Əbu Cəfər, imam Məhəmməd Baqir (ə.s) həzrətləri babaları yoluyla, Əhli beytin lideri, həzrətləri, möminlərin Əmri (ə.s)-ın minbərdən söylədiklərini nəql etmişdir, “AXIRZAMANDA SOYUMDAN BİR ADAM ÇIXACAQ, AZ AL RƏNGLƏ QARIŞIQ AÇIQ RƏNGLİ OLACAQ, … PEYĞƏMBƏRİN RƏNGİNDƏ İKİ ƏT XALI OLACAQ. O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) YÜKSƏLƏCƏK.”

(İmam Hz. Mehdi (ə.s)-ın Həyatı, Əllamə Baqir Şərif əl- Kureyşi)

“Mehdi mənim nəvələrimdəndir. … BƏDƏNİ ƏRƏBLƏRƏ (qırmızıya çalan ağ), BƏDƏNİ İSRAİLOĞULLARINA BƏNZƏYƏR. …”

[Əl-Bəyan fi Ahbari Sahib-üz Zaman]