Bu proqram, ilk bölümü 5 iyulda yayımlanan serial sənədli filmlərin ikincisini meydana gətirirdi. Sənədli filmdə təbiətdəki bəzi bənzərlikləri şərhdə təkamülçü yanaşma ortaya qoyuldu. Məsələn, bir-birlərinə olduqca uzaq olmalarına qarşı şimal və cənub qütblərindəki canlıların bənzər kürk quruluşlarına sahib olduğu izah edildikdən sonra bunların bənzər ətraf şərtləri nəticəsində təkamülləşdiyi irəli sürülürdü.

“Animal Planet” bu kürk dizaynlarının təkamüllə necə ortaya çıxmış ola biləcəyinə dair tək bir dəlil ortaya qoymadan, öz ön mühakimələrini izləyənlərinə təlqin edən izahat sərgiləyirdi. Bu nağıllarında sərhəd tanımadığı görülən “Animal Planet”, hər canlını “təkamül kitabında başlı-başına müvəffəqiyyət” olaraq xarakterizə etməkdən geri qalmırdı.

“Animal Planet”in bu sənədli filmlərində ortaya qoyduğu izahatın dayaqları elmi deyil, fəlsəfidir. Təbiətdə kürk sahibi olmayan canlılara kürk üçün lazımi genləri qazandıracaq mexanizm yoxdur. Məsələn, sürünənlər milyonlarla il qütblərdə yaşamağa davam etsələr də bədənləri kürklə örtülməz. Sürünənlərin genlərində pulların genetik məlumatı; Minsk öküzü və ya qütb ayısının genlərində də kürkün genetik məlumatı olur. Təsadüfi mutasiyalar həmişə zərərli olduğu və genetik məlumatı artırma deyil, azaltma istiqamətində rol oynadığı üçün bu iki məlumatı kodlaşdıran genlər arasında çevriliş mümkün deyil. Bu günə qədər müşahidə edilən saysız mutasiya, canlıların ya anormal strukturlar inkişaf etdirib şikəst qalmalarına, ya da ölmələrinə gətirib çıxarmışdır.

Qısacası, “Animal Planet”in bu iddiaları elmi dayaqdan məhrum, inancla bəslənən ön mühakimələrdir. Bu inancın da son dərəcə əsassız olduğu açıqdır. Məsələn, ikinci dünya müharibəsində Şimali Afrikada istifadə edilən hava soyutmalı tanklar da bölgə şərtlərinə uyğundur. Ancaq bu uyğunluğun əsaslandığı dizayn mürəkkəbdir və bunların təsadüfi təbiət hadisələriylə ortaya çıxma ehtimalı yoxdur. Tankı araşdıran biri bunların mənşəyinin təsadüfə əsaslanan təbiət hadisələri deyil, bir mühəndisin dizaynına, yəni şüurlu dizayna əsaslandığını anlayar. Qütb canlılarının kürk dizaynı da belədir. Canlının ətraf şərtlərinə uyğun kürklə təchiz edilmiş olması canlının kürkündə şüurlu dizayn olduğunu, yəni bunun yaradıldığını göstərir.

“Animal Planet”ə mürəkkəb dizaynları kor-koranə təbiətə ətf etmək kimi məntiqdən uzaq rəftardan vaz keçməsini tövsiyə edirik.