Təhrim surəsi, 1, 3, 4, 5-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Təhrim surəsi, 1 Ey Peyğəmbər! -deyir Cənabı Allah zövcələrini razı salmağa çalışaraq Allahın sənə halal etdiyi şeyixanımları ilə birlikdə olmasını nə üçün özünə qadağan edirsən? -deyir Allah. O dövrdə Peyğəmbərimiz  (s.ə.v)-i bir az narahat etmişdilər. Peyğəmbər (s.ə.v) də bir müddət bəzi xanımlarından uzaqlaşmışdı. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.  3: Bir zaman Peyğəmbər öz zövcələrindən birinə sirr verdi. O da bunu onun digər zövcəsinə xəbər verdikdə və Allah da bunu Peyğəmbərə aşkar etdikdə o, bunun bir qismini sirr verdiyi zövcəsinə bildirdi, digər qismindən isə vaz keçdi. Peyğəmbər bunu ona bildirdikdə zövcəsi dedi: “Bunu sənə kim xəbər verdi?”” Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən soruşulacaq sualmı bu? Qeyb məlumatını Allah davamlı bildirir, Cəbrayıl (ə.s) davamlı məlumat göndərir, Cənabı Allahdan aldığı məlumatı. “O dedi: “Bunu mənə hər şeyi Bilən, Xəbərdar olan Allah xəbər verdi!”” -deyir. 4: “Əgər ikiniz də Allaha tövbə etsəniz, yaxşı olar. Çünki hər ikinizin qəlbi günaha meyl etmişdir. Əgər Peyğəmbərə qarşı bir-birinizə dəstək versəniz,” bəzən qadınlar öz aralarında qrup olarlar. “Bilin ki, Allah, Cəbrail və əməlisaleh möminlər onun dostu və yardımçısıdır”. Münafiq olanlar deyil, saxtakar olanlar deyil, “əməlisaleh möminlər”. “Bunlardan başqa mələklər də onun yardımçılarıdır.” Hz. Mehdi (ə.s)- ın da bilirsiniz, Cəbrayıl (ə.s.) və Mikayıl (ə.s.) yardımçısıdır, üç min mələk də kömək edəcək. 5: “Əgər o sizi boşasa, Rəbbi sizin əvəzinizə ona sizdən daha yaxşı zövcələr – müsəlman, mömin, itaətkar, tövbə edən, ibadət edən, oruc tutan dul qadınlar və bakirə qızlar verə bilər” -deyir. Dullar ayrı bakirələr ayrı. Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)- in evliliklərindən utananlar, küfr əxlaqı içində olan, münafiq pis niyyət insanlardır, alçaq insanlardır, bunu biləcəyik.

images (5)