14 noyabr 2009-cu ildə Dem Tv kanalındakı “Düşüncə Karvanı” adlı proqramda, təkamül nəzəriyyəsinə dair müxtəlif izahlar verildi. Proqramın prodüserləri və proqrama qatılanlar, darvinizmin son vaxtlarda aldığı böyük zərbə qarşısında ciddi bir təşvişlə çıxış yolunu 150 ildir danışılan hekayələri təkrarlamaqda tapmışdılar.

Proqramın maraqlı xüsusiyyəti, İŞTİRAKÇILARIN HAMISININ DARVİNİST OLMASI İDİ. İkinci diqqət çəkici xüsusiyyət isə, qəti olaraq TELEFON BAĞLANTISININ QADAĞAN EDİLMƏSİ İDİ. Əks düşüncəyə dair gələn suallar və mesajlar da ETİNA İLƏ OXUNMURDU. Bir başqa deyişlə proqram, “heç bir əks düşüncəyə yer vermədən ən zəhmətsiz şəkildə təkamül təbliğatı etmək” üçün hazırlanmışdı. Bunun səbəbi isə əlbəttə DARVİNİSTLƏRİN YARADILIŞ DƏLİLLƏRİ QARŞISINDA MÜTLƏQ MƏĞLUB OLACAQLARI İDİ.

Bu, darvinistlərin olduqca yaxşı bilinən bir xüsusiyyətidir. Darvinistlər, güclü dəlillər qarşısında məğlub olacaqlarını çox yaxşı bildiklərindən, çarəni bu dəlillərdən qaçmaqda taparlar. Eyni tətbiqi dünyanın ən tanınmış darvinisti və ateisti olan Riçard Dokins (Richard Dawkins) də etmişdir. Dokins, Hörmətli Adnan Oktarın dəfələrlə təkrarladığı, hətta İngiltərədə trajı ən yüksək qəzet olan “THE TIMES”-da elan verərək etdiyi qarşılıqlı müzakirə təklifini, “MƏN YARADILIŞÇILARLA MÜZAKİRƏ ETMİRƏM” deyərək rədd etmişdi. Orta məktəb uşaqları ilə, rahiblərlə müzakirə etməkdən çəkinməyən Dokins, nədənsə MÖVZU ELMİ DƏLİLLƏR OLDUQDA MÜZAKİRƏNİ RƏDD EDİRDİ.

Necə ki buna bənzər hadisələr, hörmətli Adnan Oktarın son vaxtlarda müxtəlif kanallarda qatıldığı və qatılmağı planladığı müzakirə proqramlarında da gündəmə gəldi. “Habertürk” kanalındakı “Sansürsüz” proqramına Hörmətli Adnan Oktar və Türkiyədəki bəzi darvinistlər birlikdə çağırılmış olmalarına baxmayaraq, sözü gedən darvinistlər, PROQRAMA TƏK ÇIXMAQ İSTƏDİKLƏRİNİ ifadə etdilər. Qarşılarında hörmətli Adnan Oktar və ya yoldaşlarından biri olduğu təqdirdə QƏTİYYƏN PROQRAMA QATILMAYACAQLARINI açıqca ifadə etdilər.

Ölkəmizdə darvinist və ateist fikirləri İlə çox yaxşı tanınan kəslərdən biri də, şəhər xaricində olduğunu bəhanə edərək proqrama telefonla qatılmaqla kifayətləndi. Telefonla qatılmağa isə, QARŞI TƏRƏFİN ÖZÜNƏ HEÇ BİR SUAL VERMƏMƏSİ VƏ ŞƏRH ETMƏMƏSİ mövzusunda da xüsusi olaraq zəmanət aldıqdan sonra razılıq verdi. Bənzər vəziyyət hörmətli Adnan Oktarın və yenə eyni darvinistin iştirak etdiyi digər bir kanaldakı müzakirə proqramında da gündəmə gəldi. Hörmətli Adnan Oktar bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edərkən, əleyhdar fikiri təmsil edəcək olan bu adamla O TARİXDƏN BƏRİ ƏLAQƏ YARATMAQ MÜMKÜN OLMADI.

 

Hörmətli Adnan Oktar, hər gün qatıldığı canlı yayımlanan proqramlarında sözü gedən kəslərə qarşılıqlı müzakirə təklifini davamlı olaraq təkrarlamaqdadır. Lakin nə Dokins, nə də bir başqa Darvinist, HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARLA QARŞILIQLI MÜZAKİRƏYƏ GİRMƏK İSTƏMİR.

Bunun səbəbi HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN, QƏTİ, AÇIQ VƏ MÖHTƏŞƏM DƏLİLLƏRLƏ TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİ TƏMƏLİNDƏN YOX ETMİŞ OLMASIDIR.

Bir darvinist, nə vaxt hörmətli Adnan Oktarın qarşısına çıxarsa, MÜTLƏQ VƏ MÜTLƏQ MƏĞLUB OLACAQ. Çünki hörmətli Adnan Oktar, etirazı mümkün olmayan ən güclü elmi dəlillərlə iddiasını təsdiqləməkdədir. Darvinistlərin isə əllərində BİRCƏ ƏDƏD BELƏ DƏLİL YOXDUR. Darvinistlərin dəlilsizliyi, ilk dəfə olaraq hörmətli Adnan Oktar tərəfindən bu qədər dəqiq və açıq şəkildə deşifrə edilmişdir. Məhz DÜNYADA VƏ TÜRKİYƏDƏ DARVİNİSTLƏRİN HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN QARŞISINA ÇIXA BİLMƏMƏLƏRİNİN SƏBƏBİ BUDUR.

Bu MƏĞLUBİYYƏT, bu YAZIQLIQ, darvinizmin qəti çöküşünün gətirdiyi bu ÇARƏSİZLİK artıq özünü hər yerdə göstərməkdədir. Təkamülü qurtara bilmək üçün heç bir əks düşüncəyə yer verilmədən, sıx darvinist təbliğat ilə reallaşdırılan proqramlar belə, bu məğlubiyyətin, bu çarəsizliyin darvinistlərin içində olduqları acizliyin çox açıq şəkildə göründüyü mühitlərdir. ELMİ DƏLİL GƏTİRƏ BİLMƏMƏYİN YAZIQLIĞI, darvinizmin əvvəlki parlaq dövrlərini itirmiş olmasının TƏNƏZZÜL VƏ MƏĞLUBİYYƏTİ hər yerdə açıq-aydın görünməkdədir.

Artıq darvinizmin tarix kitablarında bir komediya ünsürü olaraq yerini almasının vaxtı gəlmişdir. Hələ köhnə darvinist nəzəriyyəni canlandıra bilmək üçün məşğul olan elm adamlarına isə tövsiyəmiz, səhvdən dönmək üçün gec olmadığı, ən böyük ərdəmin təkamülün cəfəngiyyat olduğunu gördükdən sonra bu səhv inancdan imtina etmək olduğudur.

Sonrakı yazımızda, Dem tv-də yayımlanan sözü gedən proqramda irəli sürülən iddialara cavabları tapa bilərsiniz.