17 may 2010-cu il tarixində “Habertürk” televiziyasında İgid Buludun təqdim etdiyi Senzurasız proqramında təkamül nəzəriyyəsinin etibarsızlığı bütün dəlilləriylə yenidən bütün ictimaiyyətə göstərilmişdir. Darvinizmin bütün çıxılmaz vəziyyətlərinin açıq şəkildə göstərildiyi, canlıların üstün Yaradıcı Rəbbimiz tərəfindən yaradıldığı həqiqətinin açıq və elmi dəlillərlə isbat edildiyi proqramda, darvinistlərin gündəmə gətirdiyi iddialara cavablar burada bir daha yazılı sənəd xüsusiyyətində təqdim edilir. Sözü gedən iddialara cavabları aşağıda əldə edə bilərsiniz:

 

 1. “Zülalların yaranması ilə əlaqədar hesablamalar yanlışdır” iddiasının keçərsizliyi
 2. “Təkamülün təsadüflə heç bir əlaqəsi yoxdur” iddiasının keçərsizliyi
 3. “Darvinin elm adamı, təkamülün də elm olduğu” iddiasının keçərsizliyi
 4. Peptid bağının laboratoriyada yarandığı iddiası təkamül adına nəticəsiz səydir.
 5. “Canlıların atası RNT-dir” iddiasının keçərsizliyi
 6. “Növlər az dəyişə bilər ya da sabit qala bilər, bu təkamülün olmadığını göstərməz” iddiasının keçərsizliyi
 7. ““Dünyada onsuz da hər kəs təkamülü müdafiə edir”“ iddiasının əsl üzü
 8. ““Faydalı mutasiya vardır”“ şəkklindəki məhşur darvinist iddianın keçərsizliyi
 9. “Ara forma demək əyri-üyrü canlılar demək deyil” iddiasının keçərsizliyi
 10. “Ara forma deyilən fosillər geri alınır, çünki daha yaxşısı tapılır”“ iddiasının keçərsizliyi
 11. ““Təkamülə etiraz, standart psixoloji narahatlıqdan qaynaqlanır”“ iddiasının keçərsizliyi
 12. “Türk düşmənçiliyi Darvinin öz düşüncəsidir, sorğulana bilməz” iddiasının keçərsizliyi
 13. ““Deep impact”“ mövzusundakı iddiaların keçərsizliyi
 14. “Əxlaq anlayışı onsuz da doğuşdan var, həqiqətən var olan anlayışa laqeydlik edə bilməzsiniz”“ iddiasının keçərsizliyi

 

Nəticə: Heç bir darvinist əslində darvinist deyil