Senzurasız proqramında zülalın özbaşına meydana gələ bilməməsi həqiqəti qarşısında olduqca çətin anlar yaşayan darvinistlər, zülala aid yüzlərlə şərtdən biri olan peptid bağlarından yalnız birinin laboratoriyada yaradıla bildiyi iddiasını qarşıya qoymuşlar. Halbuki, belə bir iş görülmüş olsa belə, mövcud həyati sistemlər daxilində şüurlu və idarəli mühitdə reallaşdırılan yalnız tək bir kimyəvi bağın varlığının zülalın varlığını açıqlamanın yanına belə yaxınlaşa bilmədiyi aydındır. Darvinistlər, tamamilə funksional zülalın iddia etdikləri şəkildə TƏSADÜFƏN və tam olaraq necə ortaya çıxdığı mövzusunda hələ cavabsızdırlar.

 

  • Yalnız tək bir peptid bağının onlarla il boyunca görülən işlərdən sonra, laboratoriyada, şüurlu elm adamlarının nəzarəti altında olduqca çətin şərtlər daxilində yaradılması bu mexanizmin təsadüfən meydana gələ bilməyəcəyinin göstəricisidir.
  • Bu həqiqət, zülala aid tək bir təfərrüatın belə nə qədər böyük komplekslik ehtiva etdiyini göstərir.
  • Onsuz da tək bir peptid bağının yaradılması, zülalı meydana gətirən yüzlərlə şərtdən tək birini belə meydana gətirmir. Tək başına heç bir şey ifadə etmir.
  • Zülala funksiya verən müəyyən sayda, müəyyən tərtibdə və müəyyən şəkildəki amin turşusu zəncirinin hamısının peptid bağları ilə bağlanması lazımdır. Bu səbəbdən bu bağın, yüzlərlə hətta minlərlə amin turşulu tək bir zülal üçün tək-tək yaradılması lazımdır.
  • Tək bir peptid bağ üzərindən fərziyyə edən darvinistlərin hər bir bağ üçün eyni mürəkkəb prosesi açıqlamaları lazımdır.
  • Darvinistlərdən istənən, tək bir zülalın meydana gəlməsini göstərə bilmələridir. Kimyəvi reaksiyaların varlığı canlılıq deyil. Ətrafda bir-biri ilə peptid bağ ilə bağlanmış yüzlərlə amin turşusu olsa da, bunlar heç bir şəkildə bir araya gələrək zülal meydana gətirməyəcəklər. Zülalın meydana gəlişi üçün hər biri bir-birindən qeyri-mümkün bir çox şərtin reallaşması lazımdır. Əsl əhəmiyyətlisi isə, zülalın varlığı üçün yenə zülallar lazımdır.