Balinaların izah edildiyi proqramda, dəniz sahilində yaşayan itə bənzər canlının təxminən əlli milyon il əvvəl bir gün suda yaşamağa başlayıb balinaya çevrildiyi nağılı izah edildi.