloniyasına bağlı olaraq yaşayan böcək növlərinin izah edildiyi bu hissədə, qırxayaqlarla əlaqədar təkamül nağılı izah edildi. Qırxayaqların qırmızı rəngli növü izah edilərkən bu canlıların bədəninin təkamül sayəsində zəhərli toksinlərlə dolduğu iddia edilirdi. Ancaq bu iddia təkamülü kor-koranə mənimsəyən tədqiqatçının heç bir dəlil göstərmədən ortaya qoyduğu nağıldan ibarətdir.

Bədənlərində kimyəvi zəhərlər daşıyan canlılar düşmənlərinə qarşı təsirli qoruma təmin edərlər. Burada diqqət çəkən nöqtə, bu zəhərlərin düşmənlərə zərər verici olmasına qarşı canlıların özlərinə heç bir zərər verməməsidir. Belə xüsusi vəziyyətin təsadüflərlə ortaya çıxdığını müdafiə etmək tutarlı deyil. Çünki kimyəvinin zəhər təsiri göstərməsi, kompleks kimyəvi düsturlara əsaslanır. Bu düsturların həm düşmənlərə zərər verəcək, həm də orqanizmin özünə təsir etməyəcək şəkildə iki xüsusi şərti yerinə yetirməsi, müxtəlif genlərdəki xüsusi düzülüş sayəsində mümkün olur. Bu genlərdəki genetik məlumatın təsadüfi olaraq ortaya çıxma ehtimalı yoxdur. Təbiətdə belə bir genetik məlumat yaranması heç bir zaman müşahidə edilməmişdir. Bu qədər həssas bir nizamlamaya əsaslanan bu qoruyucu sistemin üstün bir ağıl tərəfindən hazırlandığı açıqdır. Heç şübhəsiz, bu üstün ağılın sahibi, göylərin, yerin və ikisi arasındakı hər şeyin Rəbbi olan Allahdır.