Sənədli filmdə müxtəlif canlılarla əlaqədar olaraq bəzi təkamül nağılları ortaya qoyuldu. Bunlar aşağıda iki qrupda qiymətləndirilməkdədir: •

  • Proqramda quş qanadından “təkamülün şah əsəri” olaraq danışıldı. Ancaq buradakı “təkamülün şah əsəri” ifadəsi yalnız etiketləmədən ibarətdir və heç bir elmi dəlilə əsaslanmır. Həm də quş qanadı təkamül nəzəriyyəsinin etibarsızlığının ən əhəmiyyətli dəlillərindən birini meydana gətirir.

Sənədli filmdəki digər təkamül nağılları isə sırasıyla; dəniz şirlərinin suda inkişaf etmək üçün guya təkamülləşmiş ətyeyən qrupun üzvü olduğu, milyonlarla ildir dünyadakı ən sürətli heyvanların təkamül keçirdiyi, hər ekosistemdə ovlamaq üçün təkamül keçirən və uyğunluq təmin edən minlərlə nümunə olduğu və sürətli qaçan ovçunu, sürətli qaçan ovla guya təkamülün tarazladığı şəklində idi.

Həqiqətdə, canlının bir məqsəd istiqamətində təkamülləşdiyini iddia etmək heç bir elmi açıqlaması olmayan izahat şəklidir. Çünki bunlar heç bir elmi dəlilə əsaslanmaz və bu kimi təkamülçü iddiaların istehsallarının qarşısında maneə yoxdur. Dəniz şirlərinin suda inkişaf etmək üçün təkamülləşdiyi iddiası kimi fillərin quruda inkişaf etmək üçün təkamülləşdikləri, ya da quşların havada uçmaq üçün təkamülləşdikləri iddiaları da asanlıqla yaradıla bilər. Sürətli heyvanların milyonlarla ildir təkamül keçirdiyi iddiası da ehkam olaraq mənimsənmiş təkamül inancından qaynaqlanır və hər hansı elmi dayaqdan məhrumdur. Bu elmdən kənar izahatların “National Geographic TV” kimi darvinist nəşr quruluşları tərəfindən tez-tez istifadə edilməsi, bunların daha çox təbliğat baxımından təmin etdikləri asanlıqlardır. Elmi sənədli film görünüşündəki bu proqramlarda ortaya qoyulan bu nağıllar, elmin isbat edilmiş gerçəkləri kimi izləyənlərə və oxuculara təqdim edilər.