Bu iddia, 17 may 2010-cu il tarixli “Sansürsüz” proqramında darvinist iştirakçılar tərəfindən proqramın davam etdiyi müddət boyunca intensiv olaraq gündəmə gətirildi. İştirakçılar, hissiyyat duyğusuyla təkamülə qarşı gəlindiyini, bu səbəblə də “davamlı olaraq qarşı fikir ilə qarşılaşdıqlarını” iddia etmişlər. Halbuki bu, tamamilə həqiqətdən kənar iddiadır.

 

        Yaradılışı müdafiə edənlərin təkamülə qarşı gəlmələrinin tək səbəbi bu nəzəriyyənin BÖYÜK SAXTAKARLIQ OLMASIDIR.

 

        Təkamül müdafiəçilərinin 150 ildir saxtakarlığın tərəfini tutaraq insanları Allah inancından uzaqlaşdırmaları, YALANI MƏCBURİ OLARAQ İNSANLARA İNANDIRMAĞA ÇALIŞMALARIDIR.

 

ELM TƏRSİNİ GÖSTƏRDİYİ HALDA, saxta dəlillərlə, saxta izahlarla və elmi istifadə edərək BÜTÜN DÜNYANI DİKTATORLUQ BÜNYƏSİNDƏ ALDATMALARIDIR.

 

        Bu sətirlərdə çox vaxt və dəfələrlə dilə gətirdiyimiz əhəmiyyətli həqiqət bəhsi keçən darvinistlərin gözündən qaçmışdır. Əgər təkamül həqiqətən doğru olsaydı, əgər yer üzündə təkamülü dəstəkləyən dəlillər olsaydı, milyonlarla ara-keçid fosil tapılsaydı, zülalın öz-özünə meydana gələ biləcəyi isbat edilsəydi və növlərin bir-birinə çevrilə biləcəyi göstərilsəydi, o zaman Allahın təkamülü vəsilə edərək canlıları yaratdığını qəbul edib bunu ilk dəstəkləyənlər YARADILIŞ MÜDAFİƏÇİLƏRİ OLARDI.

 

        Əgər təkamül həqiqətən doğru olsaydı, bunun bütün dəlillərini nəhəng ölçüdəki kitablarla bütün dünyaya göstərən, fosil dəlillərini sərgilərlə insanlara təqdim edən, bu həqiqəti insanlara izah edə bilmək üçün dünya səviyyəsində konfranslar təşkil edənlər yenə Yaradılışı müdafiə edənlər olardı.

 

        Əgər belə bir dəlil olsaydı, buna təkamülçülərdən daha çox sahib çıxan və bunu ən çox gündəmə gətirəcək olan da yenə Yaradılışçılar olardı.

 

        Lakin yer üzündə belə bir dəlil yoxdur. TƏKAMÜL TAMAMİLƏ DƏLİLSİZDİR. Dəlilsiz olmasıyla yanaşı elmin hər qolu və elmlə əlaqədar hər mövzu təkamülü davamlı olaraq təkzib edir. Qısacası, ELM TƏKAMÜLƏ QARŞIDIR.

 

        Bu səbəbdən Yaradılış müdafiəçilərinin etirazı, psixoloji narahatlıqdan və ya ideoloji hissiyyat duyğusundan qaynaqlanmır. Etirazın səbəbi TƏKAMÜLÜN YALAN OLMASIDIR. BİR YALANLA BÜTÜN DÜNYANIN ALDADILMASIDIR. BİR YALANLA İNSANLARIN ALLAH İNANCINDAN QƏSDLİ VƏ MÜTƏŞƏKKİL OLARAQ UZAQLAŞDIRILMAĞA ÇALIŞILMASIDIR.

 

        Bu səbəbdən təkamülçülərin etirazlarının davamlı və israrla çürüdülməsinin səbəbi YALANI ORTADAN QALDIRA BİLMƏKDİR. İnsanlara doğruları göstərə bilməkdir. Çünki TƏKAMÜLÜ MÜDAFİƏ ETMƏK ADINA DEYİLƏN HƏR ŞEY YALANDIR.

 

        Elmin gətirdiyi bütün dəlillər, Allahın həyatı bir anda yaratdığını və yaratmaqda olduğunu göstərir. Elmi dəlillər, Yaradılışın, Allahın Quranda xəbər verdiyi şəkildə, yəni Rəbbimizin “Ol” əmri ilə reallaşdığını təsdiq edir. Bu həqiqəti əslində bütün darvinistlər də görür. Bu səbəbdən əsl ideoloji narahatlıq içində olanlar, bu açıq həqiqəti qəbul etmək yerinə təkamül kimi ağlasığmaz yalanı canla-başla müdafiə etməsinin çətin mübarizəsi içində olan darvinistlərdir. Bu kəslər bir neçə 10 il içində nə qədər böyük yanlışlıq içində olduqlarını anlayacaqlar və belə bir yalanın arxasından necə getdiklərini, belə bir yalanı necə müdafiə etdiklərini heyrətlə düşünəcəklər.