17 may 2010-cu il tarixli “Sansürsüz” proqramında gündəmə gətirilən Darvinin Türk düşmənliyi mövzusu ilə əlaqədar olaraq darvinist iştirakçılar bunun təkamül nəzəriyyəsini bağlamayacağını və sorğulana bilməyəcəyini, bunun Darvinin tamamilə fərdi fikri olduğunu iddia etmişlər. Halbuki yanılırlar.

 

Darvinin Türklərlə əlaqədar sözü aşağıdakı kimidir: Təbii seleksiyaya əsaslanan döyüşün, mədəniyyətin irəliləyişinə sizin zənn etdiyinizdən daha çox fayda təmin etdiyini və təmin etməkdə olduğunu göstərə bilərəm. Düşünün ki, bir neçə əsr əvvəl Avropa, TÜRKLƏR TƏRƏFİNDƏN İŞĞAL EDİLDİYİNDƏ, Avropa millətləri necə risk altında qalmışdı, bu gün Avropanın TÜRKLƏR TƏRƏFİNDƏN İŞĞALI bizə nə qədər gülünc gəlir. Avropa irqləri olaraq bilinən mədəni irqlər, həyat mübarizəsində Türklərə qarşı qalibiyyət əldə etmişlər. Dünyanın çox da uzaq olmayan gələcəyinə baxdığımda, çoxlu sayda AŞAĞI İRQLƏRİN mədəniləşmiş yüksək irqlər tərəfindən YOX EDİLƏCƏYİNİ görürəm. (Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darvin, Vol. I, 1888. New York: D. Appleton and Company, səh. 285-286)

 

        Darvində bu azğın fikri şəkilləndirən təməl anlayış təkamül nəzəriyyəsidir. Bu səbəbdən Darvinin Türk düşmənliyinin altında yatan təməl səbəb, təkamül nəzəriyyəsinin Darvini sürükləmiş olduğu dərin irqçi düşüncə və aşağı irq anlayışıdır.

 

        Darvin, sözlərindən də aydın olduğu kimi, nəcib Türk millətini öz aləmində aşağı irq olaraq görür və bu irqin YOX EDİLMƏLİ olduğu sayıqlamasına qapılır. Bu, Darvinin fərdi fikri deyil. Bu, saxta təkamül ideologiyasına görə Darvinin etdiyi azğın və son dərəcə təhlükəli çıxarışdır. Bu azğın məntiq ilə birliyi “aşağı irq” kimi qəbul edərək, onların YOX EDİLMƏLƏRİNİ müdafiə edən beyinin sağlam beyin olmadığı açıqdır.

 

        150 ildir kütlələr, Darvinin bu azğın fikri ilə zəhərlənmişlər. 150 ildir bu azğın fikirlə zəhərlənən cəmiyyətlər, dünya müharibələrinin içinə girmiş, kütlə qırğınları yaşamış, bütün dünyada tam 350 milyon insanın qətl edilməsini izləmişdir. Bu vəhşiliyin və dünyanı döyüş sahəsinə çevirən faşist, kommunist diktatorların fikir ataları Darvin, müdafiə etdikləri görüşlər də, Darvinin yuxarıdakı fikirləridir.

 

        Türkləri öz aləmində aşağı irq olaraq gördüyü üçün yox edilməli olduğu sayıqlamasına qapılan Darvinin bu irqçi məntiqi, onun fikirlərini sanki qanun kimi mənimsəyən Hitler, Mussolini, Lenin, Marks, Stalin kimi faşist və kommunist diktatorlar tərəfindən həyata keçirilmişdir. (Mövzuyla əlaqədar ətraflı məlumatı buradan oxuya bilərsiniz.)

 

        Son bir əsrdir dünyaya yayılmış irqçi hərəkətlərin hamısı təbii seleksiyanın iş başında olduğunu düşünən və özünü bu mövzuda vəzifəli hesab edən Darvin müdafiəçilərinin öndərliyində reallaşdırılmışdır. Məsələn, məktəblərdə qırğın reallaşdıran irqçi darvinist şagirdlər, geridə buraxdıqları video çəkilişlərində Darvinin mirasını bu qırğınlarla necə tamamladıqlarını izah edirlər. (Mövzuyla əlaqədar ətraflı məlumatı buradan oxuya bilərsiniz.)

 

        Ətrafındakı insanları eynilə Darvin kimi heyvandan fərqsiz “aşağı irq” olaraq görən birlik üçün belə qırğınları reallaşdırmaq son dərəcə asandır. Çünki onlar, eynilə Darvin kimi, aşağı irqlərin yox edilməli olduğu fikri ilə ortaya çıxarlar.

 

        Əgər Darvinin nəcib Türk millətinə istiqamətli bu çirkin yaraşdırması “öz fərdi fikridir, sorğulana bilməz” şəklində qəbul edilərsə, o zaman Darvinin fikirləriylə hərəkət etdiyini böyük təriflə dilə gətirmiş faşist və kommunist diktatorların irqçi tətbiqlərini də eyni məntiqdə qiymətləndirmək lazımdır ki, əlbəttə bu qeyri-mümkündür. Darvinistlər qəbul etmək istəməsələr də həqiqət aydındır. Darvin, meydana gətirdiyi aşağı irq anlayışı ilə kütlələri zəhərləmişdir. XIX əsrdə yaşanan və hal-hazırda da hələ yaşanmağa davam edən dəhşət verici qırğınlar, ətrafındakı insanları bir heyvan olaraq görən və onların yox edilməli olduqlarını düşünən, təkamül fikri ilə zəhərlənmiş beyinlər tərəfindən reallaşdırılır. Darvinistlərin, bütün dünyada yaşanan qırğınların, döyüşlərin, acının, qanın və göz yaşının əsl səbəbini görməzlikdən gəlmələri də bu həqiqəti dəyişdirməyəcək.

 

Mövzuyla əlaqədar ətraflı məlumat üçün baxın:

 

http://us1.harunyahya.com/Detail/T/EDCRFV/productId/18955/

DARWINIZM_FITNESININ DUNYAYA_GETIRDIGI_ZARAR,_ARTIK_DARWINIST YAYINLAR_TARAFINDAN_DA_ITIRAF_EDILIYOR_-1-

http://us1.harunyahya.com/Detail/T/EDCRFV/productId/19710/

DARWINIZM_FITNESININ DUNYAYA_GETIRDIGI_ZARAR,_ARTIK_DARWINIST YAYINLAR_TARAFINDAN_DA_ITIRAF_EDILIYOR_-2_

http://www.harunyahya.org/sosyal/sosyal_darwinizm/sosyal_darwinizm1.html

http://www.harunyahya.org/evrim/hy_Turk_Dusmanligi/dtd1.html