Cəmi 50 cinsdən ibarət olan bu familiyaya aid balıqlar, inkişaf etmiş üzgəclərini qanad kimi istifadə edib qısa məsafələri uçaraq qət edə bilərlər.

        Uçan balıqlar 1,5 metr yüksəklik ilə 2,5 metrə qədər havalana bilərlər.

        Bu canlılar bu gün yaşayan canlılardır, son dərəcə mükəmməl varlıqlardır və YARADILIŞ MÖCÜZƏSİDİRLƏR.

        100 milyon il əvvələ əsaslanan fosilləri vardır və milyonlarla il boyunca HEÇ DƏYİŞMƏYİBLƏR.

        Əgər bu canlıların soyu tükənmiş olsa və yalnız fosilləri tapılsa, bu fosillər darvinistlər tərəfindən ehtimalla aralıq forma olaraq göstərilər və dünyanın ən məşhur nəşrlərində təkamülün ən böyük dəlili olaraq irəli sürülərdilər.

        Lakin canlının bu gün yaşaması, darvinist fərziyyələrin önünü kəsmişdir.

        Darvinistlər tərəfindən aralıq forma deyə tanıdılan bütün digər soyu tükənmiş canlılarda, məhz bu yalana üz tutulur, tam mənasıyla qüsursuz və möhtəşəm canlılar, təkamülçü nəşrlərə aralıq forma olaraq girir.