14 avqust 2009-cu il tarixində “Habertürk” kanalında yayımlanan “Sansürsüz” proqramında iştirak edən darvinistlər, təkamülün nəzəriyyə olduğunu və hal-hazırda qəbul edilmiş digər nəzəriyyələr kimi qəbul edilməli olduğunu müdafiə etmişlər. Nəzəriyyə anlayışını açıqlayarkən, elmin “dilindən fərziyyələr istifadə edərək və müxtəlif qanunlarla isbat edilən şey” olduğunu ifadə etmişlər və bu şərhi əsas alaraq, təkamülün, nisbilik nəzəriyyəsi və ya atom nəzəriyyəsi kimi isbat edilmiş bir nəzəriyyə olduğu olduğunu iddia etmişlər.

 

Halbuki bu, BÖYÜK YALANDIR.

Nisbilik nəzəriyyəsi, bir çox tapıntı və təcrübə ilə isbat edilmişdir. Atom nəzəriyyəsi, eyni şəkildə isbatlıdır və davamlı olaraq yeni dəstəklənilir və yenilənir. LAKİN TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİ, bu an içində olduğumuz 21-ci əsrdə, TARİXİN ƏN BÖYÜK ELM SAXTAKARLIĞI ünvanına sahibdir.

Çünki təkamül nəzəriyyəsi İSBATSIZDIR. Vəziyyəti, Darvinin nəzəriyyəni ortaya atdığı zamandan belə pisdir. Darvindən sonra inkişaf edən elm, Darvini də, bu nəzəriyyənin sonrakı müdafiəçilərini də ciddi şəkildə hörmətdən salmışdır. Ergi Dəniz Özsoyun nəzəriyyəyə dəstək olaraq göstərməyə çalışdığı GENETİKA ELMİ, əslində PALEONTOLOGİYADAN SONRA, DARVİNİN TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİ TAMAMİLƏ ÇÖKÜŞƏ UĞRADAN ƏN ƏHƏMİYYƏTLİ İKİNCİ ELM SAHƏSİDİR. Möhtəşəm molekulyar strukturların varlığı, hətta tək başına hüceyrənin kompleks varlığı, darvinistləri hələ daha həyatın mənşəyini açıqlaya bilməz vəziyyətə gətirmişdir.

 

DARVİNİSTLƏRİN ÇAXNAŞMASI MƏHZ BUNDANDIR.

Hər yeni olan fosildə təkamül nəzəriyyəsi bir dəfə daha çökür. Çünki ARA FOSİL YOXDUR. Canlılar təkamülləşmədiklərindən, Darvinistlərin axtardıqları ara fosilin tapılması da qeyri-mümkündür. Genetika elmindəki hər irəliləmə təkamül nəzəriyyəsini yeni çətinliklərin içinə salar. Elmi inkişaflar, bu an bilinən isbatlı nəzəriyyələri bir addım yuxarı yüksəldərkən, təkamül nəzəriyyəsi hər elmi yenilikdə bir qat daha çöküşə uğrayır.

Bunun tək səbəbi təkamül nəzəriyyəsinin yalan olmasıdır.

İsbat edilmiş elm nəzəriyyələrinin hamısının ortaq nöqtəsi, ortaya çıxan elmi dəlillərin açıq-aşkar olması, etiraza yer olmadan hər kəs tərəfindən açıqca görülməsi və buna əsaslanaraq bəhsi keçən nəzəriyyələrin hər kəs tərəfindən qəbul edilməsidir. Lakin darvinizm belə deyil. Darvinizmə inananların səbəbi ideologiyadır, elm deyil.

Darvinizmin heç bir elmi dəlili olmamasına baxmayaraq hələ də israrla gündəmdə tutulmasının, dövlət qanunlarına həvalə etmə şəklində oxudulmasının və darvinist diktatorluq tərəfindən qorunmasının tək səbəbi, DARVİNİZMİN KÖHNƏ BİR İNANC, AZĞIN BİR DİN OLMASIDIR.

(Mövzuyla əlaqədar ətraflı məlumatı buradan oxuya bilərsiniz.)