Son vaxtlarda Türkiyə və dünyada darvinizm tərəfdarı olan mətbuatda yeni bir təbliğat gündəmdə idi. Darvin ilə əlaqədar xəbərlərin senzuralandığı və bu bəhanə edilərək də “elmin təzyiq altına alındığı” iddiaları israrla gündəmdə tutuldu. Darvinist diktatorluq “Darvini kağız doğrayan maşınına göndərdilər” başlıqları altında bütün dünyaya darvinizmi “zərər çəkmiş” olaraq göstərməyə çalışdı.

Halbuki, BU DARVİNİST DİKTATORLUĞUN ÇİRKİN OYUNU İDİ.

Darvinizm, təxminən iki əsrdir, bu köhnə nəzəriyyəni ortaya atan masonlar və ateist sionistlərin qoruması altındadır. Bu azğın ideologiya, dünya dövlətlərinin 95%-i tərəfindən rəsmi olaraq qorunmaqdadır. Rəsmi olaraq məktəblərdə oxudulmaqdadır. QANUNLARLA QORUNAN DARVİNİZMƏ QARŞI FİKRİ FƏALİYYƏT İCRA ETMƏK RƏSMİ YOLLARLA ƏNGƏLLƏNMİŞDİR. Ən təhlükəli ideologiyalar belə, -faşizm, kommunizm- tənqid oluna bilər. Amma darvinizmi tənqid etmək qeyri-mümkündür. Dövlət təşkilatlarında iş tapa bilmək, məktəbdə sinif keçə bilmək ancaq darvinizmi müdafiə edir kimi görünməklə mümkündür. Əks halda, darvinist diktatorluq dərhal vəzifə başındadır. Əleyhdə danışan adam susdurular, ona təzyiq tətbiq olunar, işdən atılar, əlindəki bütün imkanları alınar. Dəfələrlə təkrarlanan bu gerçək, DARVİNİSTLƏR TƏRƏFİNDƏN UTANMAZCA VƏ AÇIQ ŞƏKİLDƏ TƏTBİQ OLUNAR.

 

Dünyanın ən böyük və məşhur universitetləri darvinistdir. Dünyanın ən tanınmış nəşr orqanları və elm jurnalları darvinistdir. Xristian Avropa ölkələrinin qanunları darvinizmi möhkəm mühafizə altına almışdır. Darvinist mason lojaları, bütün təşkilat, institut, məktəb və universitetlərə girmiş, buralarda darvinizm dinini bir qanun halına gətirmişdir. DÜNYA SƏVİYYƏSİNDƏ TƏLQİNİ ƏN ÇOX EDİLƏN VƏ MÜTLƏQ QƏTİYYƏTLƏ QORUNAN TƏK İDEOLOGİYA DARVİNİZMDİR.

Darvinist diktatorluq elə bir hegemoniya qurmuşdur ki, yalnız rəsmi təşkilatlar və məktəblər deyil, dini təşkilatlar belə bu təzyiqə boyun əymək məcburiyyətində qalmışdır. Kilsələrin Darvindən üzr istəməyə məcbur edilməsi, Vatikanın təzyiq altına alınıb darvinist konfranslara təşəbbüskar halına gətirilməsi məhz bu basqının nəticəsidir.

Darvinist diktatorluğun bu hakimiyyəti altında Yaradılış gerçəyinin oxudulmasına, elmi nəşrlərdə yer almasına, hətta bəhsinin keçməsinə belə icazə yoxdur. Yaradılış Atlası minlərlə fosil, yəni minlərlə elmi dəlil ilə doludur. Ancaq elm adına ortaya çıxan darvinist elm jurnallarında bunlardan tək birinə belə yer verilmir. Çünki bu elmi dəlil Yaradılış gerçəyini isbat etdiyindən, masonların hakimiyyəti altındakı darvinist diktatorluq tərəfindən qadağan edilmişdir. Məktəblərdə təkamül ilə birlikdə Yaradılışın da oxudulmasının şiddətlə qarşısına keçilmişdir. Darvinist diktatorluq, şagirdlərin Yaradılış gerçəyini öyrənməsindən qorxmaqda, bunu var gücüylə əngəlləməyə çalışmaqdadır.

Darvinizm dövlətlər tərəfindən rəsmi olaraq qorunarkən, “zərər çəkmiş Darvin” imici ilə darvinistlərin zərərə uğradıldığı darvinizmin zərər çəkmiş olduğu təəssüratı verilməyə çalışılması BÖYÜK SAXTAKARLIQ, BÖYÜK OYUNDUR. Darvinist diktatorluq, bu dəfə bu oyun ilə darvinizmə tərəfdar toplama məqsədindədir. Bütün dünyada sorğulanması, rədd edilməsi, tənqid olunması qadağan olan, bütün dövlət təşkilatlarını suverenliyi altına almış olan, elm jurnallarında komediya ünsürü olaraq davamlı gündəm edilən bu saxta ideologiyanın ZƏRƏR ÇƏKMİŞ OLMASI DEYƏ BİR ŞEY YOXDUR. Oynanan bu oyun, “200-cü ildönümündə Darvin senzuralandı, o zaman onun haqqında daha çox xəbər çıxarmaq lazımdır” yalanına zəmin hazırlamaq üçündür. Bu edilərək, “Edilən təzyiqi görürsünüz, Darvinə yer vermək məcburiyyətindəyik” yalanının arxasına gizlənərək, daha çox darvinist təbliğat etmək məqsədi qoyulmaqdadır. Bu, darvinizmin dəfələrlə gündəmə gətirilə bilməsi üçün təşkil edilmiş saxta, ucuz və insanlarımıza istiqamətli çirkin oyundur.

Lakin əhəmiyyətli olun budur: darvinizmi istədikləri qədər izah etsinlər nəticə dəyişməyəcək. Elmi gerçəkləri görmədən əvvəl insanları darvinizm yalanlarıyla aldatmaq asan idi. Amma artıq indi insanlar Yaradılış Atlasından xəbərdardırlar. Onun içindəki bir neçə fosildən belə xəbərlərinin olması kifayətdir. CANLILAR DƏYİŞMƏMİŞLƏR. Canlıların milyonlarla ildir heç bir şəkildə dəyişməmiş olduqlarını, TAM 100 MİLYON FOSİL İSBAT EDİR. Bunun qarşısında Darvinizmi isbat edə biləcək TƏK BİR ƏDƏD BELƏ ARA FOSİL YOXDUR. Ara fosil olmadan, darvinizm yox olmuşdur, artıq belə bir nəzəriyyəni müdafiə etmək qeyri-mümkündür. Darvinistlərin Yaradılışı məktəblərə salmamaq çaxnaşmasının, dövlət təşkilatlarında Yaradılışı müdafiə edənləri tələm-tələsik susdurmalarının altında yatan səbəb də budur. Məqsədləri, Yaradılışı isbat edən və təkamülü rədd edən dəlillərin ortaya çıxmasını əngəlləyə bilməkdir. Amma Yaradılış Atlası ilə qorxduqları başlarına gəlmişdir.

Artıq İNSANLAR ELMİ DƏLİLLƏRİ BİLİRLƏR. İnsanlar artıq Günəşi gördülər. Pərdələri bağlayıb “çöl qaranlıqdır” demək artıq onları razı salmaz. Və indi hər kəs, “mən təkamülü müdafiə edirəm” deyənlər belə, bu elmi dəlillər qarşısında vəziyyətin fərqindədir: DARVİNİZM ÖLDÜ!