Platypus mozaik canlıdır. Yəni birdən çox növün xüsusiyyətlərini üzərində saxlayar.

        Məməli olmasına baxmayaraq, yumurtlayaraq çoxalar, tükləri vardır, süd vəzlərinə malikdir, balalarını əmizdirər.

        Quş dimdiyinə bənzər ağzı vardır və yenə su quşları kimi pərdəli ayaqlara malikdir.

        Sürünənlər kimi zəhəri vardır və yenə sürünənlər kimi yumurtalarını bədənlərində bir bölməyə buraxar.

        Bu canlının dinozavr dövründən qalma fosillərinə rast gəlinmişdir (208-146 milyon il arası). Və canlı heç bir şəkildə dəyişməmişdir.

        Əgər bu soyu tükənmiş bir canlı olsaydı və darvinistlər bu canlının fosilinə rast gəlmiş olsaydılar, ehtimalla digər bir çox nümunədə olduğu kimi Platypusu da məşhur aralıq forma olaraq irəli sürəcəkdilər.

        Halbuki Platypus, indiki vaxtda yaşayan və 200 milyon ildir HEÇ DƏYİŞMƏMİŞ OLAN TAM VƏ MÜKƏMMƏL BİR CANLIDIR