Nəhl surəsi, 120, 121-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: 120: Həqiqətən, İbrahim Allaha müti, hənif bir rəhbər idi“. Allaha könüldən yönəlib, ürəkdən istəyərək yönəlib itaət edən, Allah nə deyirsə ona tabe olan, “bir müvəhhid idi” -tövhidi müdafiə edən, Allahın birliyini müdafiə edən biri idi, O, müşriklərdən deyildi“. Şirk qoşmurdu. Allah nə deyirsə onu edirdi. Allahın dediyini götürür, amma büt olan inanclardan, o dedi bu dedi deyə götürmürdü. 121: O, Allahın nemətlərinə şükür edən idi. Allahın nemətlərinə şükr edən, necə şükr edir? Həmd edir, əlhəmdülillah deyir və Allahın əmrlərinə uyur. Şükr etmək Allahın əmrlərinə uymaqla olar. Allah onu seçmiş və doğru yola yönəltmişdi“. Əbcədi 2002-ci ili verir, maşaAllah.

images (5)