Sənədli filmdə, ağılın saxta təkamülünün ipuclarını tapmaq üçün sənət anlayışının guya təkamülləşərək ortaya çıxışının ipucları olmalı olduğu iddia edildi, mövzuyla əlaqədar müxtəlif arxeoloji qazıntılar göstərildi.

Təkamülçülər insan ağlının, guya yaşayan ən yaxın qohumu şimpanzelərlə ayrıldıqdan sonra yaşanan müddətdə təkamülləşərək bu günkü halını aldığını iddia edərlər. Ağılın saxta təkamülündə var olduğunu iddia etdikləri sıçramaları isə beyində meydana gələn təsadüfi dəyişikliklərə və alət istehsalı qabiliyyətinin inkişaf etdirici təsirinə əsaslanarlar. Bu iddialarını TV sənədli filmlərində tez-tez qarşımıza çıxarar və əvvəl daşdan bıçaq, sonra da mizraq düzəltməyi öyrənən xəyali meymun adamların hekayəsini izah edərlər. Ancaq bu təbliğat etibarsızdır.

Sənədli filmdə, təkamüllə ortaya çıxmış qabiliyyət kimi anladılmağa çalışılan ağıl gerçəkdə təkamül nəzəriyyəsini təməldən yıxan faktdır. Ağıl, təkamül nəzəriyyəsinin əsaslandığı materialist anlayışı tam mənasıyla çökdürür. İnsan ağılı qətiyyən maddəyə sadələşdirilə bilməz. Bu gerçək materializmin etibarsızlığını sənədləşdirərək ağılın təkamülü iddialarını təməlindən yıxmaqdadır.