Sənədli filmdə qütb ayılarının otyeyən pəhrizdən ətyeyən pəhrizə təkamülləşdikləri qarşıya qoyuldu. Ancaq bu iddia, bitkilərlə bəslənən Şimali Amerika ayıları ilə bitkidən məhrum bir ortamda ətlə bəslənən qütb ayısına baxılaraq hazırlanmış hekayədən ibarətdir. Bu hekayə, təkamülü ən başdan qəbul etmiş ön fikirli baxış aspektinə əsaslanan, subyektiv hekayədir. Həqiqətdə bir canlının otyeyən pəhrizdən ətyeyən pəhrizə keçə biləcəyi həzm sisteminə özbaşına sahib olması mümkün deyil. Necə ki, belə bir həzm sisteminin təkamüllə reallaşdığını göstərə biləcək elmi dəlil də yoxdur.

Qütb ayısı, ətyeyən pəhrizə sahib olmasıyla, yaşadığı ətrafa uyğun təchizata sahib canlıdır. Ətrafa uyğun təchizat isə şüurlu dizayn məhsulu strukturların diqqətə çarpan xüsusiyyətləri arasında yer alır. Buna yaxşı bir nümunə, 2-ci dünya müharibəsində Şimali Afrikada istifadə edilən hava soyutmalı mühərriklərə sahib tanklardır. Bu soyutma sistemi, suyun qıt olduğu səhra mühiti göz önünə alınaraq, xüsusi olaraq hazırlanmışdır.

Qütb ayısındakı vəziyyət də buna bənzəyir. Səhrada suyun qıtlığına uyğun şəkildə hazırlanmış tankda olduğu kimi, qütb ayısında da bitki örtüyündən qıt ortamda ətyeyən pəhrizə uyğun həzm sistemi mövcuddur. Hər ikisində də ətraf mühiti məhdudlaşdırmağa yol açmayan xüsusiyyətdə sistemlərin var olması, şüurlu dizaynın işarələrindəndir. Qütb ayısındakı dizayn Allahın qüsursuz yaratmasının nümunəsidir.

Ancaq TRT 1-də nəşr olunan sənədli filmdə canlıların mənşəyi kor-koranə darvinizmlə açıqlanmağa çalışıldığı üçün bu açıq-aşkar gerçək görməzlikdən gəlinir və heç bir elmi dəlili olmayan təkamül ssenarilərinə üz tutulur. TRT 1 səlahiyyətlilərini, yayınladıqları sənədli filmlərdəki təkamül yalanlarına qarşı həssas olmaları və kor-koranə darvinizm təbliğatına alət olmaqdan qaçmağa dəvət edirik.